Přeskočit navigaci

Aktuálně

Léčba boceprevirem u pacientů s rekurentní hepatitidou C po transplantaci jater

Léčba boceprevirem u pacientů s rekurentní hepatitidou C po transplantaci jater
V poslední době se i u pacientů po transplantacích jater používá k léčbě rekurentní hepatitidy C (HCV) kombinace proteázových inhibitorů s pegylovaným interferonem a ribavirinem (PEG-IFN/RBV). Autoři studie publikované v časopise Liver International se zaměřili na hodnocení bezpečnosti a účinnosti terapie boceprevirem (BOC) v kombinaci s PEG-IFN/RBV u pacientů s rekurentní hepatitidou C genotypu 1 po transplantaci jater. čti více | archív

 
Výsledky léčby HCV genotypu 1 kombinací pegylovaného interferonu a ribavirinu u pacientů s nekonzistentním vývojem odpovědi na léčbu mezi týdny 4 a 12

Výsledky léčby HCV genotypu 1 kombinací pegylovaného interferonu a ribavirinu u pacientů s nekonzistentním vývojem odpovědi na léčbu mezi týdny 4 a 12
Někteří pacienti s chronickou hepatitidou C (HCV), kteří mají po 4 týdnech léčby kombinací pegylovaného interferonu a ribavirinu (PEG-IFN/RBV) jasně patrný pokles HCV RNA, přesto nedosáhnou časné virologické odpovědi (EVR), tedy nedetekovatelné hladiny HCV RNA nebo poklesu HCV RNA o ≥ 2 log10 po 12 týdnech léčby. Autoři předkládané studie se pokusili tuto část pacientů prozkoumat a najít faktory, které by je odhalily předem. čti více | archív

 
Vliv přidání hypoglykemika k léčbě PEG-IFN/RBV u pacientů s HCV genotypu 1 na dosažení setrvalé virologické odpovědi

Vliv přidání hypoglykemika k léčbě PEG-IFN/RBV u pacientů s HCV genotypu 1 na dosažení setrvalé virologické odpovědi
Inzulinová rezistence ovlivňuje dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) u pacientů s chronickou hepatitidou C (HCV) léčených PEG-interferonem alfa-2b a ribavirinem (PEG-IFN/RBV). Autoři z Tchaj-wanu se proto ve své prospektivní randomizované pilotní studii zaměřili na přidání perorálního hypoglykemika k léčbě PEG-IFN/RBV u 23 pacientů s HCV genotypu 1 a inzulinovou rezistencí. čti více | archív

 
Triple terapie u infekce virem hepatitidy C se smíšenou kryoglobulinémií/bez ní

Triple terapie u infekce virem hepatitidy C se smíšenou kryoglobulinémií/bez ní
Smíšená kryoglobulinémie je často spojena s infekcí virem hepatitidy C. Jako léčba první linie u mírné až středně těžké smíšené kryoglobulinémie asociované s hepatitidou C je doporučována dvojkombinace PEG-interferonu a ribavirinu. Cílem studie publikované v časopise Digestive and Liver Disease bylo zhodnotit bezpečnost a účinnost triple terapie boceprevir/PEG-interferon/ribavirin (BOC/PEG-IFN/RBV) u pacientů se smíšenou kryoglobulinémie nebo bez ní, kteří mají pokročilé jaterní onemocnění a byli již v minulosti léčeni dvojkombinací PEG-IFN/RBV. čti více | archív

 

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron MSD
 
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Růst dětí