Přeskočit navigaci

Statiny zlepšují odpověď na standardní léčbu chronické hepatitidy typu C

Standardní terapií chronické hepatitidy typu C kombinací pegylovaného interferonu alfa (PEG-IFN-α) a ribavirinu je u infekcí virem hepatitidy C (HCV) genotypu 1 dosahováno setrvalé virologické odpovědi (SVR) ve 40–50 % případů.

Statiny zlepšují odpověď na standardní léčbu chronické hepatitidy typu C

Standardní terapií chronické hepatitidy typu C kombinací pegylovaného interferonu alfa (PEG-IFN-α) a ribavirinu je u infekcí virem hepatitidy C (HCV) genotypu 1 dosahováno setrvalé virologické odpovědi (SVR) ve 40–50 % případů.  U infekce HCV genotypu 2 a 3 je SVR 80 %. Existují tedy skupiny pacientů, u nichž je účinnost standardní terapie stále nedostatečná. Proto jsou hledány nové strategie umožňující dále zlepšit SVR. Protože v životním cyklu HCV hraje významnou roli lipidový metabolismus hostitele, je jednou ze strategií přidání statinu ke standardní léčbě.

Čínští autoři provedli recentně systematickou revizi prací popisujících relevantní efekt statinu v terapii chronické hepatitidy C a metaanalýzu randomizovaných kontrolovaných studií (RCT) hodnotících účinnost statinu přidaného k IFN-α a ribavirinu. Primárně hodnoceným výstupem byla SVR. Sekundárně autoři hodnotili rychlou virologickou odpověď (RVR) a časnou virologickou odpověď (EVR). Systematické review zahrnulo 18 prací (6 nekontrolovaných prospektivních a 7 retrospektivních) a metaanalýza 5 RCT publikovaných do října 2012. RCT celkem zahrnuly 454 pacientů, z nichž 441 bylo infikováno HCV genotypem 1. Ve dvou studiích byl hodnoceným statinem fluvastatin, v jedné fluvastatin nebo simvastatin, v další pitavastatin a dále rosuvastatin.

V porovnání s léčbou kombinací IFN-α a ribavirinu zvýšilo přidání statinu signifikantně SVR (OR = 2,02; 95% CI: 1,38–2,94), RVR (OR = 3,51; 95% CI: 1,08–11,42) a EVR (OR = 1,89; 95% CI: 1,40–3,18). Nárůst SVR zůstal signifikantní i při izolovaném zhodnocení případů infekce HCV genotypu 1 (OR = 2,11; 95% CI: 1,40–3,18). Přidání statinu nevedlo k nárůstu vedlejších účinků léčby ani četnosti vysazení terapie.

Přidání statinu ke standardní léčbě chronické hepatitidy C zlepšuje SVR, RVR i EVR aniž by došlo k nárůstu vedlejších účinků. Statiny lze použít v léčbě infekcí HCV všech genotypů nebo u pacientů, u nichž nejsou indikovány inhibitory proteázy. Vždy je třeba pamatovat na možné lékové interakce statinů s některými antivirotiky.

(The)

Zdroj: Zhu Q. et al. Statin therapy improves response to interferon alfa and ribavirin in chronic hepatitis C: A systematic review and meta-analysis. Antivir Res 2013 Jun; 98 (3): 373–9; doi: 10.1016/j.antiviral.2013.04.009

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Vliv polymorfizmů v genech pro MRC-1 a IL-28B na výsledky léčby hepatitidy C

Vliv polymorfizmů v genech pro MRC-1 a IL-28B na výsledky léčby hepatitidy C

Možné využití sérových testů ke stanovení poškození jater při chronické hepatitidě C

Možné využití sérových testů ke stanovení poškození jater při chronické hepatitidě C

Ovlivňuje genetická varianta IL28B vertikální přenos a spontánní eliminaci viru hepatitidy C?

Ovlivňuje genetická varianta IL28B vertikální přenos a spontánní eliminaci viru hepatitidy C?

Odpověď na léčbu interferonem a incidence abnormálních hladin glukózy

Odpověď na léčbu interferonem a incidence abnormálních hladin glukózy

Úloha vitaminu D a polymorfismu interleukinu-28B (IL-28B) rs12979860 C/T v predikci dosažení setrvalé virologické odpovědi

Úloha vitaminu D a polymorfismu interleukinu-28B (IL-28B) rs12979860 C/T v predikci dosažení setrvalé virologické odpovědi

Alkohol a chronická hepatitida C

Alkohol a chronická hepatitida C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Nemoci srdce