Přeskočit navigaci

Vliv terapie pegylovaným interferonem s ribavirinem na kardiovaskulární riziko u pacientů s hepatitidou C

V časopise Journal of Antimicrobial Chemotherapy byla nedávno publikována práce španělských vědců, která se zabývala vlivem terapie hepatitidy C pegylovaným interferonem s ribavirinem na riziko kardiovaskulárních onemocnění.

Vliv terapie pegylovaným interferonem s ribavirinem na kardiovaskulární riziko u pacientů s hepatitidou C

V časopise Journal of Antimicrobial Chemotherapy byla nedávno publikována práce španělských vědců, která se zabývala vlivem terapie hepatitidy C pegylovaným interferonem s ribavirinem na riziko kardiovaskulárních onemocnění. Autoři provedli sériová měření několika laboratorních markerů u HCV monoinfikovaných a HCV/HIV koinfikovaných pacientů.

V této longitudinální studii byly v průběhu léčby pegylovaným interferonem s ribavirinem a po jejím ukončení měřeny parametry zánětu, oxidativního stresu i koagulační parametry. Do studie bylo zařazeno celkem 56 pacientů, 32 z nich (57,1 %) s koinfekcí HCV a HIV a 24 (42,9 %) s monoinfekcí HCV.

V průběhu anti-HCV terapie došlo k signifikantnímu poklesu koncentrace matrixové metaloproteinázy 9 (P < 0,001), intracelulární adhezní molekuly 1 (ICAM-1; P ≤ 0,01) a oxidovaných lipoproteinů s nízkou denzitou (P = 0,002). Naproti tomu došlo v průběhu terapie k vzestupu hladin vaskulární celulární adhezní molekuly 1 (VCAM-1), monocytárního chemotaktického proteinu-1 (MCP-1) a fibrinogenu. Po přerušení terapie byly hladiny ICAM-1, VCAM-1 a tumor nekrotizujícího faktoru alfa signifikantně nižší než při vstupu do studie, přičemž tyto změny se týkaly pouze pacientů, kteří dosáhli setrvalé virologické odpovědi (SVR). Poklesy hladin aminotransferáz a HCV RNA od vstupu do studie korelovaly pozitivně s poklesem koncentrací ICAM-1 šest měsíců po přerušení terapie. Změny těchto biomarkerů byly podobné u HIV koinfikovaných i neinfikovaných pacientů.

Terapie hepatitidy C vede k různým změnám několika biomarkerů kardiovaskulárního rizika, z nichž většina má antiaterogenní efekt, nicméně antiaterogenní efekt přetrvává po přerušení terapie pouze u pacientů se SVR.

(mik)

Zdroj: Masiá M., Robledano C., López N., Escolano C., Gutiérrez F. Treatment for hepatitis C virus with pegylated interferon-{alpha} plus ribavirin induces anti-atherogenic effects on cardiovascular risk biomarkers in HIV-infected and -uninfected patients. J Antimicrob Chemother. Publikováno on-line 28. května 2011.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Menopauza a obezita jsou spojeny s relapsem chronické hepatitidy C u pacientů léčených pegylovaným interferonem s ribavirinem

Menopauza a obezita jsou spojeny s relapsem chronické hepatitidy C u pacientů léčených pegylovaným interferonem s ribavirinem

Vliv mateřského mléka na virus hepatitidy C

Vliv mateřského mléka na virus hepatitidy C

Kvalita života dětí léčených pro chronickou hepatitidu C

Kvalita života dětí léčených pro chronickou hepatitidu C

Genetické vlohy ovlivňující riziko rozvoje deprese po léčbě interferonem alfa

Genetické vlohy ovlivňující riziko rozvoje deprese po léčbě interferonem alfa

NK buňky by mohly vysvětlovat HCV rekurenci po transplantaci jater

NK buňky by mohly vysvětlovat HCV rekurenci po transplantaci jater

Specifická genová exprese v jaterních buňkách predikuje odpověď na terapii interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C

Specifická genová exprese v jaterních buňkách predikuje odpověď na terapii interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cílená biologická léčba