Přeskočit navigaci

Ribavirin a jeho postavení při léčbě hepatitidy C

Ribavirin v kombinaci s peginterferonem alfa vykazuje vysokou účinnost v léčbě chronické hepatitidy C.

Ribavirin a jeho postavení při léčbě hepatitidy C

Ribavirin v kombinaci s peginterferonem alfa vykazuje vysokou účinnost v léčbě chronické hepatitidy C. V současnosti je použití právě těchto dvou látek ustanoveno jako standardní metoda léčby. V případě ribavirinu ale stále není jeho postavení v léčebném procesu absolutně definováno. I přes tento nedostatek byl stanoven jasný režim dávkování ribavirinu, který je odborníky doporučován.

Dávkování

Dávka je samozřejmě závislá na tělesné váze. Pro pacienty s onemocněním genotypem 1 s váhou pod 75 kg je doporučována dávka 1 000 mg/den, pro pacienty nad 75 kg dávka 1 200 mg/den. Pro léčbu onemocnění genotypem 2 a 3 je dostačující již dávka 800 mg/den. Rozdíly mezi genotypy se odrážejí také v době trvání terapie. U genotypu 1 je léčba vedena 48 týdnů, u genotypů 2 a 3 je doba zkrácena pouze na 24 týdnů.

Čeho si všímat

Lékař předepisující ribavirin by si měl všímat několika důležitých faktů. Velmi významné je nasazení odpovídající startovací dávky. Dále je zásadní upravit léčbu v případě, že se projeví nežádoucí účinky, popřípadě snížit předepsanou dávku. Klíčovým pravidlem je pokračovat v podávání ribavirinu až do úplného ukončení terapie, pokud je to ovšem možné.

Otázka do budoucna

Současně probíhající výzkumy jsou zaměřeny na studium přesných účinků použitých dávek. Je snaha nalézt jednotný ideální systém dávkování. Otázka do budoucna zní, jak se postavení ribavirinu v terapii hepatitidy C změní s příchodem nově vynalezených léků.

(tek)

Zdroj: K. Rajender Reddy, David R. Nelson, Stefan Zeuzem; Ribavirin: Current role in the optimal clinical management of chronic hepatitis C; Journal of Hepatology – Volume 50, Issue 2, Pages 402–411 (February 2009).

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Účinnost a snášenlivost terapie pegylovaným interferonem alfa-2b v kombinaci s ribavirinem při léčbě chronické hepatitidy C – výsledky studie PegIntrust

Účinnost a snášenlivost terapie pegylovaným interferonem alfa-2b v kombinaci s ribavirinem při léčbě chronické hepatitidy C – výsledky studie PegIntrust

Kombinace ribavirinu s peginterferonem alfa-2b je vhodná i pro starší nemocné s hepatitidou C

Kombinace ribavirinu s peginterferonem alfa-2b je vhodná i pro starší nemocné s hepatitidou C

Pegylovaný interferon může pomoci tam, kde interferon alfa selhal

Pegylovaný interferon může pomoci tam, kde interferon alfa selhal

Karcinom jater a nonhodgkinský lymfom u pacientů s hepatitidou C – výsledky dánské kohortové studie

Karcinom jater a nonhodgkinský lymfom u pacientů s hepatitidou C – výsledky dánské kohortové studie

Chronická HCV infekce je spojena s časným rozvojem aterosklerózy

Chronická HCV infekce je spojena s časným rozvojem aterosklerózy

Úspěšná terapie chronické hepatitidy C pegylovaným interferonem v kombinaci s ribavirinem u pacientů na substituční terapii metadonem

Úspěšná terapie chronické hepatitidy C pegylovaným interferonem v kombinaci s ribavirinem u pacientů na substituční terapii metadonem

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba