Přeskočit navigaci

Terapie chronické hepatitidy C u hemodialyzovaných pacientů

Výsledky prospektivní studie u pacientů hemodialyzovaných pro terminální stadium onemocnění ledvin ukázaly, že peginterferon alfa-2b v kombinaci s ribavirinem jsou v léčbě dobře tolerované a vedou k uspokojivým výsledkům kontroly chronické hepatitidy C.

Terapie chronické hepatitidy C u hemodialyzovaných pacientů

Výsledky prospektivní studie u pacientů hemodialyzovaných pro terminální stadium onemocnění ledvin ukázaly, že peginterferon alfa-2b v kombinaci s ribavirinem jsou v léčbě dobře tolerované a vedou k uspokojivým výsledkům kontroly chronické hepatitidy C.

Infekce virem hepatitidy C (HCV) je celosvětový problém. Onemocnění má často chronický charakter a je spojeno s pozdními komplikacemi, nejčastěji cirhózou jater či hepatocelulárním karcinomem. U dialyzovaných pacientů je léčba interferonem alfa (INF-α) spojena s řadou nežádoucích účinků narušujících toleranci. Ribavirin obecně není u dialyzovaných pacientů doporučován, nicméně v diskuzích se připouští podávání malých dávek navíc k pegylovanému INF.

Lékaři ze Saúdské Arábie publikovali výsledky prospektivní studie, ve které podávali peginterferon alfa 2b spolu s ribavirinem u hemodialyzovaných pacientů s chronickou infekcí HCV. Do studie bylo zahrnuto 14 pacientů z jednoho centra, u nichž byla indikovaná pravidelná hemodialýza z důvodu terminálního selhání ledvin (end stage disease). Jednalo se o 10 mužů a 4 ženy, kteří byli léčeni 48 týdnů peginterferonem alfa-2b v dávce 1 µg/kg týdně subkutánně a ribavirinem 200 mg třikrát týdně. U dvou pacientů nebyla zaznamenána odpověď na předchozí terapii peginterferonem alfa-2a trvající 24 týdnů. HCV-RNA byla stanovena kvalitativně i kvantitativně před zahájením léčby, po 12, 48 týdnech a dále ještě 24 týdnů po ukončení terapie.

Z důvodů netolerance léčby byla léčba ukončena předčasně u 1 pacienta (7,1 %). Po 12 týdnech léčby byly 3/14 pacientů stále HCV-RNA pozitivní a při kvantitativním měření u nich nebyl zaznamenán pokles o 2 log. Léčba u těchto pacientů byla ukončena. Léčbu trvající 48 týdnů dokončilo 10 pacientů. V průběhu léčby došlo k poklesu HCV-RNA o více než 2 log u jednoho pacienta, u zbylých 9 pacientů došlo k poklesu do negativity. 24 týdnů po ukončení terapie bylo setrvalé virologické odpovědi dosaženo u 64 % pacientů.

Peginterferon alfa-2b v kombinaci s ribavirinem byly v této skupině hemodialyzovaných pacientů bezpečnou a dobře tolerovanou léčbou. Lze říci, že efekt léčby byl dobrý, setrvalé virologické odpovědi bylo dosaženo u 64 % pacientů.

(eza)

Zdroj: Alsaran K. et al. Treatment of chronic hepatitis C with peginterferon alfa-2b, plus ribavirin in end stage renal disease patients treated by hemodialysis: single Saudi center experience. Ren Fail. 2013 Nov; 35 (10): 13059; doi: 10.3109/0886022X.2013.826136.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Standardní léčba chronické hepatitidy C snižuje progresi jaterního poškození, i pokud nedojde k úplné eradikaci viru

Standardní léčba chronické hepatitidy C snižuje progresi jaterního poškození, i pokud nedojde k úplné eradikaci viru

Výsledky léčby HCV genotypu 1 kombinací pegylovaného interferonu a ribavirinu u pacientů s nekonzistentním vývojem odpovědi na léčbu mezi týdny 4 a 12

Výsledky léčby HCV genotypu 1 kombinací pegylovaného interferonu a ribavirinu u pacientů s nekonzistentním vývojem odpovědi na léčbu mezi týdny 4 a 12

Predikce výsledků v 8. týdnu léčby a dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů léčených kombinací bocepreviru s peginterferonem alfa a ribavirinem

Predikce výsledků v 8. týdnu léčby a dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů léčených kombinací bocepreviru s peginterferonem alfa a ribavirinem

Terapie hepatitidy C u dětí

Terapie hepatitidy C u dětí

Antivirová léčba chronické hepatitidy C u pacientů s cirhózou

Antivirová léčba chronické hepatitidy C u pacientů s cirhózou

Evropa vyzývá k odvrácení "virové časované bomby"

Evropa vyzývá k odvrácení

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cestovní nemoci