Přeskočit navigaci

Aktuálně

Vliv přidání hypoglykemika k léčbě PEG-IFN/RBV u pacientů s HCV genotypu 1 na dosažení setrvalé virologické odpovědi

Vliv přidání hypoglykemika k léčbě PEG-IFN/RBV u pacientů s HCV genotypu 1 na dosažení setrvalé virologické odpovědi
Inzulinová rezistence ovlivňuje dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) u pacientů s chronickou hepatitidou C (HCV) léčených PEG-interferonem alfa-2b a ribavirinem (PEG-IFN/RBV). Autoři z Tchaj-wanu se proto ve své prospektivní randomizované pilotní studii zaměřili na přidání perorálního hypoglykemika k léčbě PEG-IFN/RBV u 23 pacientů s HCV genotypu 1 a inzulinovou rezistencí. čti více | archív

 
Triple terapie u infekce virem hepatitidy C se smíšenou kryoglobulinémií/bez ní

Triple terapie u infekce virem hepatitidy C se smíšenou kryoglobulinémií/bez ní
Smíšená kryoglobulinémie je často spojena s infekcí virem hepatitidy C. Jako léčba první linie u mírné až středně těžké smíšené kryoglobulinémie asociované s hepatitidou C je doporučována dvojkombinace PEG-interferonu a ribavirinu. Cílem studie publikované v časopise Digestive and Liver Disease bylo zhodnotit bezpečnost a účinnost triple terapie boceprevir/PEG-interferon/ribavirin (BOC/PEG-IFN/RBV) u pacientů se smíšenou kryoglobulinémie nebo bez ní, kteří mají pokročilé jaterní onemocnění a byli již v minulosti léčeni dvojkombinací PEG-IFN/RBV. čti více | archív

 
Pegylovaný interferon a ribavirin v léčbě chronické hepatitidy C genotypu 6

Pegylovaný interferon a ribavirin v léčbě chronické hepatitidy C genotypu 6
Hepatitida C genotypu 6 (HCV6) se vyskytuje převážně v jihovýchodní Asii. Informací o účinnosti přímo působících antivirotik u chronické HCV6 je jen velmi málo, základní léčbou tedy zůstává dvojkombinace PEG-interferonu a ribavirinu (PEG-IFN/RBV). čti více | archív

 
Vliv polymorfizmů v genech pro MRC-1 a IL-28B na výsledky léčby hepatitidy C

Vliv polymorfizmů v genech pro MRC-1 a IL-28B na výsledky léčby hepatitidy C
Cílem autorů článku publikovaného nedávno v časopise BMC Gastroenterology bylo zjistit, zda jsou polymorfizmy v genech pro manózový receptor C typu 1 (MRC-1) a interleukin 28B (IL-28B) spojeny s rozdíly ve výsledcích léčby hepatitidy C genotypu 1 a 2 (HCV1 a HCV2) PEG-interferonem a ribavirinem (PEG-IFN/RBV). čti více | archív

 

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron MSD
 
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Růst dětí