Přeskočit navigaci

Možnosti použití pegylovaného interferonu a ribavirinu u hepatitidy C s cirhózou a neutropenií a/nebo trombocytopenií

Autoři italské studie se pokusili zjistit, zda je možné dvojkombinací pegylovaný interferon a ribavirin (PEG-IFN/RBV) léčit i pacienty s hepatitidou C a cirhózou, kteří mají hladinu destiček ≤ 80 × 109/l a/nebo počet neutrofilů ≤ 1 500 × 109/l.

Možnosti použití pegylovaného interferonu a ribavirinu u hepatitidy C s cirhózou a neutropenií a/nebo trombocytopenií

Autoři italské studie se pokusili zjistit, zda je možné dvojkombinací pegylovaný interferon a ribavirin (PEG-IFN/RBV) léčit i pacienty s hepatitidou C a cirhózou, kteří mají hladinu destiček ≤ 80 × 10<sup>9</sup>/l a/nebo počet neutrofilů ≤ 1 500 × 10<sup>9</sup>/l.

Autoři provedli retrospektivní analýzu prospektivně získaných dat od 123 cirhotických pacientů léčených PEG-IFN/RBV. Během léčby byly sledovány nežádoucí účinky léčby a změny v krevním obraze, zároveň byla zaznamenávána případná krvácení a infekční komplikace ve vztahu k počtu trombocytů a neutrofilů.

Z 58 pacientů (47,2 %) s poklesem destiček na ≤ 50×109/l během terapie se krvácení vyskytlo u šesti (10,3 %), mezi ostatními 65 pacienty s počtem destiček větším než 50 × 109/l krváceli tři (4,6 %). Z celkového počtu 11 krvácení se 3 objevila během infekce, kdy počet destiček u pacientů poklesl pod 50 × 109/l. Hladina neutrofilů ≤ 750 × 109/l se během léčby objevila u 45 pacientů (38,2 %), 14 z těchto pacientů (29,8 %) mělo infekční komplikaci. U ostatních 76 pacientů s počtem neutrofilů větším než 750 × 109/l se infekce vyskytla u 18 (23,7 %) pacientů.

Na základě výsledků studie je možno léčbu PEG-IFN/RBV doporučit i pro léčbu cirhotických pacientů s cytopenií, protože krvácení i infekční komplikace se u těchto pacientů objevují bez závislosti na počtu krevních destiček a neutrofilů. Ukončení terapie nebo úprava dávkování PEG-IFN či RBV s ohledem na počet krevních elementů nejsou nutné.

(epa)

Zdroj: Iacobellis A., Cozzolongo R., Minerva N., et al. Feasibility of pegylated interferon and ribavirin in hepatitis C-related cirrhosis with neutropenia or thrombocytopenia. Dig Liver Dis. 2014 Mar 24; pii: S1590-8658(14)00213-8; doi: 10.1016/j.dld.2014.02.001. [Epub ahead of print]

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Interakce mezi warfarinem a boceprevirem může způsobovat sníženou účinnost warfarinu

Interakce mezi warfarinem a boceprevirem může způsobovat sníženou účinnost warfarinu

Dentální obtíže oddalují zahájení terapie interferonem u pacientů s VHC

Dentální obtíže oddalují zahájení terapie interferonem u pacientů s VHC

Antivirová léčba chronické hepatitidy C u pacientů s cirhózou

Antivirová léčba chronické hepatitidy C u pacientů s cirhózou

Novinka v predikci fibrózy u pacientů s chronickou hepatitidou C – index FI-PRO

Novinka v predikci fibrózy u pacientů s chronickou hepatitidou C – index FI-PRO

Antivirová terapie rekurentní HCV infekce po transplantaci jater

Antivirová terapie rekurentní HCV infekce po transplantaci jater

Farmakokinetika a farmakodynamika bocepreviru u HIV/HCV koinfikovaných pacientů

Farmakokinetika a farmakodynamika bocepreviru u HIV/HCV koinfikovaných pacientů

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Růst dětí