Přeskočit navigaci

Aktuálně

Standardní léčba chronické infekce virem hepatitidy C

Standardní léčba chronické infekce virem hepatitidy C
Standardní léčebný postup u chronické infekce virem hepatitidy C (HCV) představuje kombinovaná protivirová farmakoterapie. U pacientů s konečným stadiem jaterního onemocnění je léčbou volby transplantace jater. V každém případě je však léčbu nutné volit individuálně s ohledem na stadium jaterního poškození a přítomné komorbidity. čti více | archív

 
Výchozí hodnota MELD skóre v souvislosti s dekompenzací jaterní cirhózy během terapie HCV

Výchozí hodnota MELD skóre v souvislosti s dekompenzací jaterní cirhózy během terapie HCV
Kombinovaná terapie pegylovaným interferonem a ribavirinem je u pacientů s dekompenzovanou cirhózou možná jen ve vybraných případech, protože případné nežádoucí účinky mohou být život ohrožující. Studie německých lékařů se zaměřila na prediktivní hodnotu výchozího MELD skóre v souvislosti s dekompenzací jaterní cirhózy. čti více | archív

 
Pegylovaný interferon α-2b a ribavirin v nižších dávkách u starších a/nebo cirhotických pacientů s HCV genotypu 2

Pegylovaný interferon α-2b a ribavirin v nižších dávkách u starších a/nebo cirhotických pacientů s HCV genotypu 2
V prestižním časopise Gut and Liver byla nedávno publikována práce, která zkoumala míru dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) při léčbě nízkodávkovaným pegylovaným interferonem (PEG-IFN) a ribavirinem u starších a/nebo cirhotických pacientů infikovaných virem hepatitidy C (HCV) genotypu 2. K hodnocení odpovědi použili autoři virologickou odpověď po dvou týdnech terapie (HCV RNA a HCV core antigen). čti více | archív

 
Genotypy viru hepatitidy C

Genotypy viru hepatitidy C
Hepatitida C je infekční onemocnění, které je způsobeno virem hepatitidy C (HCV). Jedná se o malý jednořetězcový RNA virus z čeledi Flaviviridae, který se přenáší primárně krví. Onemocnění postihuje především játra, dlouhodobý průběh může vést k rozvoji cirhózy jater a dalších komplikací. Na světě žije odhadem 130–170 miliónů osob infikovaných HCV, každý rok se jí navíc nakazí další 3–4 milióny osob a více než 500 000 lidí zemře na onemocnění s ní související. Standardem léčby byly až donedávna pegylovaný interferon a ribavirin, v poslední době jsou stále častěji užívána i přímo působící antivirotika. Vakcína proti HCV neexistuje. čti více | archív

 

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Růst dětí