Přeskočit navigaci

Léčba akutní hepatitidy C pegylovaným interferonem alfa-2b a ribavirinem

Léčba akutní hepatitidy C (AHC) není stále standardizována a zůstává kolem ní řada nevyřešených otázek. Předkládaná studie se zaměřila na stanovení účinnosti a bezpečnosti 24týdenní léčby pegylovaným interferonem alfa-2b (peg-IFN) oproti 12týdenní léčbě peg-IFN samostatně nebo v kombinaci s ribavirinem u akutní hepatitidy C.

Léčba akutní hepatitidy C pegylovaným interferonem alfa-2b a ribavirinem

Jednalo se o otevřenou randomizovanou multicentrickou studii. Bylo do ní zařazeno 130 pacientů s AHC, u kterých nedošlo ke spontánní clearance viru do 12 týdnů od nákazy. Tito pacienti byli randomizováni k užívání peg-IFN monoterapie (1,5 μg/kg/týden) po dobu 24 (skupina 1, n = 44) nebo 12 týdnů (skupina 2, n = 43) nebo k užívání peg-IFN s ribavirinem (10,6 mg/kg/den) po dobu 12 týdnů (skupina 3, n = 43). Primárním cílem byla nedetekovatelná hladina HCV RNA 6 měsíců od ukončení léčby (SVR).

Všichni pacienti byli sledováni 48 týdnů po ukončení terapie. Hladina HCV RNA byla stanovena pomocí Real Time PCR s přesností 15 IU/ml v centrální laboratoři na začátku léčby, v týdnu 4, na konci léčby a 6 a 12 měsíců po ukončení léčby. V rámci intent-to-treat analýzy bylo celkově dosaženo SVR u 71,5 % pacientů. Ve skupině 1 to bylo u 31/44 (70,5 %) pacientů, ve skupině 2 u 31/43 (72,1 %) pacientů a u 31/43 (72,1 %) pacientů ve skupině 3 (p = 0,898). Léčbu nebo follow-up ukončilo předčasně 16 pacientů (12,3 %). S využitím multivariantní analýzy bylo zjištěno, že virologická odpověď ve 4. týdnu léčby je nezávislým prediktorem SVR. Léčba peg-IFN byla dobře tolerována.

Peg-IFN navozuje vysokou míru SVR u pacientů s AHC, která se vyvíjí do chronicity. Míra odpovědi nebyla ovlivněna kombinací preparátů nebo délkou léčby.

(epa)

Zdroj: Santantonio T., Fasano M., Sagnelli E., et al. Acute hepatitis C: A 24 week-course of Peg-Interferon alpha-2b versus a 12 week-course of Peg-Interferon alpha-2b alone or with ribavirin. Hepatology. Publikováno online 18. ledna 2014; doi: 10.1002/hep.26991

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Míra zánětlivého postižení jater v předvídání odpovědi na léčbu interferonem alfa a ribavirinem u chronické hepatitidy C

Míra zánětlivého postižení jater v předvídání odpovědi na léčbu interferonem alfa a ribavirinem u chronické hepatitidy C

Virologická odpověď na léčbu pegylovaným interferonem alfa-2b s ribavirinem u dětí s chronickou hepatitidou C

Virologická odpověď na léčbu pegylovaným interferonem alfa-2b s ribavirinem u dětí s chronickou hepatitidou C

Dosažení setrvalé virologické odpovědi při léčbě interferonem / pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 5

Dosažení setrvalé virologické odpovědi při léčbě interferonem / pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 5

Asociace mezi chronickou hepatitidou C a vysokými hladinami cirkulujícího NT-proBNP

Asociace mezi chronickou hepatitidou C a vysokými hladinami cirkulujícího NT-proBNP

Setrvalá virologická odpověď na terapii PEG-interferonem u pacientů infikovaných HCV genotypu 2 a 3, s koinfekcí HIV nebo bez ní

Setrvalá virologická odpověď na terapii PEG-interferonem u pacientů infikovaných HCV genotypu 2 a 3, s koinfekcí HIV nebo bez ní

Genový profil a charakteristika s virovou hepatitidou asociovaného hepatocelulárního karcinomu

Genový profil a charakteristika s virovou hepatitidou asociovaného hepatocelulárního karcinomu

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba