Přeskočit navigaci

Kožní reakce u pacientů s chronickou hepatitidou C léčených kombinací peg-interferonu a ribavirinu

Kožní reakce spojené s medikamentózní léčbou jiných onemocnění jsou relativně časté, mnohdy jsou dokonce příčinou ukončení efektivní terapie. Mnoho z nich lze přitom úspěšně léčit. Autoři článku publikovaného v časopise Dermatology se zaměřili na kožní reakce u pacientů léčených pegylovaným interferonem alfa-2a a ribavirinem.

Kožní reakce u pacientů s chronickou hepatitidou C léčených kombinací peg-interferonu a ribavirinu

Jednalo se o 6 let trvající prospektivní studii kožních reakcí u 271 pacientů s chronickou hepatitidou C léčených peg-interferonem a ribavirinem. Kožní reakce lehkého až středního stupně byly zaznamenány u 35 pacientů (13,3 %), jednalo se většinou o lokalizované kožní reakce (7 pacientů, 2,6 %), generalizované reakce, jako pruritus, suchost kůže a ekzematické změny (28 pacientů, 10,3 %), alopecii (11 pacientů, 4,1 %), eventuálně exacerbaci lichen planus (1 pacient).

Studie prokázala relativně nízký výskyt kožních reakcí u pacientů léčených peg-interferonem a ribavirinem, bez nutnosti vysadit léčbu u postižených pacientů. Výskyt reakcí koreloval s věkem pacientů a délkou trvání léčby. Toto zjištění má význam i ve vztahu k nově uvedeným antivirotikům působícím přímo proti hepatitidě C, které mohou způsobovat mnohem více kožních reakcí.

(epa)

Zdroj: Patrk I., Morović M., Markulin A., Patrk J. Cutaneous Reactions in Patients with Chronic Hepatitis C Treated with Peginterferon and Ribavirin. Dermatology. Publikováno online 10. ledna 2014; doi: 10.1159/000353160

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Terapeutická trojkombinace BI201335, BI207127 a RBV u dosud neléčených pacientů s HCV genotypu 1 – výsledky studie SOUND-C2

Terapeutická trojkombinace BI201335, BI207127 a RBV u dosud neléčených pacientů s HCV genotypu 1 – výsledky studie SOUND-C2

Specifická genová exprese v jaterních buňkách predikuje odpověď na terapii interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C

Specifická genová exprese v jaterních buňkách predikuje odpověď na terapii interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C

Genotypy viru hepatitidy C

Genotypy viru hepatitidy C

Genetické vlohy ovlivňující riziko rozvoje deprese po léčbě interferonem alfa

Genetické vlohy ovlivňující riziko rozvoje deprese po léčbě interferonem alfa

Diagnostika a prevalence HCV infekce u vysoce rizikové městské populace

Diagnostika a prevalence HCV infekce u vysoce rizikové městské populace

Farmakokinetika a farmakodynamika bocepreviru u HIV/HCV koinfikovaných pacientů

Farmakokinetika a farmakodynamika bocepreviru u HIV/HCV koinfikovaných pacientů

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cestovní nemoci