Přeskočit navigaci

Terapie peginterferonem alfa2a či alfa2b v kombinaci s ribavirinem je bezpečná také u dětských pacientů

Nejčastějším způsobem nákazy virem hepatitidy C (HCV) je u dětských pacientů vertikální přenos z matky.

Terapie peginterferonem alfa2a či alfa2b v kombinaci s ribavirinem je bezpečná také u dětských pacientů

Nejčastějším způsobem nákazy virem hepatitidy C (HCV) je u dětských pacientů vertikální přenos z matky. Zhruba u 80 % infikovaných dětí se onemocnění stává chronickým a postupně progreduje do cirhotického postižení jater s vysokým rizikem malignity či hepatálního selhání se všemi svými důsledky. Nedávno provedená metaanalýza se zabývala účinností a bezpečností využití pegylovaného interferonu alfa2a či alfa2b v kombinaci s ribavirinem v terapii hepatitidy C právě u dětí a adolescentů.

Metodika studie

Do metaanalýzy byla zavzata data z klinických studií obsahujících subjekty ve věku od 3 do 18 let, u nichž byl zjištěn virus HCV, a k terapii byla použita kombinace pegylovaného interferonu alfa2a či alfa2b s ribavirinem. Autoři se zaměřili na zhodnocení časné virologické odpovědi (EVR), setrvalé virologické odpovědi (SVR), četnosti relapsů, nutnosti přerušení či ukončení léčby, hematologických a dermatologických nežádoucích účinků a inhibice růstu.

Výsledky studie

Podle zjištěných výsledků dosahuje při využití výše zmíněné kombinace účinných látek v průměru 70 % dětských pacientů EVR (95% CI 58–81 %) a 58 % SVR (95% CI 53–64 %). EVR i SVR byly přitom vyšší u pacientů s genotypy 2/3 než 1/4. Léčba musela být přerušena z důvodů závažných nežádoucích účinků ve 4 % případů, pro nedostatečnou odpověď v 15 % a kvůli fenoménu průlomu ve 4 %. Zrelabovalo 7 % dětí. Anémie, neutropenie, leukopenie a trombocytopenie se objevila v uvedeném pořadí u 11 %, 32 %, 52 %, a 5 %. Alopecie, erytém v místě vpichu a pruritus byly zaznamenány v uvedeném pořadí ve 13 %, 27 % a 10 % případů. Během léčby bylo pozorováno mírné zpomalení růstu.

Z uvedeného vyplývá, že kombinace peginterferonu alfa2a či alfa2b s ribavirinem je v terapii chronické hepatitidy C v případě dětských pacientů účinnou a bezpečnou metodou.

(veri)

Zdroj: Druyts E. et al. Efficacy and Safety of Pegylated Interferon Alfa-2a or Alfa-2b Plus Ribavirin for the Treatment of Chronic Hepatitis C in Children and Adolescents: A Systematic Review and Meta-analysis Clin Infect Dis. (2013), 56 (7): 961–967

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Účinnost a bezpečnost terapie pegylovaným interferonem u dětí a dospívajících – výsledky metaanalýzy

Účinnost a bezpečnost terapie pegylovaným interferonem u dětí a dospívajících – výsledky metaanalýzy

Prokázaná účinnost přidání bocepreviru po neúspěšné předchozí léčbě hepatitidy C

Prokázaná účinnost přidání bocepreviru po neúspěšné předchozí léčbě hepatitidy C

Prevence recidivy hepatitidy C po transplantaci jater

Prevence recidivy hepatitidy C po transplantaci jater

Farmakokinetické zhodnocení interakce mezi boceprevirem a atorvastatinem nebo pravastatinem

Farmakokinetické zhodnocení interakce mezi boceprevirem a atorvastatinem nebo pravastatinem

Vysoké dávkování ribavirinu zvýší u pacientů s rezistencí na předchozí léčbu hepatitidy C časnou virologickou odpověď

Vysoké dávkování ribavirinu zvýší u pacientů s rezistencí na předchozí léčbu hepatitidy C časnou virologickou odpověď

V průběhu dlouhodobé terapie nízko dávkovaným pegylovaným interferonem nedochází u pacientů s chronickou hepatitidou C ke zhoršení kognitivních funkcí

V průběhu dlouhodobé terapie nízko dávkovaným pegylovaným interferonem nedochází u pacientů s chronickou hepatitidou C ke zhoršení kognitivních funkcí

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Hojení ran a diabetická noha