Přeskočit navigaci

Riziko rozvoje hepatocelulárního karcinomu je u pacientů s cirhózou vysoké i přes úspěšnou antivirovou léčbu

Virus hepatitidy C (HCV) je častou příčinou chronických jaterních onemocnění i hepatocelulárního karcinomu (HCC). Prevalence HCC signifikantně klesá u pacientů, kteří na léčbě pegylovaným interferonem a ribavirinem (PEG-IFN/RBV) dosáhnou setrvalé virologické odpovědi (SVR). Nicméně i přesto se zhruba u 5 % pacientů s dosaženou SVR HCC rozvine.

Riziko rozvoje hepatocelulárního karcinomu je u pacientů s cirhózou vysoké i přes úspěšnou antivirovou léčbu

Autoři studie publikované v European Review for Medical and Pharmacological Sciences zkoumali epidemiologická, klinická, biochemická a virologická data od pacientů s chronickou HCV, u kterých došlo k rozvoji HCC i přes úspěšnou antivirovou léčbu.

Pacienti s chronickou HCV (n = 598) byli léčeni PEG-IFN/RBV v období od září 2000 do ledna 2003. Z těchto pacientů jich 221/598 (37 %) dosáhlo SVR. Během desetiletého sledování se u 13/221 (5,8 %) pacientů se SVR rozvinul HCC. Všichni tito pacienti byli muži a měli cirhózu ve stadiu A dle Child-Pugha. Navíc již na začátku léčby byli vyššího věku a měli vyšší hladiny alfa-fetoproteinu (p < 0,05) než ti, u kterých k rozvoji HCC nedošlo. U 9 pacientů (69,3 %) byl HCC diagnostikován během prvních 3 let po ukončení léčby, u 1 pacienta (7,7 %) v rozmezí mezi 3 a 5 lety a u 3 pacientů (23 %) v době od 5 do 10 let. U 12/13 pacientů byla nalezena solitární léze o velikosti 2,5 ± 0,5 cm. Operace byla provedena u 11 pacientů (84,6 %), 1 pacientovi (7,7 %) byla transplantována játra a 1 pacient (7,7 %) byl léčen jen paliativně.

Riziko rozvoje HCC po dosažení SVR trvá u pacientů s cirhózou. Tito pacienti by proto měli být pravidelně a celoživotně sledováni, aby byl HCC případně zachycen co nejdříve.

(epa)

Zdroj: Pinzone M. R., Zanghì A. M., Rapisarda L., et al. Cirrhotic patients are still at risk of developing hepatocellular carcinoma despite Interferon-induced sustained virological response. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2014 Dec; 18 (2 Suppl): 11–5.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Srovnání účinnosti kombinace ribavirinu s Peg-IFN alfa-2a a alfa-2b: metaanalýza

Srovnání účinnosti kombinace ribavirinu s Peg-IFN alfa-2a a alfa-2b: metaanalýza

Novinka v predikci fibrózy u pacientů s chronickou hepatitidou C – index FI-PRO

Novinka v predikci fibrózy u pacientů s chronickou hepatitidou C – index FI-PRO

Klinická účinnost a bezpečnost léčby peginterferonem alfa a ribavirinem u cirhotických pacientů s virovou hepatitidou C

Klinická účinnost a bezpečnost léčby peginterferonem alfa a ribavirinem u cirhotických pacientů s virovou hepatitidou C

Kazuistika hepatitidy C bez vytvoření protilátek při léčbě rituximabem

Kazuistika hepatitidy C bez vytvoření protilátek při léčbě rituximabem

Predikce výsledku léčby hepatitidy C interferonem/ribavirinem na základě nukleotidové analýzy RNA viru

Predikce výsledku léčby hepatitidy C interferonem/ribavirinem na základě nukleotidové analýzy RNA viru

Stanovení HCVAg při monitorování léčebné odpovědi u pacientů s hepatitidou C

Stanovení HCVAg při monitorování léčebné odpovědi u pacientů s hepatitidou C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba