Přeskočit navigaci

Dosažení trvalé virologické odpovědi u starších pacientů s chronickou hepatitidou C snižuje riziko hepatocelulárního karcinomu

Pacienti s chronickou hepatitidou C starší 65 let méně často dosahují setrvalé virologické odpovědi (SVR) a častěji vysazují léčbu než mladší pacienti. Tomuto faktu je třeba věnovat pozornost, protože i starší pacienti, kteří při léčbě pegylovaným interferonem α-2b a ribavirinem dosáhnou SVR, mají významně nižší riziko vzniku hepatocelulárního karcinomu (HCC).

Dosažení trvalé virologické odpovědi u starších pacientů s chronickou hepatitidou C snižuje riziko hepatocelulárního karcinomu

Vzhledem k tomu, že populace pacientů s chronickou hepatitidou C stárne, nabývá na významu prevence HCC ve vyšším věku. Japonská studie publikovaná v únoru 2015 hodnotila výsledky léčby ribavirinem plus peginterferonem α-2b u 1280 pacientů s chronickou hepatitidou C. Porovnávala skupinu pacientů ve věku ≥ 65 let a < 65 let.

Výsledky ukázaly významně nižší podíl pacientů se SVR a častější vysazení dvojkombinace léčby u starších pacientů v porovnání s mladší věkovou skupinou. Během 47 měsíců sledování došlo k rozvoji HCC u 50 pacientů. Pomocí Coxovy regresní analýzy proporce rizik byly identifikovány nezávislé rizikové faktory vzniku HCC. U celé populace ve studii se jednalo o vyšší věk, mužské pohlaví, pokročilou jaterní fibrózu a nedosažení SVR, u pacientů nad 65 let o zvýšenou hladinu γ-glutamyltranspeptidázy (GGT) a nedosažení SVR. Pacienti ze starší věkové skupiny, kteří nedosáhli SVR, měli významně vyšší riziko HCC, zejména v případě hladiny GGT > 44 m. j./l.

Tato studie poukazuje na význam dodržování léčby peginterferonem α-2b a ribavirinem a dosažení SVR u pacientů starších 65 let z důvodu prevence HCC.

(zza)

Zdroj: Honda T., Ishigami M., Masuda H., et al. Effect of peginterferon alfa-2b and ribavirin on hepatocellular carcinoma prevention in older patients with chronic hepatitis C. J Gastroenterol Hepatol. 2015 Feb; 30 (2): 321–328.

 

 

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Boceprevir – šance pro HIV a HCV pozitivní pacienty

Boceprevir – šance pro HIV a HCV pozitivní pacienty

Adjuvantní terapie zvyšuje pravděpodobnost dosažení SVR u pacientů s HCV genotypem 1

Adjuvantní terapie zvyšuje pravděpodobnost dosažení SVR u pacientů s HCV genotypem 1

Účinnost terapie chronické hepatitidy C pegylovaným interferonem s ribavirinem u pacientů na substituční terapii metadonem

Účinnost terapie chronické hepatitidy C pegylovaným interferonem s ribavirinem u pacientů na substituční terapii metadonem

Pegylovaný interferon alfa v léčbě pacientů koinfikovaných hepatitidou B a C – pilotní studie zaměřená na komplikovanou skupinu pacientů

Pegylovaný interferon alfa v léčbě pacientů koinfikovaných hepatitidou B a C – pilotní studie zaměřená na komplikovanou skupinu pacientů

Ribavirin a peginterferon jako prevence recidiv hepatocelulárního karcinomu u chronické hepatitidy C

Ribavirin a peginterferon jako prevence recidiv hepatocelulárního karcinomu u chronické hepatitidy C

Alkalická fosfatáza může u pacientů s chronickou hepatitidou C predikovat relaps onemocnění

Alkalická fosfatáza může u pacientů s chronickou hepatitidou C predikovat relaps onemocnění

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Poruchy imunity