Přeskočit navigaci

Výběr pacientů s virovou hepatitidou C a cirhózou jater pro léčbu trojkombinací

Výsledky studie s téměř 500 pacienty s cirhózou a virovou hepatitidou C (VHC) ukázaly, že i přes vysokou virologickou odpověď není z důvodu špatné snášenlivosti vhodné podávat trojkombinaci pegylovaný interferon + ribavirin + boceprevir/telaprevir všem těmto pacientům.

Výběr pacientů s virovou hepatitidou C a cirhózou jater pro léčbu trojkombinací

Výsledky studie s téměř 500 pacienty s cirhózou a virovou hepatitidou C (VHC) ukázaly, že i přes vysokou virologickou odpověď není z důvodu špatné snášenlivosti vhodné podávat trojkombinaci pegylovaný interferon + ribavirin + boceprevir/telaprevir všem těmto pacientům. Zjištěné prediktory mortality a výskytu závažných komplikací pomůžou při selekci pacientů, u kterých bude terapie trojkombinací přínosem.

Klinické studie III. fáze ukázaly podobný bezpečnostní profil této trojkombinace nezávisle na přítomnosti cirhózy, ovšem cirhotiků bylo v těchto studiích zahrnuto jen málo. Francouzští autoři proto provedli analýzu účinnosti a bezpečnosti této trojkombinace u pacientů s VHC a cirhózou jater.

Do studie bylo prospektivně zařazeno 674 pacientů s VHC genotypu 1 a kompenzovanou cirhózou, kterým byla předepsána trojkombinace na 48 týdnů. Z toho 16 týdnů léčby dokončilo jen 497 pacientů, jejichž výsledky byly analyzovány.

Zjištěna byla vysoká incidence závažných nežádoucích příhod, vysoká mortalita a výskyt závažných komplikací (závažná infekce nebo jaterní dekompenzace) a těžko zvládnutelné anémie. Nezávislými prediktory anémie byly ženské pohlaví, absence vstupní čtyřtýdenní fáze s dvojkombinací (lead-in fáze), věk ≥ 65 let a hladina hemoglobinu ≤ 120 g/l u žen a ≤ 130 g/l u mužů. Mortalita a výskyt závažných komplikací byly spojeny nízkým počtem trombocytů ≤ 100 109/l a nízkou hladinou albuminu < 35 g/l, přičemž u pacientů, kteří měli oba tyto rizikové faktory, dosahovalo riziko 44,1 %.

Trojkombinací pegylovaný interferon + ribavirin + boceprevir/telaprevir by podle výsledků této studie neměli být léčeni pacienti s VHC a cirhózou jater, kteří mají počet trombocytů ≤ 100 109/l a hladinu albuminu < 35 g/l. Výskyt těžko zvládnutelné anémie při této léčbě je možné předpovědět podle výchozí hladiny hemoglobinu a lze jí předcházet pomocí lead-in fáze s dvojkombinací pegylovaný interferon + ribavirin.

(zza)

Zdroj: Hézode C., Fontaine H., Dorival C., et al. Triple therapy in treatment-experienced patients with hcv-cirrhosis in a multicentre cohort of the french early access programme (anrs co20-cupic) - nct01514890. Hepatol. 2013 May 10; pii: S0168-8278(13)00290-0; doi: 10.1016/j.jhep.2013.04.035. [Epub ahead of print]

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Stanovení HCVAg při monitorování léčebné odpovědi u pacientů s hepatitidou C

Stanovení HCVAg při monitorování léčebné odpovědi u pacientů s hepatitidou C

Boceprevir

Boceprevir

Vliv faktorů na straně pacienta i viru na výsledek léčby chronické hepatitidy C genotypu 4 pegylovaným interferonem a ribavirinem

Vliv faktorů na straně pacienta i viru na výsledek léčby chronické hepatitidy C genotypu 4 pegylovaným interferonem a ribavirinem

Přežití HCV-pozitivních pacientů po transplantaci jater od živého dárce – japonská studie

Přežití HCV-pozitivních pacientů po transplantaci jater od živého dárce – japonská studie

Kazuistika hepatitidy C bez vytvoření protilátek při léčbě rituximabem

Kazuistika hepatitidy C bez vytvoření protilátek při léčbě rituximabem

Lze predikovat SVR již ve 12. týdnu po ukončení terapie pegylovaným interferonem?

Lze predikovat SVR již ve 12. týdnu po ukončení terapie pegylovaným interferonem?

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Růst dětí