Přeskočit navigaci

Diagnostika a prevalence HCV infekce u vysoce rizikové městské populace

Ve Spojených státech amerických je virem hepatitidy C (HCV) chronicky infikováno přibližně 3,2 milionu lidí. Většina z nich si však své infekce vůbec není vědoma.

Diagnostika a prevalence HCV infekce u vysoce rizikové městské populace

Ve Spojených státech amerických je virem hepatitidy C (HCV) chronicky infikováno přibližně 3,2 milionu lidí. Většina z nich si však své infekce vůbec není vědoma. Američtí vědci se proto ve své práci zaměřili na praktické diagnostické postupy k odhalení HCV. Autoři se pokusili určit, které charakteristiky pacienta vedou k diagnostickému testování HCV a k HCV pozitivitě, a odhadnout tak prevalenci HCV infekce ve vysoce rizikové městské populaci.

Do studie byli zařazeni účastníci základní fáze projektu HepCAT (Hepatitis C Assessment and Testing Project), sériové průřezové studie zaměřené na screeningové strategie HCV. Z elektronických zdravotních záznamů byly získány demografické údaje, laboratorní data a diagnostické kódy MKN (mezinárodní klasifikace nemocí) pacientů, kteří navštívili kliniku Montefiore Medical Center od 1. ledna 2008 do 29. února 2008. Rizikové faktory pro HCV infekci pak byly definovány na základě data narození, kódů MKN a laboratorních údajů. Prevalence HCV infekce byla odhadnuta za předpokladu, že nevyšetřovaní pacienti by byli pozitivní ve stejné míře jako testovaní jedinci, a to na základě rizikových faktorů.

Z celkového počtu 9 579 osob bylo na HCV testováno celkem 3 803 (39,7 %), přičemž 438 z nich (11,5 %) bylo pozitivních. Celková prevalence HCV infekce byla odhadnuta na 7,7 %. Rizikové faktory spojené s indikací k testování a anti-HCV pozitivitou byly následovné: narození ve skupině s vysokou prevalencí (1945–1964), užívání návykových látek, HIV infekce, abúzus alkoholu, cirhóza jater, chronické renální selhání a elevace alaninaminotrasferázy (ALT).

Ve vysoce rizikové městské populaci byla na HCV testována značná část pacientů a prevalence HCV infekce byla vysoká. Zdá se tedy, že k odhalení HCV infekce používají lékaři screeningovou strategii založenou na rizikových faktorech.

(mik)

Zdroj: W. N. Southern, M.-L. Drainoni, B. D. Smith, C. L. Christiansen, D. McKee, A. L. Gifford, C. M. Weinbaum, D. Thompson, E. Koppelman, S. Maher and A. H. Litwin: Hepatitis C testing practices and prevalence in a high-risk urban ambulatory care setting. J Viral Hepat. 2010. Publikováno on-line před tiskem 28. června 2010. DOI : 10.1111/j.1365-2893.2010.01327.x

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Úloha vitaminu D a polymorfismu interleukinu-28B (IL-28B) rs12979860 C/T v predikci dosažení setrvalé virologické odpovědi

Úloha vitaminu D a polymorfismu interleukinu-28B (IL-28B) rs12979860 C/T v predikci dosažení setrvalé virologické odpovědi

Kvalita života dětí léčených pro chronickou hepatitidu C

Kvalita života dětí léčených pro chronickou hepatitidu C

Úspěšná terapie chronické hepatitidy C pegylovaným interferonem v kombinaci s ribavirinem u pacientů na substituční terapii metadonem

Úspěšná terapie chronické hepatitidy C pegylovaným interferonem v kombinaci s ribavirinem u pacientů na substituční terapii metadonem

Vyšetření vertikálního přenosu viru hepatitidy C

Vyšetření vertikálního přenosu viru hepatitidy C

Kontrola anémie spojené s terapií chronické infekce HCV

Kontrola anémie spojené s terapií chronické infekce HCV

Chronická hepatitida C reaguje špatně na kombinovanou léčbu u chronické hepatitidy B

Chronická hepatitida C reaguje špatně na kombinovanou léčbu u chronické hepatitidy B

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci