Přeskočit navigaci

Aktuálně

Byl by screening hepatitidy C v těhotenství nákladově efektivní?

Byl by screening hepatitidy C v těhotenství nákladově efektivní?
Studie britských autorů se zaměřila na nákladovou efektivitu rutinního testování těhotných na hepatitidu C (HCV). Autoři se ve své práci zaměřili na cenu tohoto screeningu a jeho vliv na následnou kvalitu života nově diagnostikovaných a léčených pacientek. čti více | archív

 
Vliv dávky pegylovaného interferonu na výsledky léčby chronické hepatitidy C u dětí

Vliv dávky pegylovaného interferonu na výsledky léčby chronické hepatitidy C u dětí
V posledních letech jsou již i děti s chronickou hepatitidou C (HCV) léčeny pegylovaným interferonem α2b (PEG-IFNα2b) a ribavirinem (RBV). Léčba má celou řadu nežádoucích účinků, které mohou vyústit v redukci dávky nebo přerušení léčby. Vztah mezi dávkou PEG-IFN a odpovědí na léčbu zatím není zcela jasný. Cílem této studie bylo tento vztah zmapovat a zhodnotit její vliv na účinnost terapie. čti více | archív

 
Dosažení setrvalé virologické odpovědi při léčbě interferonem / pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 5

Dosažení setrvalé virologické odpovědi při léčbě interferonem / pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 5
Autoři z amerického Ohia se ve své práci věnovali míře dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) u pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 5 (HCV-5), kteří dříve nebyli nijak léčeni a nyní podstupují léčbu interferonem (IFN) nebo pegylovaným interferonem (PEG-IFN) a ribavirinem (RBV) po dobu 48 týdnů. Starší literární údaje u této skupiny pacientů uvádějí míru dosažení SVR kolem 40–70 %. čti více | archív

 
Vliv pohlaví na terapeutickou odpověď na kombinovanou léčbu hepatitidy C

Vliv pohlaví na terapeutickou odpověď na kombinovanou léčbu hepatitidy C
Infekční hepatitida typu C je ve Spojených státech hlavní příčinou vzniku jaterní cirhózy, hepatocelulárního karcinomu a nutnosti transplantace jater. Zavedení přímo působících antivirotik do terapie tohoto onemocnění přispělo ke zlepšení léčebné odpovědi u mnoha nemocných. Vlivem pohlaví na dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) se zabývala nedávno publikovaná americká studie. čti více | archív

 

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron MSD
 
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Turistický průvodce aneb Co zabalit na cestu do Asie