Přeskočit navigaci

Aktuálně

Zvýšení snášenlivosti protivirové léčby při recidivě hepatitidy C po transplantaci jater

Zvýšení snášenlivosti protivirové léčby při recidivě hepatitidy C po transplantaci jater
Dávkování ribavirinu řízené dle dosažené sérové koncentrace a podávání darbopoetinu může výrazně zvýšit snášenlivost léčby, adherenci k léčbě a dokončení léčby v kombinaci s pegylovaným interferonem (pegINT). Toto zjištění se týká pacientů s relapsem hepatitidy C genotypu 2 a 3 po transplantaci jater. čti více | archív

 
Vysoké dávkování ribavirinu zvýší u pacientů s rezistencí na předchozí léčbu hepatitidy C časnou virologickou odpověď

Vysoké dávkování ribavirinu zvýší u pacientů s rezistencí na předchozí léčbu hepatitidy C časnou virologickou odpověď
Podávání vysokých individualizovaných dávek ribavirinu u pacientů s hepatitidou C genotypu 1, kteří nevykázali odpověď na předchozí léčbu standardními dávkami ribavirinu, vedlo k časné virologické odpovědi u 80 % z nich. Tato léčba byla bezpečná za předpokladu těsného monitorování anémie a podávání erytropoetinu. čti více | archív

 
Podle hladiny protilátek antiE1E2 lze odhadnout odpověď na léčbu trojkombinací u pacientů s chronickou hepatitidou C a cirhózou

Podle hladiny protilátek antiE1E2 lze odhadnout odpověď na léčbu trojkombinací u pacientů s chronickou hepatitidou C a cirhózou
Protilátky antiE1E2 jsou namířeny proti glykoproteinu 1 a 2 viru hepatitidy C (HCV). Již dříve bylo prokázáno, že hladina těchto protilátek před léčbou predikuje výsledky léčby u pacientů s chronickou HCV léčených pegylovaným interferonem a ribavirinem (PEG-IFN/RBV). V předkládané studii autoři z Francie sledovali, jestli hladiny protilátek antiE1E2 před léčbou korelují i s výsledky triple terapie u pacientů s chronickou HCV a cirhózou. čti více | archív

 
Anémie jako žádoucí nežádoucí účinek při léčbě hepatitidy C

Anémie jako žádoucí nežádoucí účinek při léčbě hepatitidy C
Terapie hepatitidy C (HCV) prochází intenzivním výzkumem a na trh se dostávají nové látky a jejich kombinace. Složité režimy mohou přinášet zvýšené riziko nežádoucích účinků. Jak se ale ukazuje, například podle práce uveřejněné v roce 2013 v časopise Hepatology, někdy mohou vedlejší účinky fungovat i jako příznivý prognostický faktor odpovědi na léčbu. Příkladem může být anémie u pacientů léčených kombinací bocepreviru (BOC), peginterferonu alfa-2b a ribavirinu (PEG-IFN/RBV). čti více | archív

 

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron MSD
 
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Arabské trhy aneb Skrytá rizika číhající na turisty