Přeskočit navigaci

Akutní hepatitida indukovaná buprenorfinem usnadnila eliminaci viru

V květnovém vydání odborného časopisu Annals of Pharmacotherapy byla zveřejněna zpráva o dvou případech eliminace viru po akutní hepatitidě u nosičů chronické HCV.

Akutní hepatitida indukovaná buprenorfinem usnadnila eliminaci viru

V květnovém vydání odborného časopisu Annals of Pharmacotherapy byla zveřejněna zpráva o dvou případech eliminace viru po akutní hepatitidě u nosičů chronické HCV. Oba drogově závislí pacienti užívali v rámci substituční terapie buprenorfin, nejprve sublinguálně, později ale také intravenózně. Tento druh aplikace měl za následek vyvolání akutní hepatitidy C, po jejímž odeznění došlo překvapivě k vymizení virové replikace. Francouzští autoři diskutují o způsobu podání buprenorfinu a jeho vlivu na další léčbu.

Buprenorfin – droga, nebo lék?

Buprenorfin je parciální agonista μ-opioidních receptorů. Pro významnou metabolizaci při první pasáži játry se podává pouze intravenózně nebo sublinguálně. Užívá se k substituční terapii při léčbě závislosti na opioidech. Riziko vzniku závislosti je po jeho podávání výrazně nižší než po podávání plných agonistů. Hepatitida indukovaná buprenorfinem vzniká následkem mitochondriálního defektu a může být potencována dalšími faktory (chronickou HCV infekcí, alkoholem, kontaminovanými léky apod.).

Dva případy, kdy zneužití buprenorfinu intravenózně přineslo štěstí

Dva drogově závislí pacienti ve věku 33 a 50 let byli přenašeči HCV infekce. Několik let dostávali buprenorfin v dávce 8 mg/den. Jednoho dne byli hospitalizováni s klinickými projevy hepatitidy po intravenózní injekci buprenorfinu. Jaterní enzymy měli oba pacienti mnohonásobně zvýšeny. K vyvolání akutní hepatitidy přispěl také fakt, že první pacient konzumoval alkohol a druhý užíval 20 mg buprenorfinu a ke každé injekci přidával 600 mg aspirinu. Pacienti nadále pokračovali v sublinguální léčbě buprenorfinem, během níž už nedošlo k recidivě hepatitidy. HCV RNA byla z organismu těchto pacientů eliminována.

Přestože je buprenorfin dobře snášen, a to především při sublinguálním podání, není možné vyloučit riziko vzniku akutní hepatitidy, které vzniká při zneužití drogy intravenózně. Na druhou stranu se ukazuje, že akutní hepatitida může modifikovat imunotoleranci organismu a přispět tak k odstranění viru.

(pum)

Zdroj: Peyrière H. et all: Hepatitis after intravenous injection of sublingual buprenorphine in acute hepatitis C carriers: report of two cases of disappearance of viral replication after acute hepatitis; Ann Pharmacother. 2009 May; 43 (5): 973–7.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Individualizace léčby hepatitidy C v klinické praxi může zvýšit šanci na dosažení trvalé virologické odpovědi

Individualizace léčby hepatitidy C v klinické praxi může zvýšit šanci na dosažení trvalé virologické odpovědi

Variace genů spojené se vznikem karcinomu jater u pacientů s hepatitidou C

Variace genů spojené se vznikem karcinomu jater u pacientů s hepatitidou C

Deprese po terapii interferonem: nové poznatky

Deprese po terapii interferonem: nové poznatky

Genový profil a charakteristika s virovou hepatitidou asociovaného hepatocelulárního karcinomu

Genový profil a charakteristika s virovou hepatitidou asociovaného hepatocelulárního karcinomu

Metabolické poruchy jako prediktory rozvoje hepatocelulárního karcinomu u pacientů s chronickou hepatitidou C

Metabolické poruchy jako prediktory rozvoje hepatocelulárního karcinomu u pacientů s chronickou hepatitidou C

Předtransplantační sérové hladiny HCV RNA predikují odpověď na antivirovou terapii po transplantaci od žijícího dárce

Předtransplantační sérové hladiny HCV RNA predikují odpověď na antivirovou terapii po transplantaci od žijícího dárce

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cestovní nemoci