Zahájení léčby

Ne každý pacient s hepatitidou C je automaticky léčen. Před zahájením léčby je třeba pečlivě zvážit rizika a výhody. Protivirová léčba je agresivní a má množství nežádoucích účinků. Její rizika musí být vždy vyvážena prospěchem.

Pro výběr pacientů k jednotlivým typům léčby existuje několik doporučených postupů.

Léčeni jsou zpravidla pacienti, u kterých:

 • byl virus hepatitidy typu C zjištěn vyšetřením PCR;
 • jaterní biopsie potvrdila známky fibrózy, zánětu a zániku jaterních buněk;
 • nebyla zjištěna známka komplikací cirhózy (varixy v jícnu, voda v břiše, poškození mozku);
 • nejsou přítomny známky deprese, psychózy či epilepsie (léčba by mohla tyto stavy nebezpečně zhoršit).

Léčba by neměla být zahájena u lidí, kteří:

 • nadále pijí velké množství alkoholu – alkohol zvyšuje množství virů v organismu a omezuje účinnost léčby;
 • aktivně užívají nitrožilní drogy – podmínkou léčby je zbavení se závislosti na ilegální droze, tzn. buď úplná abstinence, nebo zařazení do některého ze substitučních programů;
 • trpí nebo v minulosti trpěli silnými depresemi – přípravky používané k léčbě mohou jejich stav významně zhoršit.

Rozhodnutí o zahájení léčby předchází posouzení řady okolností. Složitá a nákladná léčba s množstvím nežádoucích účinků není vhodná pro každého. V úvahu přichází vedle již uvedených kritérií několik dalších faktorů:

 • věk a celková kondice
 • doba trvání infekce “céčkem“
 • riziko rozvoje cirhózy
 • pravděpodobnost úspěchu terapie
 • přidružené nemoci
 • profesionální i životní plány nemocného

V současnosti existuje několik různých způsobů léčby. Pro každý lék jsou stanovena přísná indikační kritéria – situace, při kterých je možno léčbu zahájit. U každého pacienta se navíc bere v úvahu individuální situace. Rozhodnutí o léčbě a dalším postupu proto lékař činí společně s nemocným a v závislosti na jeho ochotě a vůli navrhovanou léčbu podstoupit.

Jak probíhá?

Standardní léčba dnes obvykle znamená podkožní injekce jednou týdně doplněné o denní užívání tablet. Probíhá zpravidla ambulantně, bez nutnosti zůstat v nemocnici. Někteří lékaři doporučují v prvních dnech léčení hospitalizaci v nemocnici, aby bylo možno podchytit případné nečekané reakce na léčbu. V závislosti na charakteru zaměstnání mohou však někteří pacienti i v průběhu léčby chodit do práce. Určitá omezení jsou namístě především v případech, kdy nemocný vykonává náročnou manuální práci.

Pacienti s akutní i chronickou hepatitidou C jsou trvale sledováni na speciálních pracovištích zabývajících se jaterními nemocemi v hepatologických poradnách. Protivirovou léčbu předepisuje a řídí specialista.

Vítězím nad hepatitidou C

Centra léčby

Hledáte pomoc? Vyhledejte si na mapce nejbližší centrum léčby hepatitidy C.

Poradna lékaře
Soutěžte s námi
Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá

Platnost: 1. 1. - 31. 1. 2019

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá.

Videorozhovor
Trojkombinační léčba pro pacienty, kteří nebyli dříve léčeni

Trojkombinační léčba pro pacienty, kteří nebyli dříve léčeni

Jaké jsou moderní možnosti léčby virové hepatitidy? O tom jsme si povídali s prof. MUDr. Petrem Husou, CSc.

Anketa

Zajímáte se o hygienické podmínky ve škole svých dětí?