Přeskočit navigaci

Výběr pacientů s virovou hepatitidou C a cirhózou jater pro léčbu trojkombinací

Výsledky studie s téměř 500 pacienty s cirhózou a virovou hepatitidou C (VHC) ukázaly, že i přes vysokou virologickou odpověď není z důvodu špatné snášenlivosti vhodné podávat trojkombinaci pegylovaný interferon + ribavirin + boceprevir/telaprevir všem těmto pacientům.

Výběr pacientů s virovou hepatitidou C a cirhózou jater pro léčbu trojkombinací

Výsledky studie s téměř 500 pacienty s cirhózou a virovou hepatitidou C (VHC) ukázaly, že i přes vysokou virologickou odpověď není z důvodu špatné snášenlivosti vhodné podávat trojkombinaci pegylovaný interferon + ribavirin + boceprevir/telaprevir všem těmto pacientům. Zjištěné prediktory mortality a výskytu závažných komplikací pomůžou při selekci pacientů, u kterých bude terapie trojkombinací přínosem.

Klinické studie III. fáze ukázaly podobný bezpečnostní profil této trojkombinace nezávisle na přítomnosti cirhózy, ovšem cirhotiků bylo v těchto studiích zahrnuto jen málo. Francouzští autoři proto provedli analýzu účinnosti a bezpečnosti této trojkombinace u pacientů s VHC a cirhózou jater.

Do studie bylo prospektivně zařazeno 674 pacientů s VHC genotypu 1 a kompenzovanou cirhózou, kterým byla předepsána trojkombinace na 48 týdnů. Z toho 16 týdnů léčby dokončilo jen 497 pacientů, jejichž výsledky byly analyzovány.

Zjištěna byla vysoká incidence závažných nežádoucích příhod, vysoká mortalita a výskyt závažných komplikací (závažná infekce nebo jaterní dekompenzace) a těžko zvládnutelné anémie. Nezávislými prediktory anémie byly ženské pohlaví, absence vstupní čtyřtýdenní fáze s dvojkombinací (lead-in fáze), věk ≥ 65 let a hladina hemoglobinu ≤ 120 g/l u žen a ≤ 130 g/l u mužů. Mortalita a výskyt závažných komplikací byly spojeny nízkým počtem trombocytů ≤ 100 109/l a nízkou hladinou albuminu < 35 g/l, přičemž u pacientů, kteří měli oba tyto rizikové faktory, dosahovalo riziko 44,1 %.

Trojkombinací pegylovaný interferon + ribavirin + boceprevir/telaprevir by podle výsledků této studie neměli být léčeni pacienti s VHC a cirhózou jater, kteří mají počet trombocytů ≤ 100 109/l a hladinu albuminu < 35 g/l. Výskyt těžko zvládnutelné anémie při této léčbě je možné předpovědět podle výchozí hladiny hemoglobinu a lze jí předcházet pomocí lead-in fáze s dvojkombinací pegylovaný interferon + ribavirin.

(zza)

Zdroj: Hézode C., Fontaine H., Dorival C., et al. Triple therapy in treatment-experienced patients with hcv-cirrhosis in a multicentre cohort of the french early access programme (anrs co20-cupic) - nct01514890. Hepatol. 2013 May 10; pii: S0168-8278(13)00290-0; doi: 10.1016/j.jhep.2013.04.035. [Epub ahead of print]

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Nový nástroj predikce odpovědi na léčbu hepatitidy C peginterferonem a ribavirinem

Nový nástroj predikce odpovědi na léčbu hepatitidy C peginterferonem a ribavirinem

Délka trvání setrvalé virologické odpovědi u dětských pacientů s chronickou hepatitidou C léčených interferonem alfa-2b s ribavirinem

Délka trvání setrvalé virologické odpovědi u dětských pacientů s chronickou hepatitidou C léčených interferonem alfa-2b s ribavirinem

Virologická odpověď na léčbu inhibitory NS3/4A u pacientů koinfikovaných virem hepatitidy C a HIV

Virologická odpověď na léčbu inhibitory NS3/4A u pacientů koinfikovaných virem hepatitidy C a HIV

Přímo působící antivirotika v léčbě chronické hepatitidy C – problémy a budoucnost

Přímo působící antivirotika v léčbě chronické hepatitidy C – problémy a budoucnost

Interakce mezi warfarinem a boceprevirem může způsobovat sníženou účinnost warfarinu

Interakce mezi warfarinem a boceprevirem může způsobovat sníženou účinnost warfarinu

Podle von Wilebrandova faktoru lze stanovit stadium jaterní fibrózy u chronické hepatitidy C

Podle von Wilebrandova faktoru lze stanovit stadium jaterní fibrózy u chronické hepatitidy C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci