Přeskočit navigaci

Aktuálně

Vliv polymorfizmů genu pro interleukin 28B na účinnost léčby interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 3

Vliv polymorfizmů genu pro interleukin 28B na účinnost léčby interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 3
Genetické polymorfizmy blízko genu pro interleukin 28B (IL28B) jsou spojeny se spontánní a léčbou navozenou clearance viru hepatitidy C (HCV). Autory studie zajímala variabilita polymorfizmů IL28B (rs12979860, rs8099917) u pacientů infikovaných HCV genotypu 3. čti více | archív

 
Kombinace neinvazivních testů má u pacientů s chronickou hepatitidou C větší prognostický význam než jaterní biopsie

Kombinace neinvazivních testů má u pacientů s chronickou hepatitidou C větší prognostický význam než jaterní biopsie
Některé krevní testy cílené na jaterní fibrózu jsou při stanovení prognózy vývoje jaterního postižení u pacientů s chronickou hepatitidou C (CHC) přesnější než jaterní biopsie. Optimální posouzení prognózy u těchto pacientů nabízí kombinace dvou krevních testů, u nichž jeden je cílený na fibrózu a druhý na cirhózu. čti více | archív

 
Suplementace acetyl-L-karnitinu během terapie HCV infekce pegylovaným interferonem α-2b a ribavirinem – vliv na pracovní výkon

Suplementace acetyl-L-karnitinu během terapie HCV infekce pegylovaným interferonem α-2b a ribavirinem – vliv na pracovní výkon
Zdravotní stav pacientů s chronickou hepatitidou C (HCV) má pro jejich zaměstnavatele zásadní význam. Autoři předkládané studie se rozhodli prozkoumat, jestli má podávání acetyl-L-karnitinu vliv na pracovní výkon, výkonnost při denních aktivitách a celkovou slabost u pacientů s HCV léčených dvojkombinací pegylovaného interferonu α-2b a ribavirinu. čti více | archív

 
Kontrola anémie spojené s terapií chronické infekce HCV

Kontrola anémie spojené s terapií chronické infekce HCV
Jednou z možných cest, jak anémii asociovanou s terapií chronické hepatitidy C (HCV) léčit, je redukce dávky ribavirinu (RBV). Některé práce však spekulují, že snížení dávek ribavirinu může vést k menší účinnosti v dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR). Některá data naznačila, že k dosažení optimální SVR by redukce RBV neměla klesnout pod 60–80 % zamýšlené dávky. Ke zlepšení anémie je pak možno podávat erytropoetin (EPO) a krevní transfuze. Práce nedávno publikovaná v časopise Gastroenterology se zabývala hodnocením efektu redukce ribavirinu a/nebo EPO terapie na dosažení SVR. čti více | archív

 

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron MSD
 
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci