Přeskočit navigaci

Boceprevir – šance pro HIV a HCV pozitivní pacienty

Doplnění klasické léčby (pegylovaný interferon a ribavirin) o boceprevir mělo ve skupině HIV + HCV infikovaných dospělých výrazně pozitivní efekt oproti kontrolní skupině s přidaným placebem (setrvalá virologická odpověď). Tento výsledek vzešel ze 44 týdnů trvající multicentrické studie II. fáze.

Boceprevir – šance pro HIV a HCV pozitivní pacienty

Stávající vs. „nová“ léčba

Doplnění stávající léčby (peginterferon + ribavirin) o proteázový inhibitor (boceprevir) se již dříve stalo standardem v terapii samostatné infekce HCV genotypu 1. Použití HCV proteázového inhibitoru u pacientů infikovaných zároveň HIV i HCV nebylo zatím doporučeno kvůli nedostatku informací o bezpečnosti a účinnosti.

Během předkládané studie, která probíhala od 15. ledna do 29. prosince 2010 ve 30 různých výzkumných centrech na akademické i neakademické půdě, bylo 99 dospělých s neléčenou infekcí HCV genotypu 1 a kontrolovanou infekcí HIV rozděleno do dvou skupin. Obě skupiny byly první čtyři týdny léčeny kombinací peginterferonu (1,5 μg/kg/týden) s ribavirinem (600–1 400 mg/den). Následně bylo jedné skupině k této kombinaci přidáno placebo (kontrolní skupina) a druhé boceprevir (800 mg 3×/den) po dobu 44 týdnů. Primárním cílem byla setrvalá virologická odpověď (SVR) 24. týden po ukončení léčby.

Průběh studie

Z celkového počtu 99 pacientů obdrželo alespoň jednu dávku léčby ve studii 98 pacientů, 64 z nich bylo ve skupině léčené boceprevirem a 34 v kontrolní placebo skupině. U pacientů s boceprevirem dosáhlo SVR při kontrole 24 týdnů po ukončení léčby 63 %, zatímco u kontrolní skupiny pouze 29 %. Při srovnání s placebem však bylo u bocepreviru pozorováno více nežádoucích účinků – anémie (41 % vs. 21 %), pyrexie (36 % vs. 21 %), snížená chuť k jídlu (34 % vs. 18 %), dysgeusie (28 % vs. 15 %), zvracení (28 % vs. 15 %) a neutropenie (19 % vs. 6 %). U 4 pacientů z placebo skupiny a u 3 ze skupiny s boceprevirem bylo během studie zaznamenáno zvýšení HIV RNA hodnot na více než 50 kopie/ml.

Naděje pro pacienty koinfikované HIV-HCV

Z výsledků studie vyplynulo, že boceprevir nijak výrazně nezvyšuje rizika léčby při kombinaci s peginterferonem a ribavirinem, a také nebyly pozorovány žádné nové nežádoucí účinky. Kontrola HIV byla zvládnutelná i při kombinaci bocepreviru s HIV proteázovým inhibitorem a nebyly mezi nimi pozorovány žádné klinicky významné interakce s ovlivněním jejich účinnosti. Jednoznačně pozitivní výsledek kontrolního vyšetření 24 týdnů po ukončení léčby (SVR 63 % u bocepreviru vs. 29 % u kontrolní skupiny) naznačuje, že kombinace boceprevir + peginterferon + ribavirin může být významnou terapeutickou volbou u pacientů s koinfekcí HIV-HCV.

(cabi)

Zdroj: Brunk Doug. Boceprevir an option for patients with HIV and HCV. Dostupné z: www.internalmedicinenews.com

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Vliv dávky pegylovaného interferonu na výsledky léčby chronické hepatitidy C u dětí

Vliv dávky pegylovaného interferonu na výsledky léčby chronické hepatitidy C u dětí

Virus hepatitidy C ve spojení s alkoholem mění prezentaci antigenu jaterními buňkami

Virus hepatitidy C ve spojení s alkoholem mění prezentaci antigenu jaterními buňkami

Bezpečnost a účinnost terapie kombinace boceprevir/peginterferon/ribavirin u pacientů s HCV genotypu 1 a kompenzovanou cirhózou

Bezpečnost a účinnost terapie kombinace boceprevir/peginterferon/ribavirin u pacientů s HCV genotypu 1 a kompenzovanou cirhózou

Počet trombocytů jako prediktor setrvalé virologické odpovědi u znovu přeléčených pacientů s HCV, kteří původně nereagovali na léčbu interferonem a ribavirinem

Počet trombocytů jako prediktor setrvalé virologické odpovědi u znovu přeléčených pacientů s HCV, kteří původně nereagovali na léčbu interferonem a ribavirinem

Dosažení trvalé virologické odpovědi u starších pacientů s chronickou hepatitidou C snižuje riziko hepatocelulárního karcinomu

Dosažení trvalé virologické odpovědi u starších pacientů s chronickou hepatitidou C snižuje riziko hepatocelulárního karcinomu

Vyšší věk není negativním prediktivním faktorem virologické odpovědi na terapii pegylovaným interferonem

Vyšší věk není negativním prediktivním faktorem virologické odpovědi na terapii pegylovaným interferonem

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Žloutenka a její léčba