Přeskočit navigaci

Staging jaterní fibrózy pomocí postupné analýzy sérových markerů fibrózy (FibroSteps) u pacientů s chronickou hepatitidou C

Sérové markery fibrózy mohou pomoci stanovit stadium jaterní fibrózy bez nutnosti provádět jaterní biopsii či elastografii.

Staging jaterní fibrózy pomocí postupné analýzy sérových markerů fibrózy (FibroSteps) u pacientů s chronickou hepatitidou C

Sérové markery fibrózy mohou pomoci stanovit stadium jaterní fibrózy bez nutnosti provádět jaterní biopsii či elastografii. Cílem předkládané studie egyptských lékařů bylo vyvinout senzitivní, neinvazivní a volně dostupné klasifikační schéma, které by bylo schopno od sebe odlišit jednotlivá stadia jaterní fibrózy u pacientů s chronickou hepatitidou C.

Do studie byli zařazeni pacienti s chronickou hepatitidou C, kteří v káhirské nemocnici podstoupili jaterní biopsii ke stanovení stadia fibrózy jater (n = 355). Zároveň u nich byl proveden odběr předem stanovených markerů jaterní fibrózy. Bioptický vzorek byl analyzován pomocí zavedeného klasifikačního schématu METAVIR, ke zhodnocení výsledků markerů jaterní fibrózy byl použit nově vyvinutý klasifikační algoritmus FibroSteps. Analýza pomocí FibroSteps je založena na čtyřech postupných krocích: krok 1 odliší stadium bez fibrózy (F0)/lehké fibrózy (F1) od středně těžké fibrózy (F2)/těžké fibrózy (F3)/cirhózy (F4); krok 2a pak odlišuje F0 od F1; krok 2b stadium F2 od F3/F4; stadium F3 od stadia F4 odliší krok 3. Postup analýzy FibroSteps byl vyvinut na základě dat od náhodně vybrané skupiny pacientů (n = 234), zbývající pacienti ze souboru (n = 118) pak byli využiti jako validační skupina.

Jako markery jaterní fibrózy byly ve studii použity kyselina hyaluronová, TGF-β1, α2-makroglobulin, MMP-2, apolipoprotein-A1, urea, MMP-1, alfa-fetoprotein, haptoglobin, celkový počet červených krvinek, hemoglobin a TIMP-1. Analýza pomocí FibroSteps měla přesnost výsledků 94,9 % (95% CI: 91,3–97,4%) u testovacího souboru a 89,8 % (95% CI: 82,9–94,6 %) u validačního souboru.

FibroSteps jsou novou volně dostupnou metodou, pomocí které je možno neinvazivně stanovit stadium jaterní fibrózy a tím pomoci přesněji naplánovat terapii u pacientů s chronickou hepatitidou C. Postup analýzy FibroSteps je součástí originálního článku.

(epa)

Zdroj: El-Kamary S. S. et al. Liver fibrosis staging through a stepwise analysis of non-invasive markers (FibroSteps) in patients with chronic hepatitis C infection. Liver Int. 2013 Aug; 33 (7): 982–90; doi: 10.1111/liv.12139. Epub 2013 Mar 20.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Statiny zlepšují odpověď na standardní léčbu chronické hepatitidy typu C

Statiny zlepšují odpověď na standardní léčbu chronické hepatitidy typu C

Interferon a léčba hepatitidy C u hemodialyzovaných

Interferon a léčba hepatitidy C u hemodialyzovaných

Také narkomani profitují z moderních kombinací v léčbě hepatitidy C

Také narkomani profitují z moderních kombinací v léčbě hepatitidy C

3-nitrotyrosin jako biomarker minimální jaterní encefalopatie u pacientů s jaterní cirhózou

3-nitrotyrosin jako biomarker minimální jaterní encefalopatie u pacientů s jaterní cirhózou

Léčba anémie u kombinované terapie chronické virové hepatitidy C: snížené dávky ribavirinu vs. erytropoetin

Léčba anémie u kombinované terapie chronické virové hepatitidy C: snížené dávky ribavirinu vs. erytropoetin

Navýšení dávky ribavirinu zlepšuje dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů částečně odpovídajících na léčbu peginterferonem a ribavirinem

Navýšení dávky ribavirinu zlepšuje dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů částečně odpovídajících na léčbu peginterferonem a ribavirinem

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Fenylketonurie a PKU dieta