Přeskočit navigaci

Výchozí hodnota MELD skóre v souvislosti s dekompenzací jaterní cirhózy během terapie HCV

Kombinovaná terapie pegylovaným interferonem a ribavirinem je u pacientů s dekompenzovanou cirhózou možná jen ve vybraných případech, protože případné nežádoucí účinky mohou být život ohrožující. Studie německých lékařů se zaměřila na prediktivní hodnotu výchozího MELD skóre v souvislosti s dekompenzací jaterní cirhózy.

Výchozí hodnota MELD skóre v souvislosti s dekompenzací jaterní cirhózy během terapie HCV

Úvod

Na celém světě je okolo 170 milionů pacientů s chronickou hepatitidou C (HCV), až u 35 % z nich je pozorována progrese do jaterní cirhózy. Každých 5 let chronické infekce navíc vzrůstá kumulativní riziko vzniku hepatocelulárního karcinomu o 17 %. Moderní trojkombinační farmakoterapie v podobě pegylovaného interferonu, ribavirinu a bocepreviru/telapreviru umožňuje dosáhnout setrvalé virologické odpovědi u 66–75 % nemocných. Předchozí studie však prokázaly, že pokročilá jaterní fibróza a kompenzovaná cirhóza značně snižují šanci na dosažení setrvalé virologické odpovědi. Účinná terapie na druhou stranu u těchto nemocných výrazně snižuje riziko jaterních i mimojaterních komplikací. Studie německých lékařů se tak soustředila na prediktivní hodnotu výchozího MELD skóre ve vztahu k dekompenzaci jaterní cirhózy během protivirové léčby.

Metody studie

Retrospektivní kohortové studie se zúčastnilo celkem 68 pacientů s průměrnou výchozí hodnotou MELD skóre 9,18 ± 2,72. Účastníci podstoupili kombinovanou terapii pegylovaným interferonem alfa-2a/alfa-2b a ribavirinem. Plánované trvání léčby se pohybovalo v rozmezí 16–48 týdnů podle genotypu viru a reakce na protivirovou léčbu. Na počátku terapie a v průběhu follow-up trvajícího 72 týdnů byly zaznamenávány laboratorní a klinické známky jaterní dekompenzace (ascites, jaterní encefalopatie, krvácení do horní části trávicího traktu, hospitalizace).

Výsledky studie

Celkem 18 pacientů (26,5 %) dosáhlo setrvalé virologické odpovědi. Během sledovací periody byly zaznamenány známky jaterní dekompenzace u 25 účastníků studie (36,8 %). U pacientů s jaterní dekompenzací byly oproti ostatním účastníkům pozorovány vyšší vstupní hodnoty MELD skóre (10,84 vs. 8,23; p < 0,001), vyšší průměrné hladiny bilirubinu (26,74 vs. 14,63 mmol/l; p < 0,001), nižší hladiny sérového albuminu (38,2 vs. 41,1 g/l; p = 0,015), nižší hladiny trombocytů (102,64 vs. 138,95 x 109; p = 0,014) a nižší hladiny leukocytů (4,02 vs. 5,68 x 109; p = 0,002). V mnohorozměrné analýze bylo MELD skóre nezávisle asociováno s jaterní dekompenzací (OR = 1,56; 95% CI 1,18–2,07; p = 0,002). U pacientů s MELD skórem 6–9 došlo k rozvoji jaterní dekompenzace ve 22 % případů, při MELD skóre 10–13 v 59 % případů a při MELD skóre 14 v 83 % případů. Výchozí hodnoty MELD skóre byly také signifikantně spojeny s rizikem nutnosti transplantace jater a úmrtí (p < 0,001).

Závěr

Výsledky studie ukazují na skutečnost, že výchozí hodnoty MELD skóre předpovídají riziko jaterní dekompenzace v průběhu protivirové terapie. MELD skóre by se tak mělo stát jedním z prediktivních faktorů při rozhodování o léčebném postupu u pacientů s jaterní cirhózou způsobenou chronickou infekcí HCV.

(holi)

Zdroj:
Dultz G., Seelhof M., Herrmann E. et al. Baseline MELD score predicts hepatic decompensation during antiviral therapy in patients with chronic hepatitis C and advanced cirrhosis. PLoS One 2013 Aug 1; 8 (8): e71262; doi: 10.1371/journal.pone.0071262.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Nestrukturální protein A5 viru hepatitidy C zvyšuje upregulací expresi genu NS5ATP9

 Nestrukturální protein A5 viru hepatitidy C zvyšuje upregulací expresi genu NS5ATP9

Vývoj biodegradabilních nanočástic k cílenému transportu ribavirinu

Vývoj biodegradabilních nanočástic k cílenému transportu ribavirinu

Vyšší věk není negativním prediktivním faktorem virologické odpovědi na terapii pegylovaným interferonem

Vyšší věk není negativním prediktivním faktorem virologické odpovědi na terapii pegylovaným interferonem

Pegintron

Pegintron

Prediktivní faktory odpovědi na terapii pegylovaným interferonem u starších pacientů s chronickou hepatitidou C

Prediktivní faktory odpovědi na terapii pegylovaným interferonem u starších pacientů s chronickou hepatitidou C

Interferon a léčba hepatitidy C u hemodialyzovaných

Interferon a léčba hepatitidy C u hemodialyzovaných

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba