Přeskočit navigaci

Ribavirin a jeho postavení při léčbě hepatitidy C

Ribavirin v kombinaci s peginterferonem alfa vykazuje vysokou účinnost v léčbě chronické hepatitidy C.

Ribavirin a jeho postavení při léčbě hepatitidy C

Ribavirin v kombinaci s peginterferonem alfa vykazuje vysokou účinnost v léčbě chronické hepatitidy C. V současnosti je použití právě těchto dvou látek ustanoveno jako standardní metoda léčby. V případě ribavirinu ale stále není jeho postavení v léčebném procesu absolutně definováno. I přes tento nedostatek byl stanoven jasný režim dávkování ribavirinu, který je odborníky doporučován.

Dávkování

Dávka je samozřejmě závislá na tělesné váze. Pro pacienty s onemocněním genotypem 1 s váhou pod 75 kg je doporučována dávka 1 000 mg/den, pro pacienty nad 75 kg dávka 1 200 mg/den. Pro léčbu onemocnění genotypem 2 a 3 je dostačující již dávka 800 mg/den. Rozdíly mezi genotypy se odrážejí také v době trvání terapie. U genotypu 1 je léčba vedena 48 týdnů, u genotypů 2 a 3 je doba zkrácena pouze na 24 týdnů.

Čeho si všímat

Lékař předepisující ribavirin by si měl všímat několika důležitých faktů. Velmi významné je nasazení odpovídající startovací dávky. Dále je zásadní upravit léčbu v případě, že se projeví nežádoucí účinky, popřípadě snížit předepsanou dávku. Klíčovým pravidlem je pokračovat v podávání ribavirinu až do úplného ukončení terapie, pokud je to ovšem možné.

Otázka do budoucna

Současně probíhající výzkumy jsou zaměřeny na studium přesných účinků použitých dávek. Je snaha nalézt jednotný ideální systém dávkování. Otázka do budoucna zní, jak se postavení ribavirinu v terapii hepatitidy C změní s příchodem nově vynalezených léků.

(tek)

Zdroj: K. Rajender Reddy, David R. Nelson, Stefan Zeuzem; Ribavirin: Current role in the optimal clinical management of chronic hepatitis C; Journal of Hepatology – Volume 50, Issue 2, Pages 402–411 (February 2009).

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

U reinfikovaných HCV pacientů dochází s větší pravděpodobností ke spontánnímu vymizení infekce

U reinfikovaných HCV pacientů dochází s větší pravděpodobností ke spontánnímu vymizení infekce

Vitamín D může zlepšit u starších pacientů s chronickou hepatitidou C efekt terapie PEG-INF/ribavirin

Vitamín D může zlepšit u starších pacientů s chronickou hepatitidou C efekt terapie PEG-INF/ribavirin

Dosažení setrvalé virologické odpovědi je spojeno se zlepšením inzulinové rezistence

Dosažení setrvalé virologické odpovědi je spojeno se zlepšením inzulinové rezistence

Adherence k doporučenému dávkovacímu schématu a setrvalá virologická odpověď u pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 1 léčených boceprevirem a peginterferonem alfa2b/ribavirinem

Adherence k doporučenému dávkovacímu schématu a setrvalá virologická odpověď u pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 1 léčených boceprevirem a peginterferonem alfa2b/ribavirinem

Infekce virem hepatitidy C způsobuje hypolipidemii bez ohledu na míru jaterního poškození či nutriční status

Infekce virem hepatitidy C způsobuje hypolipidemii bez ohledu na míru jaterního poškození či nutriční status

Znovuvzplanutí infekce HCV u britských mužů majících sex s muži je ve skutečnosti reinfekcí, a nikoli pozdním relapsem

Znovuvzplanutí infekce HCV u britských mužů majících sex s muži je ve skutečnosti reinfekcí, a nikoli pozdním relapsem

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cestovní nemoci