Přeskočit navigaci

Aktuálně

Léčba chronické hepatitidy C genotypu 1 pegylovaným interferonem a ribavirinem pouze po dobu 36 týdnů u pacientů s časnou virologickou odpovědí

Léčba chronické hepatitidy C genotypu 1 pegylovaným interferonem a ribavirinem pouze po dobu 36 týdnů u pacientů s časnou virologickou odpovědí
Standardní terapií chronické hepatitidy C (HCV) genotypu 1 je podávání pegylovaného interferonu v kombinaci s ribavirinem (PEG-IFN/RBV) po dobu 48 týdnů. Kratší trvání léčby by přitom bylo pro pacienty výhodnější omezením nežádoucích účinků a pro zdravotní systémy nižší cenou. Studie publikovaná nedávno v časopise Annals of Hepatology se zaměřila na srovnání účinnosti 36- a 48týdenní léčby PEG-IFN/RBV u pacientů s kompletní časnou virologickou odpovědí (cEVR). čti více | archív

 
Predikce výsledku léčby hepatitidy C interferonem/ribavirinem na základě nukleotidové analýzy RNA viru

Predikce výsledku léčby hepatitidy C interferonem/ribavirinem na základě nukleotidové analýzy RNA viru
Virus hepatitidy C (HCV) patří celosvětově mezi nejnebezpečnější viry napadající člověka, chronickou hepatitidou C trpí zhruba 2–3 % světové populace. Vakcína proti viru neexistuje a jedinou léčebnou možností tak zůstává až ovlivnění již probíhající infekce. Základem léčby je kombinace interferonu a ribavirinu (IFN/RBV), popřípadě s přidáním nově objevených přímo působících antivirotik. Výsledky léčby jsou však značně nekonzistentní. Autoři předkládané studie se pokusili předpovědět výsledek léčby na základě analýzy nukleotidové genetické výbavy viru. čti více | archív

 
Léčba boceprevirem u pacientů s rekurentní hepatitidou C po transplantaci jater

Léčba boceprevirem u pacientů s rekurentní hepatitidou C po transplantaci jater
V poslední době se i u pacientů po transplantacích jater používá k léčbě rekurentní hepatitidy C (HCV) kombinace proteázových inhibitorů s pegylovaným interferonem a ribavirinem (PEG-IFN/RBV). Autoři studie publikované v časopise Liver International se zaměřili na hodnocení bezpečnosti a účinnosti terapie boceprevirem (BOC) v kombinaci s PEG-IFN/RBV u pacientů s rekurentní hepatitidou C genotypu 1 po transplantaci jater. čti více | archív

 
Výsledky léčby HCV genotypu 1 kombinací pegylovaného interferonu a ribavirinu u pacientů s nekonzistentním vývojem odpovědi na léčbu mezi týdny 4 a 12

Výsledky léčby HCV genotypu 1 kombinací pegylovaného interferonu a ribavirinu u pacientů s nekonzistentním vývojem odpovědi na léčbu mezi týdny 4 a 12
Někteří pacienti s chronickou hepatitidou C (HCV), kteří mají po 4 týdnech léčby kombinací pegylovaného interferonu a ribavirinu (PEG-IFN/RBV) jasně patrný pokles HCV RNA, přesto nedosáhnou časné virologické odpovědi (EVR), tedy nedetekovatelné hladiny HCV RNA nebo poklesu HCV RNA o ≥ 2 log10 po 12 týdnech léčby. Autoři předkládané studie se pokusili tuto část pacientů prozkoumat a najít faktory, které by je odhalily předem. čti více | archív

 

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron MSD
 
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci