Přeskočit navigaci

Klinické charakteristiky pacientů s chronickou hepatitidou C, u kterých při léčbě pegylovaným interferonem s ribavirinem došlo k minimálnímu poklesu virové nálože

Japonští lékaři se ve své studii pokusili předpovědět, kteří pacienti s chronickou hepatitidou C odpoví na terapii pegylovaným interferonem (PEG-IFN) s ribavirinem později v průběhu léčby.

Klinické charakteristiky pacientů s chronickou hepatitidou C, u kterých při léčbě pegylovaným interferonem s ribavirinem došlo k minimálnímu poklesu virové nálože

Japonští lékaři se ve své studii pokusili předpovědět, kteří pacienti s chronickou hepatitidou C odpoví na terapii pegylovaným interferonem (PEG-IFN) s ribavirinem později v průběhu léčby. Autoři se ve 36. týdnu terapie zaměřili na klinické charakteristiky pacientů s genotypem 1b a vysokou virovou náloží.

Do studie bylo zařazeno celkem 142 pacientů s HCV genotypem 1b a vysokou virovou náloží. Těmto pacientům byl po dobu 48 týdnů podáván pegylovaný interferon v dávce 1,5 µ g/kg jednou týdně v kombinaci s ribavirinem dávkovaným dle hmotnosti (600–1 000 mg denně). Pacienti, u kterých nedošlo v 36. týdnu k vymizení HCV RNA v séru, byli označeni jako "null-responders". Detekce HCV RNA byla provedena pomocí metody real-time PCR. Ostatní pacienti byli definováni jako ti, kteří na léčbu odpověděli. Tyto dvě skupiny pacientů byly srovnávány z hlediska klinických charakteristik jako věk, pohlaví, body mass index, předchozí léčba a také titr HCV RNA v průběhu léčby.

K vymizení HCV RNA ve 4. týdnu došlo u 17,9 %, v 8. týdnu u 46,3 %, ve 12. týdnu u 60,6 %, ve 24. týdnu u 86,6 % a v 36. týdnu u 88,0 % pacientů. Ve sledované skupině bylo 17 pacientů (12,0 %), u kterých do 36. týdne nedošlo k vymizení HCV RNA. Mezi pacienty, kteří na léčbu odpověděli, a tzv. "null-respondery" nebyly nalezeny rozdílné klinické charakteristiky s výjimkou titru HCV RNA a poklesu virové nálože v týdnu 1 a týdnu 4. Titry HCV RNA v 1. a 4. týdnu léčby byly signifikantně vyšší u "null-responderů" ve srovnání s těmi, kteří na léčbu odpověděli (P < 0,01). U pacientů, kteří na léčbu odpověděli, poklesly sérové hladiny HCV RNA o 1,3 log po týdnu léčby a o 1,6 log po 4 týdnech léčby. Na druhou stranu, titry "null-reponderů" poklesly jenom o 0,5 log po 1 týdnu a o 0,7 log po 4 týdnech léčby. Pokles HCV RNA byl tedy po 1. a 4. týdnu léčby signifikantně nižší u "null-responderů".

Stanovení titrů HCV RNA po 1. a 4. týdnu iniciální léčby pegylovaným interferonem s ribavirinem může být velice užitečné v odhalení "null-responderů". Nicméně bude zapotřebí další výzkum, který by přesněji určil optimální časový bod, ve kterém by u těchto "null-responderů" bylo již vhodné léčbu ukončit.

(mik)

Zdroj: Suzuki H.: Clinical characteristics of null responders to Peg-IFNα2b/ribavirin therapy for chronic hepatitis C. World J Hepatol. 2010 Nov 27; 2 (11): 401–405.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Peginterferon alfa-2b, boceprevir a ribavirin v terapii koinfekce HCV a HIV

Peginterferon alfa-2b, boceprevir a ribavirin v terapii koinfekce HCV a HIV

Léčba boceprevirem v kombinaci s pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů s chronickou HCV – genotyp 1

Léčba boceprevirem v kombinaci s pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů s chronickou HCV – genotyp 1

Molekuly, které inhibují produkci viru hepatitidy C, objeveny

Molekuly, které inhibují produkci viru hepatitidy C, objeveny

Nový nástroj predikce odpovědi na léčbu hepatitidy C peginterferonem a ribavirinem

Nový nástroj predikce odpovědi na léčbu hepatitidy C peginterferonem a ribavirinem

Vliv přidání hypoglykemika k léčbě PEG-IFN/RBV u pacientů s HCV genotypu 1 na dosažení setrvalé virologické odpovědi

Vliv přidání hypoglykemika k léčbě PEG-IFN/RBV u pacientů s HCV genotypu 1 na dosažení setrvalé virologické odpovědi

Polymorfismus 1A7 genu pro UDP-glukuronosyltransferázu je asociován s jaterní cirhózou

 Polymorfismus 1A7 genu pro UDP-glukuronosyltransferázu je asociován s jaterní cirhózou

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci