Přeskočit navigaci

Staging jaterní fibrózy pomocí postupné analýzy sérových markerů fibrózy (FibroSteps) u pacientů s chronickou hepatitidou C

Sérové markery fibrózy mohou pomoci stanovit stadium jaterní fibrózy bez nutnosti provádět jaterní biopsii či elastografii.

Staging jaterní fibrózy pomocí postupné analýzy sérových markerů fibrózy (FibroSteps) u pacientů s chronickou hepatitidou C

Sérové markery fibrózy mohou pomoci stanovit stadium jaterní fibrózy bez nutnosti provádět jaterní biopsii či elastografii. Cílem předkládané studie egyptských lékařů bylo vyvinout senzitivní, neinvazivní a volně dostupné klasifikační schéma, které by bylo schopno od sebe odlišit jednotlivá stadia jaterní fibrózy u pacientů s chronickou hepatitidou C.

Do studie byli zařazeni pacienti s chronickou hepatitidou C, kteří v káhirské nemocnici podstoupili jaterní biopsii ke stanovení stadia fibrózy jater (n = 355). Zároveň u nich byl proveden odběr předem stanovených markerů jaterní fibrózy. Bioptický vzorek byl analyzován pomocí zavedeného klasifikačního schématu METAVIR, ke zhodnocení výsledků markerů jaterní fibrózy byl použit nově vyvinutý klasifikační algoritmus FibroSteps. Analýza pomocí FibroSteps je založena na čtyřech postupných krocích: krok 1 odliší stadium bez fibrózy (F0)/lehké fibrózy (F1) od středně těžké fibrózy (F2)/těžké fibrózy (F3)/cirhózy (F4); krok 2a pak odlišuje F0 od F1; krok 2b stadium F2 od F3/F4; stadium F3 od stadia F4 odliší krok 3. Postup analýzy FibroSteps byl vyvinut na základě dat od náhodně vybrané skupiny pacientů (n = 234), zbývající pacienti ze souboru (n = 118) pak byli využiti jako validační skupina.

Jako markery jaterní fibrózy byly ve studii použity kyselina hyaluronová, TGF-β1, α2-makroglobulin, MMP-2, apolipoprotein-A1, urea, MMP-1, alfa-fetoprotein, haptoglobin, celkový počet červených krvinek, hemoglobin a TIMP-1. Analýza pomocí FibroSteps měla přesnost výsledků 94,9 % (95% CI: 91,3–97,4%) u testovacího souboru a 89,8 % (95% CI: 82,9–94,6 %) u validačního souboru.

FibroSteps jsou novou volně dostupnou metodou, pomocí které je možno neinvazivně stanovit stadium jaterní fibrózy a tím pomoci přesněji naplánovat terapii u pacientů s chronickou hepatitidou C. Postup analýzy FibroSteps je součástí originálního článku.

(epa)

Zdroj: El-Kamary S. S. et al. Liver fibrosis staging through a stepwise analysis of non-invasive markers (FibroSteps) in patients with chronic hepatitis C infection. Liver Int. 2013 Aug; 33 (7): 982–90; doi: 10.1111/liv.12139. Epub 2013 Mar 20.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Léčba pegylovaným interferonem alfa a ribavirinem u dětí s chronickou hepatitidou C

Léčba pegylovaným interferonem alfa a ribavirinem u dětí s chronickou hepatitidou C

Léčba hepatitidy C u alkoholiků

Léčba hepatitidy C u alkoholiků

Účinnost pegylovaného interferonu alfa-2a nebo alfa-2b v kombinaci s ribavirinem v léčbě chronické hepatitidy C u pacientů s genotypem 1b

Účinnost pegylovaného interferonu alfa-2a nebo alfa-2b v kombinaci s ribavirinem v léčbě chronické hepatitidy C u pacientů s genotypem 1b

Vyšetření vertikálního přenosu viru hepatitidy C

Vyšetření vertikálního přenosu viru hepatitidy C

Boceprevir – další krok v léčbě hepatitidy C

Boceprevir – další krok v léčbě hepatitidy C

Karcinom jater a nonhodgkinský lymfom u pacientů s hepatitidou C – výsledky dánské kohortové studie

Karcinom jater a nonhodgkinský lymfom u pacientů s hepatitidou C – výsledky dánské kohortové studie

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Arabské trhy aneb Skrytá rizika číhající na turisty