Přeskočit navigaci

Vliv genotypu viru hepatitidy C a genotypu IL28B na progresi jaterní fibrózy

Konkrétní varianta viru hepatitidy C (HCV) a genotyp v oblasti genu pro interleukin 28B (IL28B) mají vliv na progresi jaterní fibrózy. Autoři článku publikovaného nedávno v časopise PLoS One se zaměřili na objasnění tohoto vztahu.

Vliv genotypu viru hepatitidy C a genotypu IL28B na progresi jaterní fibrózy

Studie se zúčastnilo 369 pacientů s chronickou HCV, 235 účastníků představovali muži, 297 subjektů bylo europoidní rasy a 223 se nakazilo při intravenózní aplikaci drog. Jaterní fibróza byla hodnocena pomocí dynamické elastografie (transient elastography – TE), průměrná hodnota TE byla ve studované populaci 7,4 kPa (interkvartilové rozmezí 5,7–12,1 kPa).

Replikace HCV byla rychlejší u pacientů s genotypem IL28B CC ve srovnání s genotypy TT a TC (5,8 vs. 5,4 log10 IU/ml, p = 0,03). Pacienti s HCV genotypu 3 měli signifikantně vyšší hodnoty TE (8,2 kPa; interkvartilové rozmezí 5,9–14,5 kPa) ve srovnání s genotypem 1 (6,9 kPa; interkvartilové rozmezí 5,4–10,9 kPa) a genotypem 2 (6,7 kPa; interkvartilové rozmezí 4,9–8,8 kPa), p = 0,02. Mezi pacienty s HCV genotypem 3 měli nejvyšší TE pacienti s genotypem IL28B CC (p = 0,04). Nicméně v multivariantní analýze bylo zjištěno, že rizikovými faktory pro rozvoj cirhózy (tedy hodnoty TE > 17,1 kPa) jsou pouze věk (OR 1,09; 95% CI 1,05–1,14), hodnota ALT (OR 1,01; 95% CI 1,002–1,011) a infekce HCV genotypu 3 (OR 2,40; 95% CI 119–4,81).

Podle hodnot TE jsou tedy s rychlejší progresí jaterní fibrózy spojeny věk, hodnota ALT a infekce HCV genotypu 3. Genotyp IL28B není nezávislým prediktorem progrese jaterní fibrózy do cirhózy.

(epa)

Zdroj: Lundbo L. F., Clausen L. N., Weis N., et al. Influence of Hepatitis C Virus and IL28B Genotypes on Liver Stiffness. PLoS One. 2014 Dec 29; 9 (12): e115882; doi: 10.1371/journal.pone.0115882. eCollection 2014.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Polyarteritis nodosa asociovaná s hepatitidou C

Polyarteritis nodosa asociovaná s hepatitidou C

Léčba virové hepatitidy C genotypu 4

Léčba virové hepatitidy C genotypu 4

Kožní reakce u pacientů s chronickou hepatitidou C léčených kombinací peg-interferonu a ribavirinu

Kožní reakce u pacientů s chronickou hepatitidou C léčených kombinací peg-interferonu a ribavirinu

Srovnání 14týdenní a 24týdenní terapie u pacientů s HCV genotypem 2/3

Srovnání 14týdenní a 24týdenní terapie u pacientů s HCV genotypem 2/3

Predikce výsledku léčby hepatitidy C interferonem/ribavirinem na základě nukleotidové analýzy RNA viru

Predikce výsledku léčby hepatitidy C interferonem/ribavirinem na základě nukleotidové analýzy RNA viru

Účinnost a bezpečnost léčby HCV-pozitivní smíšené kryoglobulinémie kombinací peginterferonu alfa-2b a ribavirinu

Účinnost a bezpečnost léčby HCV-pozitivní smíšené kryoglobulinémie kombinací peginterferonu alfa-2b a ribavirinu

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba