Přeskočit navigaci

Peginterferon a ribavirin v léčbě pacientů, u nichž předchozí terapie interferonem selhala

Evropská agentura kontroly léčiv (European Medicines Agency – EMEA) schválila 48týdenní léčbu standardní dávkou PegIntronu.

Peginterferon a ribavirin v léčbě pacientů, u nichž předchozí terapie interferonem selhala

Evropská agentura kontroly léčiv (European Medicines Agency – EMEA) schválila 48týdenní léčbu standardní dávkou PegIntronu (peginterferon alfa-2b, podáváno 1,5 mikrogramu na kilogram váhy) a Rebetolu (ribavirin, 800–1400 mg denně) pro léčbu dospělých pacientů nakažených chronickou hepatitidou C, u nichž nebylo v předchozí monoterapii interferonem (pegylovaným či nepegylovaným) dosaženo setrvalé virologické odpovědi.

Schválení vedlo k marketingovému oprávnění ve všech státech EU, Islandu a Norsku.

Výsledky, na nichž byl založen souhlas Evropské komise, pocházejí z klinické studie EPIC3. Této studie se zúčastnilo 1336 osob s mírnou až těžkou fibrózou či cirhózou, u nichž selhala předchozí léčba.

Osoby, které dosáhly virologické odpovědi v prvních 12 týdnech podávání dvojkombinace léků, měly 57% šanci na dosažení setrvalé virologické odpovědi. Naproti tomu nemocní s malou zbytkovou virovou náloží po 12 týdnech léčby (s redukcí virové nálože větší než 2 log) měli šanci na dosažení setrvalé virologické odpovědi jen v 6 %.

Celkem dosáhlo setrvalé virologické odpovědi 23 % pacientů včetně 16 % nemocných, u kterých nebyla úspěšná předchozí kombinovaná terapie peginterferonu s ribavirinem.

Predikce výsledku po 12 týdnech léčby je výhodná v tom, že můžeme motivovat své pacienty, u nichž bylo dosaženo rychlé virologické odpovědi, k další spolupráci. U těch, kteří toto štěstí neměli, je možno léčbu včas zastavit, a tím ušetřit pacienta zbytečných nepříjemných vedlejších účinků léčky.

PegIntron v EU

Za základě výsledků studie EPIC3 je doporučená doba léčby peginterferonem-alfa 2b v kombinaci s ribavirinem 48 týdnů u osob, jež dosáhly rychlé virologické odpovědi po 12 týdnech. Toto platí bez ohledu na genotyp viru.

Doporučená dávka PegIntronu je v EU 1,5 mcg/kg jednou týdně, dávka Rebetolu 800–1400 mg denně podle hmotnosti pacienta. PegIntron dostal již dříve marketingové oprávnění k použití v monoterapii u osob, jež netolerují ribavirin nebo u nichž je ribavirin z různých důvodů kontraindikován.

(hul)

Zdroj: Tisková zpráva Schering-Plough Corporation z listopadu 2007.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Genetické varianty interleukinu 28B a HCV infekce

Genetické varianty interleukinu 28B a HCV infekce

Využití neinvazivních metod při hodnocení odpovědi na léčbu chronické hepatitidy C

Využití neinvazivních metod při hodnocení odpovědi na léčbu chronické hepatitidy C

Pegylovaný interferon v. standardní interferon u koinfekce chronické hepatitidy C a HIV

Pegylovaný interferon v. standardní interferon u koinfekce chronické hepatitidy C a HIV

HCV/HIV koinfekce v evropských městech

HCV/HIV koinfekce v evropských městech

Autoimunitní onemocnění štítné žlázy, hypofýzy a nadledvin u pacientů s chronickou hepatitidou C

Autoimunitní onemocnění štítné žlázy, hypofýzy a nadledvin u pacientů s chronickou hepatitidou C

Účinnost současných léčebných režimů hepatitidy C – výsledky studie IDEAL

Účinnost současných léčebných režimů hepatitidy C – výsledky studie IDEAL

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci