Přeskočit navigaci

Sledování pacientů s chronickou VHC a jejich odpověď na antivirovou terapii

Kombinací různých antivirových terapií lze u 56 % pacientů s virovou hepatitidou C (VHC) dosáhnout setrvalé virologické odpovědi, která je definována jako HCV-RNA negativita po dobu šesti měsíců od ukončení léčby.

Sledování pacientů s chronickou VHC a jejich odpověď na antivirovou terapii

Kombinací různých antivirových terapií lze u 56 % pacientů s virovou hepatitidou C (VHC) dosáhnout setrvalé virologické odpovědi, která je definována jako HCV-RNA negativita po dobu šesti měsíců od ukončení léčby. Méně se ale ví o tom, že dlouhodobou virovou negativitu vykazují i pacienti léčení pegylovaným interferonem. Proto se rakouští vědci rozhodli publikovat v odborném medicínském periodiku Alimentary pharmacology & therapeutics studii, v níž svůj výzkum na toto téma představili.

Rakouská studie

Cílem rakouských vědců ze IV. interní kliniky Vídeňské univerzity bylo porovnat trvalost virologické odpovědi u pacientů léčených na tomto pracovišti. Do studie se zapojilo celkem 187 pacientů, z nichž 50 % mělo genotyp 1 viru hepatitidy C, 42 % pak genotyp 2 nebo 3 a ostatních 8 % genotyp 4. Dvacet procent z nich také trpělo pokročilou jaterní cirhózou. Všichni pacienti byli rozděleni do dvou skupin.

Dvanáct pacientů podstoupilo monoterapii interferonem alfa-2a nebo 2b, ostatních 175 pacientů se pak léčilo pomocí kombinované terapie ribavirinem a standardním interferonem alfa (73 pacientů) či pegylovaným interferonem alfa-2a nebo 2b (102 pacientů). Obě skupiny pak byly sledovány po dobu delší než dvanáct měsíců, přičemž všichni probandi podstoupili kvantitativní HCV-RNA analýzu v séru a také sledování hladin alanin-aminotransferázy a alfa-fetoproteinu. Studie přinesla následující výsledky.

Úspěšná terapie

Medián délky sledování byl 29 měsíců s krajními hodnotami 2 a 72 měsíců. Opakované infekce hepatitidou C nebyly prokázány u žádného ze 187 sledovaných pacientů. U 90 % pacientů pak byly zvýšeny hodnoty alanin-aminotransferázy, dva pacienti měli minimálně zvýšenou hladinu alfa-fetoproteinu.

Lze proto tvrdit, že jak monoterapie interferonem alfa-2a nebo 2b, tak i kombinovaná terapie s ribavirinem a interferonem přináší pacientům trvalou virologickou odpověď. Přesto je ale ještě nutné tento poznatek potvrdit v dalších studiích.

(kam)

Zdroj: Formann E, et al. Long-term follow-up of chronic hepatitis C patients with sustained virological response to various forms of interferon-based anti-viral therapy. Aliment Pharmacol Ther 2006(Feb 15);23(4):507-511.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Jsou onemocnění ledvin skutečně častější u pacientů infikovaných virem hepatitidy C?

Jsou onemocnění ledvin skutečně častější u pacientů infikovaných virem hepatitidy C?

Screening hepatitidy C na základě roku narození, ne rizikových faktorů

Screening hepatitidy C na základě roku narození, ne rizikových faktorů

Molekuly, které inhibují produkci viru hepatitidy C, objeveny

Molekuly, které inhibují produkci viru hepatitidy C, objeveny

Faktory ovlivňující odpověď pacientů s HCV na boceprevir – výsledky studií SPRINT-2 a RESPOND-2

Faktory ovlivňující odpověď pacientů s HCV na boceprevir – výsledky studií SPRINT-2 a RESPOND-2

Léčba virové hepatitidy C genotypu 4

Léčba virové hepatitidy C genotypu 4

Výsledky transplantace srdce u HCV pozitivních příjemců

Výsledky transplantace srdce u HCV pozitivních příjemců

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Kam za teplem? Nejoblíbenější destinace českých cestovatelů