Přeskočit navigaci

Akutní hepatitida indukovaná buprenorfinem usnadnila eliminaci viru

V květnovém vydání odborného časopisu Annals of Pharmacotherapy byla zveřejněna zpráva o dvou případech eliminace viru po akutní hepatitidě u nosičů chronické HCV.

Akutní hepatitida indukovaná buprenorfinem usnadnila eliminaci viru

V květnovém vydání odborného časopisu Annals of Pharmacotherapy byla zveřejněna zpráva o dvou případech eliminace viru po akutní hepatitidě u nosičů chronické HCV. Oba drogově závislí pacienti užívali v rámci substituční terapie buprenorfin, nejprve sublinguálně, později ale také intravenózně. Tento druh aplikace měl za následek vyvolání akutní hepatitidy C, po jejímž odeznění došlo překvapivě k vymizení virové replikace. Francouzští autoři diskutují o způsobu podání buprenorfinu a jeho vlivu na další léčbu.

Buprenorfin – droga, nebo lék?

Buprenorfin je parciální agonista μ-opioidních receptorů. Pro významnou metabolizaci při první pasáži játry se podává pouze intravenózně nebo sublinguálně. Užívá se k substituční terapii při léčbě závislosti na opioidech. Riziko vzniku závislosti je po jeho podávání výrazně nižší než po podávání plných agonistů. Hepatitida indukovaná buprenorfinem vzniká následkem mitochondriálního defektu a může být potencována dalšími faktory (chronickou HCV infekcí, alkoholem, kontaminovanými léky apod.).

Dva případy, kdy zneužití buprenorfinu intravenózně přineslo štěstí

Dva drogově závislí pacienti ve věku 33 a 50 let byli přenašeči HCV infekce. Několik let dostávali buprenorfin v dávce 8 mg/den. Jednoho dne byli hospitalizováni s klinickými projevy hepatitidy po intravenózní injekci buprenorfinu. Jaterní enzymy měli oba pacienti mnohonásobně zvýšeny. K vyvolání akutní hepatitidy přispěl také fakt, že první pacient konzumoval alkohol a druhý užíval 20 mg buprenorfinu a ke každé injekci přidával 600 mg aspirinu. Pacienti nadále pokračovali v sublinguální léčbě buprenorfinem, během níž už nedošlo k recidivě hepatitidy. HCV RNA byla z organismu těchto pacientů eliminována.

Přestože je buprenorfin dobře snášen, a to především při sublinguálním podání, není možné vyloučit riziko vzniku akutní hepatitidy, které vzniká při zneužití drogy intravenózně. Na druhou stranu se ukazuje, že akutní hepatitida může modifikovat imunotoleranci organismu a přispět tak k odstranění viru.

(pum)

Zdroj: Peyrière H. et all: Hepatitis after intravenous injection of sublingual buprenorphine in acute hepatitis C carriers: report of two cases of disappearance of viral replication after acute hepatitis; Ann Pharmacother. 2009 May; 43 (5): 973–7.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Léčba boceprevirem u pacientů s rekurentní hepatitidou C po transplantaci jater

Léčba boceprevirem u pacientů s rekurentní hepatitidou C po transplantaci jater

Pegylovaný interferon a ribavirin v léčbě genotypu 1b u VHC: starší ženy mají horší výsledky v dosažení trvalé virologické odpovědi

Pegylovaný interferon a ribavirin v léčbě genotypu 1b u VHC: starší ženy mají horší výsledky v dosažení trvalé virologické odpovědi

Účinky bocepreviru a telapreviru na farmakokinetiku maraviroku: otevřená studie u zdravých dobrovolníků

Účinky bocepreviru a telapreviru na farmakokinetiku maraviroku: otevřená studie u zdravých dobrovolníků

Incidence progrese jaterního onemocnění u pacientů s kompenzovanou histologicky pokročilou chronickou hepatitidou C

Incidence progrese jaterního onemocnění u pacientů s kompenzovanou histologicky pokročilou chronickou hepatitidou C

Pegylovaný interferon s ribavirinem jsou účinné v terapii pacientů s koinfekcí HBV a HCV

Pegylovaný interferon s ribavirinem jsou účinné v terapii pacientů s koinfekcí HBV a HCV

Epidemiologie HBV a HCV u injekčních uživatelů drog

Epidemiologie HBV a HCV u injekčních uživatelů drog

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cestovní nemoci