Přeskočit navigaci

Délka léčby chronické hepatitidy C genotypu 6 kombinací pegylovaného interferonu a ribavirinu

Geografická distribuce viru hepatitidy C (HCV) genotypu 6 je omezena převážně na jihovýchodní Asii. Čínští autoři se ve své práci publikované v časopise PLoS One zaměřili na pacienty, u kterých došlo při léčbě pegylovaným interferonem a ribavirinem (PEG-IFN/RBV) k rychlé virologické odpovědi (RVR). U těchto pacientů potom studovali míru dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) po léčbě PEG-IFN/RBV trvající 24 týdnů nebo standardních 48 týdnů.

Délka léčby chronické hepatitidy C genotypu 6 kombinací pegylovaného interferonu a ribavirinu

Jednalo se o otevřenou randomizovanou klinickou studii, v níž byli dříve neléčení nemocní bez přítomnosti cirhózy s chronickou HCV genotypu 6a léčeni PEG-IFN/RBV po dobu 4 týdnů. Poté byli pacienti, kteří dosáhli RVR (ve 4. týdnu u nich byla hladina HCV RNA < 50 IU), randomizováni k trvání následující léčby dalších 20 nebo 44 týdnů. Primárním cílem studie bylo dosažení SVR.

Od ledna 2011 do června 2014 bylo do studie zahrnuto 152 pacientů s RVR z původních 210 léčených (72,4 %). Tito pacienti byli v poměru 1 : 1 randomizováni do obou skupin. Míra dosažení SVR byla v intention-to-treat analýze 90,8 % (69/76) pacientů ve skupině s léčbou trvající 24 týdnů a 88,2 % (67/76) pacientů ve skupině s délkou léčby 48 týdnů (P = 0,597). Podle per-protocol analýzy to pak bylo v první skupině 95,7 % (67/70) a 97,0 % (64/66) ve skupině druhé (P = 0,697). Ve skupině s délkou léčby 48 týdnů mělo více pacientů anémii (46,1 % vs. 28,9 %, P = 0,03), ostatní nežádoucí účinky již ale byly mezi skupinami srovnatelné. Limitací studie je zahrnutí pacientů pouze z jižní Číny.

Léčba PEG-IFN/RBV v délce trvání 24 týdnů byla noninferiorní k terapii délky 48 týdnů u pacientů s HCV genotypu 6a, u kterých došlo k RVR.

(epa)

Zdroj: Cai Q., Zhang X., Lin C., et al. 24 versus 48 Weeks of Peginterferon Plus Ribavirin in Hepatitis C Virus Genotype 6 Chronically Infected Patients with a Rapid Virological Response: A Non-Inferiority Randomized Controlled Trial. PLoS One. 2015 Oct 28; 10 (10): e0140853; doi: 10.1371/journal.pone.0140853. eCollection 2015.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Chirurgická terapie hepatocelulárního karcinomu u pacientů s nealkoholickou jaterní steatózou

Chirurgická terapie hepatocelulárního karcinomu u pacientů s nealkoholickou jaterní steatózou

Přetrvávající infekce a vysoká virová nálož u virové hepatitidy B a C zvyšuje riziko hepatocelulárního karcinomu

Přetrvávající infekce a vysoká virová nálož u virové hepatitidy B a C zvyšuje riziko hepatocelulárního karcinomu

Rizikové faktory vertikálního přenosu viru hepatitidy C

Rizikové faktory vertikálního přenosu viru hepatitidy C

Infekce virem hepatitidy C u dětí po transplantaci jater

Infekce virem hepatitidy C u dětí po transplantaci jater

Pegylovaný interferon a ribavirin v léčbě chronické hepatitidy C genotypu 6

Pegylovaný interferon a ribavirin v léčbě chronické hepatitidy C genotypu 6

Úloha farmaceutů v léčbě pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 1

Úloha farmaceutů v léčbě pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 1

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba