Přeskočit navigaci

Aktuálně

Boceprevir prokázal účinnost a bezpečnost v léčbě virové hepatitidy C v reálné praxi

Boceprevir prokázal účinnost a bezpečnost v léčbě virové hepatitidy C v reálné praxi
V podmínkách reálné klinické praxe v Řecku prokázala trojkombinace bocepreviru s pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C s genotypem 1 (CHC G1) a fibrózou/cirhózou jater dobrou bezpečnost. U většiny pacientů, kteří tuto léčbu tolerovali a dokončili 48týdenní užívání, zajistila setrvalou virologickou odpověď (SVR). čti více | archív

 
Virová hepatitida typu C: standardní diagnostický postup

Virová hepatitida typu C: standardní diagnostický postup
V diagnostice virové hepatitidy C se kromě sérologických a molekulárněgenetických vyšetření uplatňuje především jaterní biopsie. Ze statistik totiž vyplývá, že 55–85 % pacientů není schopno virus eliminovat z organismu a u 5–20 % z nich dojde s odstupem desítek let k rozvoji jaterní cirhózy. čti více | archív

 
Pegylovaný interferon alfa-2b a ribavirin v terapii chronické hepatitidy C u pacientů s rychlou virologickou odpovědí

Pegylovaný interferon alfa-2b a ribavirin v terapii chronické hepatitidy C u pacientů s rychlou virologickou odpovědí
Terapie chronické hepatitidy C (HCV) by měla být individualizována podle rychlosti virové odpovědi stanovené detekcí HCV RNA na počátku léčby. Cílem této studie bylo zjistit míru relapsů u pacientů s HCV genotypem 1, kteří dosáhli rychlé virologické odpovědi v rámci terapie pegylovaným interferonem alfa-2b a ribavirinem po dobu 24 týdnů. čti více | archív

 
Koinfekce HCV a HIV je terapeutický oříšek vyžadující spolupráci hepatologa

Koinfekce HCV a HIV je terapeutický oříšek vyžadující spolupráci hepatologa
V rozvinutých zemích tvoří pacienti koinfikovaní viry HCV a HIV asi jednu třetinu HIV pozitivních. Kromě klasických rizik, jako jsou věk nebo alkoholismus, je HIV infekce dalším faktorem, který výrazně urychluje postižení jater. čti více | archív

 

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron MSD
 
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Láká vás vyzkoušet vodní dýmku? Pak pozor nejen na infekce!