Přeskočit navigaci

Pozitivní vliv antivirové léčby na dlouhodobou prognózu u pacientů s cirhózou a s chronickou hepatitidou C

Hlavním důsledkem onemocnění virovou hepatitidou C  je progrese choroby a rozvoj cirhózy a z toho plynoucí potenciální komplikace jako krvácení, ascites a hepatocelulární karcinom.

Pozitivní vliv antivirové léčby na dlouhodobou prognózu u pacientů s cirhózou a s chronickou hepatitidou C

Hlavním důsledkem onemocnění virovou hepatitidou C (VHC) je progrese choroby a rozvoj cirhózy a z toho plynoucí potenciální komplikace jako krvácení, ascites a hepatocelulární karcinom (HCC). Zatím nebyl určen vliv antivirové terapie na dlouhodobý výsledek u VHC. Cílem popisované studie bylo zhodnotit vliv antivirové léčby na dlouhodobý výsledek VHC u pacientů trpících již přemosťující fibrózou nebo cirhózou.

Do studie bylo zařazeno celkem 244 pacientů s VHC, přemosťující fibrózou nebo cirhózou. Všichni pacienti byli léčeni minimálně jednou léčebnou kúrou interferonem (konvenčním nebo pegylovaným) s ribavirinem nebo bez něj po dobu 1 roku. Setrvalá virologická odpověď (SVR) byla definována jako nedetekovatelná HCV RNA v séru 24 měsíců po ukončení léčby. Byl srovnáván kumulativní výskyt hemoragie, ascitu a HCC mezi pacienty, u kterých byla patrná SVR, a těmi, kde SVR nenastala. Vliv léčebné odpovědi na histologický nález byl hodnocen u 64 pacientů.

Hlavními charakteristikami studované populace bylo mužské pohlaví (68 %), průměrný věk 55 let, střední doba sledování byla 5 let po první biopsii a 2 roky po poslední léčbě. SVR se vyvinula u 34 % pacientů a byla častější u pacientů s přemosťující fibrózou než u pacientů s cirhózou, častější byla též u genotypů 2 a 3 než u genotypů 1 a 4. SVR nesouvisela s věkem, BMI nebo s hladinou HCV RNA v séru.

Pacienti bez SVR měli častěji komplikace cirhózy jako ascites (21 % v. 5 %) a hemoragii (7 % v. 1 %) ve srovnání s pacienty, kteří SVR dosáhli. HCC se vyvinul u 22 pacientů. Kumulativní výskyt HCC byl vyšší u pacientů, kde selhala léčba. Histologická analýza ukázala snížení fibrózního skóre aspoň o 1 bod u 41 % pacientů oproti 11 % pacientů, kteří SVR nedosáhli.

U pacientů s přemosťující fibrózou a cirhózou je antivirová terapie spojena se signifikantní regresí fibrózy a dlouhodobě příznivě ovlivňuje onemocnění, včetně snížení počtu komplikací cirhózy a výskytu HCC.

(jos)

Zdroj: Presented at the 58th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases; November 2–6, 2007; Boston, Massachusetts, Poster 243.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

HCV pozitivní pacienti s genotypem 1 s nízkou virovou náloží mohou dosáhnout SVR již v průběhu 24týdenní terapie pegylovaným interferonem s ribavirinem

HCV pozitivní pacienti s genotypem 1 s nízkou virovou náloží mohou dosáhnout SVR již v průběhu 24týdenní terapie pegylovaným interferonem s ribavirinem

Užívání statinů a zvýšený LDL nebo celkový cholesterol ve vztahu k virologické odpovědi u pacientů léčených pro HCV ve studii IDEAL

Užívání statinů a zvýšený LDL nebo celkový cholesterol ve vztahu k virologické odpovědi u pacientů léčených pro HCV ve studii IDEAL

Pegintron

Pegintron

Okamžitá virologická odpověď predikuje úspěšnost krátkodobé terapie PEG-IFN

Okamžitá virologická odpověď predikuje úspěšnost krátkodobé terapie PEG-IFN

Polyarteritis nodosa asociovaná s hepatitidou C

Polyarteritis nodosa asociovaná s hepatitidou C

Hepatitida C zabíjí jaterní buňky i bez imunitního systému

Hepatitida C zabíjí jaterní buňky i bez imunitního systému

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Turistický průvodce aneb Co zabalit na cestu do Asie