Přeskočit navigaci

Aktuálně

Vliv faktorů na straně pacienta i viru na výsledek léčby chronické hepatitidy C genotypu 4 pegylovaným interferonem a ribavirinem

Vliv faktorů na straně pacienta i viru na výsledek léčby chronické hepatitidy C genotypu 4 pegylovaným interferonem a ribavirinem
Virus hepatitidy C (HCV) genotypu 4 se vyskytuje hlavně v Africe a východním Středomoří. Předchozí studie odhadovaly u HCV genotypu 4 horší míru dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR), a to v rozmezí mezi 20 a 70 %. Většina těchto studií byla nicméně značně limitována použitými metodami analýzy a malými soubory pacientů. Autoři předkládané práce se proto rozhodli zhodnotit faktory na straně pacienta i viru, které určují léčebnou odpověď a míru dosažení SVR u pacientů s HCV genotypu 4 léčených pegylovaným interferonem a ribavirinem (PEG-IFN/RBV), a to systematickým a kvantitativním způsobem. čti více | archív

 
Predikce výsledků v 8. týdnu léčby a dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů léčených kombinací bocepreviru s peginterferonem alfa a ribavirinem

Predikce výsledků v 8. týdnu léčby a dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů léčených kombinací bocepreviru s peginterferonem alfa a ribavirinem
Setrvalé virologické odpovědi (SVR) dosáhne při léčbě kombinací bocepreviru s peginterferonem alfa a ribavirinem (BOC/PEG-IFN/RBV) až 68 % pacientů. Část pacientů dosáhne nedetekovatelné hladiny HCV RNA již v 8. týdnu léčby, u těchto pacientů pak je možné celkovou délku léčby zkrátit. Autoři z australského Melbourne se pokusili vyvinout model, který by umožnil odhadnout výsledek léčby v 8. týdnu a konečnou míru dosažení SVR. čti více | archív

 
Vliv profylaxe escitalopramem během antivirové terapie chronické hepatitidy C u pacientů s anamnézou intravenózního užívání drog a deprese

Vliv profylaxe escitalopramem během antivirové terapie chronické hepatitidy C u pacientů s anamnézou intravenózního užívání drog a deprese
Autoři článku publikovaného v Journal of Clinical Psychiatry se ve své práci pokusili objasnit, zda má u některých skupin pacientů s chronickou hepatitidou C (HCV) léčených pegylovaným interferonem a ribavirinem (PEG-IFN/RBV) smysl profylaktické podávání selektivních inhibitorů vychytávání serotoninu (SSRI). čti více | archív

 
Hepatitida C v pediatrické populaci – přenos infekce, průběh, léčba a transplantace jater

Hepatitida C v pediatrické populaci – přenos infekce, průběh, léčba a transplantace jater
Hepatitida C (HCV) není zdaleka problémem pouze dospělé populace. Jenom v USA se počet infikovaných dětí odhaduje na 23 000–46 000. Souhrnný článek pojednává o nejčastější cestě přenosu, průběhu, léčbě a možnostech transplantace jater. čti více | archív

 

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron MSD
 
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Pneumokoková infekce a očkování