Přeskočit navigaci

Riziko rozvoje hepatocelulárního karcinomu je u pacientů s cirhózou vysoké i přes úspěšnou antivirovou léčbu

Virus hepatitidy C (HCV) je častou příčinou chronických jaterních onemocnění i hepatocelulárního karcinomu (HCC). Prevalence HCC signifikantně klesá u pacientů, kteří na léčbě pegylovaným interferonem a ribavirinem (PEG-IFN/RBV) dosáhnou setrvalé virologické odpovědi (SVR). Nicméně i přesto se zhruba u 5 % pacientů s dosaženou SVR HCC rozvine.

Riziko rozvoje hepatocelulárního karcinomu je u pacientů s cirhózou vysoké i přes úspěšnou antivirovou léčbu

Autoři studie publikované v European Review for Medical and Pharmacological Sciences zkoumali epidemiologická, klinická, biochemická a virologická data od pacientů s chronickou HCV, u kterých došlo k rozvoji HCC i přes úspěšnou antivirovou léčbu.

Pacienti s chronickou HCV (n = 598) byli léčeni PEG-IFN/RBV v období od září 2000 do ledna 2003. Z těchto pacientů jich 221/598 (37 %) dosáhlo SVR. Během desetiletého sledování se u 13/221 (5,8 %) pacientů se SVR rozvinul HCC. Všichni tito pacienti byli muži a měli cirhózu ve stadiu A dle Child-Pugha. Navíc již na začátku léčby byli vyššího věku a měli vyšší hladiny alfa-fetoproteinu (p < 0,05) než ti, u kterých k rozvoji HCC nedošlo. U 9 pacientů (69,3 %) byl HCC diagnostikován během prvních 3 let po ukončení léčby, u 1 pacienta (7,7 %) v rozmezí mezi 3 a 5 lety a u 3 pacientů (23 %) v době od 5 do 10 let. U 12/13 pacientů byla nalezena solitární léze o velikosti 2,5 ± 0,5 cm. Operace byla provedena u 11 pacientů (84,6 %), 1 pacientovi (7,7 %) byla transplantována játra a 1 pacient (7,7 %) byl léčen jen paliativně.

Riziko rozvoje HCC po dosažení SVR trvá u pacientů s cirhózou. Tito pacienti by proto měli být pravidelně a celoživotně sledováni, aby byl HCC případně zachycen co nejdříve.

(epa)

Zdroj: Pinzone M. R., Zanghì A. M., Rapisarda L., et al. Cirrhotic patients are still at risk of developing hepatocellular carcinoma despite Interferon-induced sustained virological response. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2014 Dec; 18 (2 Suppl): 11–5.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Aktivní antivirová terapie hepatitidy B – přehled současné léčby

Aktivní antivirová terapie hepatitidy B – přehled současné léčby

Lze predikovat SVR již ve 12. týdnu po ukončení terapie pegylovaným interferonem?

Lze predikovat SVR již ve 12. týdnu po ukončení terapie pegylovaným interferonem?

Staging jaterní fibrózy pomocí postupné analýzy sérových markerů fibrózy (FibroSteps) u pacientů s chronickou hepatitidou C

Staging jaterní fibrózy pomocí postupné analýzy sérových markerů fibrózy (FibroSteps) u pacientů s chronickou hepatitidou C

Terapeutická trojkombinace BI201335, BI207127 a RBV u dosud neléčených pacientů s HCV genotypu 1 – výsledky studie SOUND-C2

Terapeutická trojkombinace BI201335, BI207127 a RBV u dosud neléčených pacientů s HCV genotypu 1 – výsledky studie SOUND-C2

Exprese miRNA po léčbě pegylovaným interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C

Exprese miRNA po léčbě pegylovaným interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C

Vliv mateřského mléka na virus hepatitidy C

Vliv mateřského mléka na virus hepatitidy C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci