Přeskočit navigaci

Statiny zlepšují odpověď na standardní léčbu chronické hepatitidy typu C

Standardní terapií chronické hepatitidy typu C kombinací pegylovaného interferonu alfa (PEG-IFN-α) a ribavirinu je u infekcí virem hepatitidy C (HCV) genotypu 1 dosahováno setrvalé virologické odpovědi (SVR) ve 40–50 % případů.

Statiny zlepšují odpověď na standardní léčbu chronické hepatitidy typu C

Standardní terapií chronické hepatitidy typu C kombinací pegylovaného interferonu alfa (PEG-IFN-α) a ribavirinu je u infekcí virem hepatitidy C (HCV) genotypu 1 dosahováno setrvalé virologické odpovědi (SVR) ve 40–50 % případů.  U infekce HCV genotypu 2 a 3 je SVR 80 %. Existují tedy skupiny pacientů, u nichž je účinnost standardní terapie stále nedostatečná. Proto jsou hledány nové strategie umožňující dále zlepšit SVR. Protože v životním cyklu HCV hraje významnou roli lipidový metabolismus hostitele, je jednou ze strategií přidání statinu ke standardní léčbě.

Čínští autoři provedli recentně systematickou revizi prací popisujících relevantní efekt statinu v terapii chronické hepatitidy C a metaanalýzu randomizovaných kontrolovaných studií (RCT) hodnotících účinnost statinu přidaného k IFN-α a ribavirinu. Primárně hodnoceným výstupem byla SVR. Sekundárně autoři hodnotili rychlou virologickou odpověď (RVR) a časnou virologickou odpověď (EVR). Systematické review zahrnulo 18 prací (6 nekontrolovaných prospektivních a 7 retrospektivních) a metaanalýza 5 RCT publikovaných do října 2012. RCT celkem zahrnuly 454 pacientů, z nichž 441 bylo infikováno HCV genotypem 1. Ve dvou studiích byl hodnoceným statinem fluvastatin, v jedné fluvastatin nebo simvastatin, v další pitavastatin a dále rosuvastatin.

V porovnání s léčbou kombinací IFN-α a ribavirinu zvýšilo přidání statinu signifikantně SVR (OR = 2,02; 95% CI: 1,38–2,94), RVR (OR = 3,51; 95% CI: 1,08–11,42) a EVR (OR = 1,89; 95% CI: 1,40–3,18). Nárůst SVR zůstal signifikantní i při izolovaném zhodnocení případů infekce HCV genotypu 1 (OR = 2,11; 95% CI: 1,40–3,18). Přidání statinu nevedlo k nárůstu vedlejších účinků léčby ani četnosti vysazení terapie.

Přidání statinu ke standardní léčbě chronické hepatitidy C zlepšuje SVR, RVR i EVR aniž by došlo k nárůstu vedlejších účinků. Statiny lze použít v léčbě infekcí HCV všech genotypů nebo u pacientů, u nichž nejsou indikovány inhibitory proteázy. Vždy je třeba pamatovat na možné lékové interakce statinů s některými antivirotiky.

(The)

Zdroj: Zhu Q. et al. Statin therapy improves response to interferon alfa and ribavirin in chronic hepatitis C: A systematic review and meta-analysis. Antivir Res 2013 Jun; 98 (3): 373–9; doi: 10.1016/j.antiviral.2013.04.009

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

PegIntron v opakované léčbě chronické hepatitidy C v České republice

  PegIntron v opakované léčbě chronické hepatitidy C v České republice

Boceprevir – často úspěšný jako záchranná terapie
u hepatitidy C

Boceprevir – často úspěšný jako záchranná terapie<br> u hepatitidy C

Setrvalá virologická odpověď na terapii interferonem brání vzniku jícnových varixů u pacientů s HCV cirhózou

Setrvalá virologická odpověď na terapii interferonem brání vzniku jícnových varixů u pacientů s HCV cirhózou

Léčba pegylovanými interferony má prokazatelný přínos pro pacienty s VHC a portální hypertenzí

Léčba pegylovanými interferony má prokazatelný přínos pro pacienty s VHC a portální hypertenzí

Deprese při léčbě pegintronem

Deprese při léčbě pegintronem

Dosažení setrvalé virologické odpovědi je spojeno se zlepšením inzulinové rezistence

Dosažení setrvalé virologické odpovědi je spojeno se zlepšením inzulinové rezistence

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Pylový Zpravodaj pro celou ČR