Zahájení léčby

Ne každý pacient s hepatitidou C je automaticky léčen. Před zahájením léčby je třeba pečlivě zvážit rizika a výhody. Protivirová léčba je agresivní a má množství nežádoucích účinků. Její rizika musí být vždy vyvážena prospěchem.

Pro výběr pacientů k jednotlivým typům léčby existuje několik doporučených postupů.

Léčeni jsou zpravidla pacienti, u kterých:

 • byl virus hepatitidy typu C zjištěn vyšetřením PCR;
 • jaterní biopsie potvrdila známky fibrózy, zánětu a zániku jaterních buněk;
 • nebyla zjištěna známka komplikací cirhózy (varixy v jícnu, voda v břiše, poškození mozku);
 • nejsou přítomny známky deprese, psychózy či epilepsie (léčba by mohla tyto stavy nebezpečně zhoršit).

Léčba by neměla být zahájena u lidí, kteří:

 • nadále pijí velké množství alkoholu – alkohol zvyšuje množství virů v organismu a omezuje účinnost léčby;
 • aktivně užívají nitrožilní drogy – podmínkou léčby je zbavení se závislosti na ilegální droze, tzn. buď úplná abstinence, nebo zařazení do některého ze substitučních programů;
 • trpí nebo v minulosti trpěli silnými depresemi – přípravky používané k léčbě mohou jejich stav významně zhoršit.

Rozhodnutí o zahájení léčby předchází posouzení řady okolností. Složitá a nákladná léčba s množstvím nežádoucích účinků není vhodná pro každého. V úvahu přichází vedle již uvedených kritérií několik dalších faktorů:

 • věk a celková kondice
 • doba trvání infekce “céčkem“
 • riziko rozvoje cirhózy
 • pravděpodobnost úspěchu terapie
 • přidružené nemoci
 • profesionální i životní plány nemocného

V současnosti existuje několik různých způsobů léčby. Pro každý lék jsou stanovena přísná indikační kritéria – situace, při kterých je možno léčbu zahájit. U každého pacienta se navíc bere v úvahu individuální situace. Rozhodnutí o léčbě a dalším postupu proto lékař činí společně s nemocným a v závislosti na jeho ochotě a vůli navrhovanou léčbu podstoupit.

Jak probíhá?

Standardní léčba dnes obvykle znamená podkožní injekce jednou týdně doplněné o denní užívání tablet. Probíhá zpravidla ambulantně, bez nutnosti zůstat v nemocnici. Někteří lékaři doporučují v prvních dnech léčení hospitalizaci v nemocnici, aby bylo možno podchytit případné nečekané reakce na léčbu. V závislosti na charakteru zaměstnání mohou však někteří pacienti i v průběhu léčby chodit do práce. Určitá omezení jsou namístě především v případech, kdy nemocný vykonává náročnou manuální práci.

Pacienti s akutní i chronickou hepatitidou C jsou trvale sledováni na speciálních pracovištích zabývajících se jaterními nemocemi v hepatologických poradnách. Protivirovou léčbu předepisuje a řídí specialista.

Vítězím nad hepatitidou C

Centra léčby

Hledáte pomoc? Vyhledejte si na mapce nejbližší centrum léčby hepatitidy C.

Poradna lékaře
Soutěžte s námi
Soutěž o rukavice pro ovládání smartphonu

Soutěž o rukavice pro ovládání smartphonu

Platnost: 1. 11. - 30. 11. 2018

v listopadové soutěži budeme hrát o rukavice pro ovládání smartphonu.

Videorozhovor
Trojkombinační léčba pro pacienty, kteří nebyli dříve léčeni

Trojkombinační léčba pro pacienty, kteří nebyli dříve léčeni

Jaké jsou moderní možnosti léčby virové hepatitidy? O tom jsme si povídali s prof. MUDr. Petrem Husou, CSc.

Anketa

Zajímáte se o hygienické podmínky ve škole svých dětí?