Přeskočit navigaci

Aktuálně

Některé varianty genu pro inosin-trifosfát-pyrofosfatázu mohou chránit před vznikem anémie při léčbě pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C

Některé varianty genu pro inosin-trifosfát-pyrofosfatázu mohou chránit před vznikem anémie při léčbě pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C
Ukrajinská studie se zabývala vztahem mezi různými variantami genu pro inosin-trifosfát-pyrofosfatázu (ITPA) a vznikem anémie při léčbě chronické hepatitidy C (CHC) kombinací pegylovaného interferonu alfa a ribavirinu (PEG-IFN/RBV). čti více | archív

 
Léčba akutní hepatitidy C pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů infikovaných virem lidské imunodeficience

Léčba akutní hepatitidy C pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů infikovaných virem lidské imunodeficience
Pacientů infikovaných virem lidské imunodeficience (HIV) je celosvětově 35 milionů, 10–40 % z nich je současně infikováno virem hepatitidy C (HCV) vedoucí k chronické hepatitidě. U pacientů trpících oběma infekcemi dochází ke snížené spontánní clearance HCV, akcelerované jaterní fibróze a snížené odpovědi na antiHCV terapii. Metaanalýza autorů z Kalifornie se pokusila zjistit účinnost léčby akutní infekce HCV pegylovaným interferonem (PEG-IFN) a ribavirinem (RBV) u HIV pozitivních pacientů. čti více | archív

 
Virologická odpověď na léčbu inhibitory NS3/4A u pacientů koinfikovaných virem hepatitidy C a HIV

Virologická odpověď na léčbu inhibitory NS3/4A u pacientů koinfikovaných virem hepatitidy C a HIV
Cílem autorů z francouzského Nice bylo ověřit virologickou odpověď pacientů infikovaných současně virem hepatitidy C (HCV) a HIV na léčbu telaprevirem nebo boceprevirem v kombinaci s pegylovaným interferonem a ribavirinem (PEG-IFN/RBV). čti více | archív

 
Infekce virem hepatitidy C je spojena se zvýšeným rizikem hluboké žilní trombózy

Infekce virem hepatitidy C je spojena se zvýšeným rizikem hluboké žilní trombózy
Spojení chronické hepatitidy C (HCV) s častějším výskytem infarktu myokardu a cévních mozkových příhod je dobře známé. Zda existuje také souvislost mezi HCV a rizikem hluboké žilní trombózy (HŽT), však donedávna prokázáno nebylo. čti více | archív

 

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron MSD
 
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Polévka s vůní orientu: jak si připravit domácí Pho Bo