Přeskočit navigaci

Aktuálně

Nový nástroj predikce odpovědi na léčbu hepatitidy C peginterferonem a ribavirinem

Nový nástroj predikce odpovědi na léčbu hepatitidy C peginterferonem a ribavirinem
Španělští autoři vyvinuli a validovali nový nástroj, který dokáže predikovat rychlou virologickou odpověď na léčbu pegylovaným interferonem + ribavirinem a dostatečný pokles RNA viru po 4 týdnech této léčby u pacientů s hepatitidou C. Zahrnuje genetiku (polymorfismus IL28B), genotyp viru, virovou nálož, současnou koinfekci virem HIV a stadium fibrózy. Jeho použití může přinést finanční úsporu v porovnání s univerzálním podáváním trojkombinace farmakoterapie. čti více | archív

 
I transplantovaní pacienti s HCV profitují z kombinace peginterferonu a ribavirinu

I transplantovaní pacienti s HCV profitují z kombinace peginterferonu a ribavirinu
Léčba hepatitidy C prochází intenzivním výzkumem. Na trhu se objevují nové originální molekuly a aktualizuje se také použití jejich kombinací. Článek z letošního roku uveřejněný v časopise Hepatology International hodnotil použití pegylovaného interferonu v kombinaci s ribavirinem v léčbě rekurentní hepatitidy C genotypu 3 (HCV G3). Tato práce se týkala pacientů po prodělané transplantaci jater. Kombinace uvedených látek se ukázala jako účinná a srovnatelná s podáváním u netransplantovaných nemocných. Jako nezávislý prediktor udržení odpovědi a delšího dlouhodobého přežití byla popsána pokročilost jaterní fibrózy. čti více | archív

 
Sérová hladina osteopontinu jako biomarker stupně fibrózy jater u pacientů s hepatitidou C

Sérová hladina osteopontinu jako biomarker stupně fibrózy jater u pacientů s hepatitidou C
Hladina osteopontinu (OPN) odráží stupeň fibrózy jater u pacientů s hepatitidou C a může sloužit jako biomarker k posouzení jejího stadia. Využití OPN jako biomarkeru by mohlo snížit počet biopsií u těchto pacientů. Tato právě publikovaná japonská studie také ukázala, že OPN lze použít i jako prediktor progrese fibrózy jater do stadia cirhózy či hepatocelulárního karcinomu. čti více | archív

 
Ribavirin a peginterferon jako prevence recidiv hepatocelulárního karcinomu u chronické hepatitidy C

Ribavirin a peginterferon jako prevence recidiv hepatocelulárního karcinomu u chronické hepatitidy C
Podle nově publikované studie s pacienty s chronickou hepatitidou C po kurativní léčbě hepatocelulárního karcinomu (HCC) by léčba ribavirinem a pegylovaným interferonem (pegIFN) mohla v této situaci snížit riziko recidiv karcinomu, zejména u pacientů s trombocytopenií. čti více | archív

 

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron MSD
 
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Turistický průvodce aneb Co zabalit na cestu do Asie