Přeskočit navigaci

Dosažení setrvalé virologické odpovědi při léčbě interferonem / pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 5

Autoři z amerického Ohia se ve své práci věnovali míře dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) u pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 5 (HCV-5), kteří dříve nebyli nijak léčeni a nyní podstupují léčbu interferonem (IFN) nebo pegylovaným interferonem (PEG-IFN) a ribavirinem (RBV) po dobu 48 týdnů. Starší literární údaje u této skupiny pacientů uvádějí míru dosažení SVR kolem 40–70 %.

Dosažení setrvalé virologické odpovědi při léčbě interferonem / pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 5

Autoři provedli metaanalýzu 10 studií, kterých se účastnilo celkem 423 pacientů. Poolovaná míra dosažení SVR byla po 48 týdnech léčby IFN/PEG-IFN + RBV 58,0 % (95% CI 53,1–62,7 %), přičemž během analýzy nebyly nalezeny známky heterogenity (I2 = 0, p = 0,61) ani publikační bias (Eggerův test = 0,26). Poolovaná míra dosažení SVR mezi pacienty léčenými PEG-IFN + RBV byla 55,0 % (95% CI 49,4–61,5 %) a ani v této skupině nebyly zaznamenány známky heterogenity (I2 = 0,00, p = 0,75) nebo publikační bias (Eggerův test = 0,71). Časné virologické odpovědi bylo v souhrnné analýze obou terapeutických režimů dosaženo v 90,2 % (95% CI 76,8–96,2 %).

Míra dosažení SVR u pacientů s HCV-5 léčených kombinací IFN/PEG-IFN + RBV po dobu 48 týdnů byla v této metaanalýze 58,0 %. Dostupná data neumožnila srovnání vlivu délky trvání léčby, přítomnosti cirhózy, vstupní virové nálože a stupně fibrózy na výslednou míru SVR. Z dostupných dat se zdá, že je léčba v délce 48 týdnů vhodná i pro pacienty s HCV-5.

(epa)

Zdroj: Devaki P., Jencks D., Yee B. E., Nguyen M. H. Sustained virologic response to standard interferon or pegylated interferon and ribavirin in patients with hepatitis C virus genotype 5: systematic review and meta-analysis of ten studies and 423 patients. Hepatol Int. 2015 May 28. [Epub ahead of print]

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Genetická variance v genu IL28B predikuje účinnost léčby virové hepatitidy C

Genetická variance v genu IL28B predikuje účinnost léčby virové hepatitidy C

Chronická hepatitida C reaguje špatně na kombinovanou léčbu u chronické hepatitidy B

Chronická hepatitida C reaguje špatně na kombinovanou léčbu u chronické hepatitidy B

Výsledky léčby HCV genotypu 1 kombinací pegylovaného interferonu a ribavirinu u pacientů s nekonzistentním vývojem odpovědi na léčbu mezi týdny 4 a 12

Výsledky léčby HCV genotypu 1 kombinací pegylovaného interferonu a ribavirinu u pacientů s nekonzistentním vývojem odpovědi na léčbu mezi týdny 4 a 12

Léčba rekurentní infekce virové hepatitidy C boceprevirem a telaprevirem u sedmi pacientů s koinfekcí HIV a HCV po transplantaci jater

Léčba rekurentní infekce virové hepatitidy C boceprevirem a telaprevirem u sedmi pacientů s koinfekcí HIV a HCV po transplantaci jater

Dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů s rekurentní hepatitidou C po transplantaci jater

Dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů s rekurentní hepatitidou C po transplantaci jater

Role pohlaví na výsledky léčby u virové hepatitidy C

Role pohlaví na výsledky léčby u virové hepatitidy C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci