Přeskočit navigaci

Aktuálně

Bezpečnost a účinnost terapie kombinace boceprevir/peginterferon/ribavirin u pacientů s HCV genotypu 1 a kompenzovanou cirhózou

Bezpečnost a účinnost terapie kombinace boceprevir/peginterferon/ribavirin u pacientů s HCV genotypu 1 a kompenzovanou cirhózou
Pacienti s chronickou hepatitidou C (HCV) a cirhózou nutně potřebují léčbu. V klinických studiích ovšem takových pacientů není mnoho, a informace o nejvhodnější terapii a její účinnosti proto chybí. Autoři článku publikovaného v Journal of Hepatology provedli metaanalýzu pěti studií fáze III, kterých se účastnili pacienti s HCV a kompenzovanou cirhózou. čti více | archív

 
Vliv polymorfizmů genu pro interleukin 28B na účinnost léčby interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 3

Vliv polymorfizmů genu pro interleukin 28B na účinnost léčby interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 3
Genetické polymorfizmy blízko genu pro interleukin 28B (IL28B) jsou spojeny se spontánní a léčbou navozenou clearance viru hepatitidy C (HCV). Autory studie zajímala variabilita polymorfizmů IL28B (rs12979860, rs8099917) u pacientů infikovaných HCV genotypu 3. čti více | archív

 
Kombinace neinvazivních testů má u pacientů s chronickou hepatitidou C větší prognostický význam než jaterní biopsie

Kombinace neinvazivních testů má u pacientů s chronickou hepatitidou C větší prognostický význam než jaterní biopsie
Některé krevní testy cílené na jaterní fibrózu jsou při stanovení prognózy vývoje jaterního postižení u pacientů s chronickou hepatitidou C (CHC) přesnější než jaterní biopsie. Optimální posouzení prognózy u těchto pacientů nabízí kombinace dvou krevních testů, u nichž jeden je cílený na fibrózu a druhý na cirhózu. čti více | archív

 
Suplementace acetyl-L-karnitinu během terapie HCV infekce pegylovaným interferonem α-2b a ribavirinem – vliv na pracovní výkon

Suplementace acetyl-L-karnitinu během terapie HCV infekce pegylovaným interferonem α-2b a ribavirinem – vliv na pracovní výkon
Zdravotní stav pacientů s chronickou hepatitidou C (HCV) má pro jejich zaměstnavatele zásadní význam. Autoři předkládané studie se rozhodli prozkoumat, jestli má podávání acetyl-L-karnitinu vliv na pracovní výkon, výkonnost při denních aktivitách a celkovou slabost u pacientů s HCV léčených dvojkombinací pegylovaného interferonu α-2b a ribavirinu. čti více | archív

 

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron MSD
 
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida