Přeskočit navigaci

Pacienti se setrvalou virologickou odpovědí mají nižší výskyt hepatocelulárního karcinomu a cirhózy

Hepatocelulární karcinom (HCC) je primární maligní nádor jater, který má úzký vztah k jaterní cirhóze a infekčním hepatitidám. Cílem práce publikované v časopise Digestive Diseases and Science bylo objasnit u těchto pacientů vztah mezi antivirovou terapií chronické hepatitidy C (HCV) a výskytem cirhózy a HCC.

Pacienti se setrvalou virologickou odpovědí mají nižší výskyt hepatocelulárního karcinomu a cirhózy

Do studie bylo zahrnuto celkem 463 pacientů s HCV, kteří byli léčeni pegylovaným interferonem a ribavirinem (PEG-IFN/RBV). Podle odpovědi na léčbu byli pacienti rozděleni do dvou skupin – jednu tvořili ti, kteří na léčbě dosáhli setrvalé virologické odpovědi (skupina SVR), druhá skupina sestávala z pacientů, kteří SVR nedosáhli (skupina nonSVR). U obou skupin autoři sledovali další vývoj onemocnění ve smyslu progrese do cirhózy u necirhotických pacientů, rozvoje komplikací asociovaných s cirhózou u pacientů s cirhózou (ascites, krvácení z jícnových varixů, jaterní encefalopatie) a rozvoje HCC.

Ve skupině SVR bylo 300 pacientů, naproti tomu 163 pacientů na terapii PEG-IFN/RBV SVR nedosáhlo. Celková míra dosažení SVR byla 64,8 %. Nezávislými prediktory dosažení SVR byly nižší věk, absence cirhózy, infekce HCV genotypu 2 a 3, nižší virová nálož (HCV RNA < 800,000 IU/ml) a nižší hmotnost (všechna p < 0,05). Během následného sledování, které průměrně trvalo 36,1 měsíce, došlo u necirhotických pacientů k progresi do cirhózy výrazně méně často ve skupině SVR ve srovnání s pacienty z nonSVR skupiny (p < 0,001). Dosažení SVR bylo navíc asociováno s nižším rizikem rozvoje HCC (p = 0,017).

Dosažení SVR vedlo u pacientů s HCV k výrazně lepším dlouhodobým výsledkům. U pacientů, kteří na antivirové terapii dosáhli SVR, progredovalo jaterní onemocnění pomaleji a méně často došlo k rozvoji HCC ve srovnání s pacienty, kteří SVR nedosáhli.

(epa)

Zdroj: Moon C., Jung K. S., Kim D. Y., et al. Lower Incidence of Hepatocellular Carcinoma and Cirrhosis in Hepatitis C Patients with Sustained Virological Response by Pegylated Interferon and Ribavirin. Dig Dis Sci. 2014 Sep 19. [Epub ahead of print]

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Účinnost a bezpečnost telapreviru a bocepreviru u pacientů s hepatitidou C genotypu 1 – metaanalýza

Účinnost a bezpečnost telapreviru a bocepreviru u pacientů s hepatitidou C genotypu 1 – metaanalýza

Oxidativní stres a steatóza jater v progresi chronické hepatitidy typu C

 Oxidativní stres a steatóza jater v progresi chronické hepatitidy typu C

Terapie na podkladě interferonu snižuje riziko hepatocelulárního karcinomu a komplikací vyplývajících z cirhózy u pacientů s hepatitidou C

Terapie na podkladě interferonu snižuje riziko hepatocelulárního karcinomu a komplikací vyplývajících z cirhózy u pacientů s hepatitidou C

Hepatitida C zvyšuje riziko karcinomu jater

Hepatitida C zvyšuje riziko karcinomu jater

Účinnost a bezpečnost léčby HCV-pozitivní smíšené kryoglobulinémie kombinací peginterferonu alfa-2b a ribavirinu

Účinnost a bezpečnost léčby HCV-pozitivní smíšené kryoglobulinémie kombinací peginterferonu alfa-2b a ribavirinu

Boceprevir je velmi úspěšnou léčbou u menopauzálních žen s HCV genotypu 1

Boceprevir je velmi úspěšnou léčbou u menopauzálních žen s HCV genotypu 1

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci