Přeskočit navigaci

Aktuálně

Neinvazivní sérové markery fibrózy pro skrínink a staging chronické virové hepatitidy C

Neinvazivní sérové markery fibrózy pro skrínink a staging chronické virové hepatitidy C
Jaterní biopsie má zatím nezastupitelnou roli pro staging jaterního onemocnění u virové hepatitidy typu C (VHC) a dále i pro sledování a hodnocení terapie. Zároveň se však jedná o poměrně nepraktickou invazivní metodu. čti více | archív

 
Navýšení dávky ribavirinu zlepšuje dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů částečně odpovídajících na léčbu peginterferonem a ribavirinem

Navýšení dávky ribavirinu zlepšuje dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů částečně odpovídajících na léčbu peginterferonem a ribavirinem
U pacientů s chronickou hepatitidou C, kteří jsou léčeni dvojkombinací peginterferon/ribavirin (PEG-IFN/RBV) a nedosáhnou redukce RNA viru o ≥ 2 log po 12 týdnech léčby (pacienti neodpovídající na léčbu – null responders, NR) nebo v týdnu 12 dosáhnou poklesu HCV-RNA ≥ 2 log, ale v týdnu 24 mají stále detekovatelnou hladinu HCV-RNA (pacienti částečně odpovídající na léčbu – partial responders, PR), je šance na dosažení setrvalé virologické odpovědi (sustained virological response – SVR) mizivá. Cílem studie italských autorů bylo zhodnotit účinnost postupného zvyšování dávky RBV v rámci léčby PEG-IFN/RBV. čti více | archív

 
Léčba peginterferonem a ribavirinem u pacientů koinfikovaných virem hepatitidy C a HIV – výsledky studie OPERA

Léčba peginterferonem a ribavirinem u pacientů koinfikovaných virem hepatitidy C a HIV – výsledky studie OPERA
Studie OPERA (The Optimized Pegylated interferons Efficacy and anti-Retroviral Approach) byla zaměřena na účinnost a bezpečnost léčby pegylovanými interferony (PEG-IFN) u pacientů s chronickou hepatitidou C (HCV) a HIV, kteří dříve nebyli interferony léčeni. Podle výsledků studie se zdá, že dvojkombinace PEG-IFN/ribavirin je efektivní i u těchto pacientů. čti více | archív

 
Farmakokinetické zhodnocení interakce mezi boceprevirem a atorvastatinem nebo pravastatinem

Farmakokinetické zhodnocení interakce mezi boceprevirem a atorvastatinem nebo pravastatinem
Na celém světě je podle odhadů 130 až 170 milionů osob nakažených virem hepatitidy C (HCV). Komorbidity, jako je diabetes, obezita a poruchy metabolismu lipidů, jsou častější u pacientů s touto infekci. Pacienti s infekcí HCV tedy často dostávají souběžně medikaci na léčbu hyperlipidemie, včetně HMG-CoA reduktáz. Pochopení potenciální lékové interakce mezi terapií hepatitidy C a inhibitory HMG-CoA reduktázy je proto důležité pro optimální léčbu této populace pacientů. čti více | archív

 

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron MSD
 
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Poruchy srážlivosti krve