Přeskočit navigaci

Hepatitida C v pediatrické populaci – přenos infekce, průběh, léčba a transplantace jater

Hepatitida C (HCV) není zdaleka problémem pouze dospělé populace. Jenom v USA se počet infikovaných dětí odhaduje na 23 000–46 000. Souhrnný článek pojednává o nejčastější cestě přenosu, průběhu, léčbě a možnostech transplantace jater.

Hepatitida C v pediatrické populaci – přenos infekce, průběh, léčba a transplantace jater

Hepatitida C (HCV) není zdaleka problémem pouze dospělé populace. Jenom v USA se počet infikovaných dětí odhaduje na 23 000–46 000. Souhrnný článek pojednává o nejčastější cestě přenosu, průběhu, léčbě a možnostech transplantace jater.

Díky rutinnímu screeningu dárcovské krve je dnes prakticky eliminováno riziko přenosu HCV při krevní transfuzi. Hlavní cestou přenosu HCV u dětí se tak stal vertikální přenos z matky na dítě během těhotenství a porodu. Průběh infekce v dětském věku je od průběhu u dospělého mírně odlišný. Infekce tímto virem získaná v dětství se velmi často spontánně vyléčí. Antivirová terapie je proto doporučována jen u dětí s trvale zvýšenými jaterními enzymy či signifikantní jaterní fibrózou potvrzenou jaterní biopsií. Standardní terapii u dětských pacientů v současné době představuje pegylovaný interferon podávaný 1× týdně a ribavirin 2× denně. Prediktorem dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) u dětí je infekce HCV genotypu 2 nebo 3 a u dětí s HCV genotypu 1 pak virová nálož < 600 000 IU/ml. V současnosti probíhají mezi dětskými pacienty studie fáze I a II s triple terapií (pegylovaný interferon, ribavirin a proteázový inhibitor). Podle dostupných dat je triple terapie asociována se signifikantně vyšší mírou dosažení SVR (až > 90 %). Transplantace jater není u dětských pacientů s HCV příliš častá. V USA ji mezi lety 2008 a 2013 podstoupilo pouze 34 dětských pacientů. Přežití dětských pacientů po transplantaci je excelentní, horší už to je bohužel s funkčností jaterních štěpů (pouze 73,73 % jaterních štěpů je u dětských pacientů po roce od transplantace funkčních ve srovnání s 87,69 % u dospělých).

Infekce HCV se kromě dospělých vyskytuje i u dětí, které se nejčastěji nakazí vertikálně od matky během těhotenství a porodu. HCV nepřechází u dětí do chronicity tak často jako v dospělém věku. Standardem léčby je i u dětí pegylovaný interferon a ribavirin, probíhají studie s proteázovými inhibitory. Transplantace jater je možná i u dětí, ve srovnání s dospělými je nicméně horší míra přežívání jaterních štěpů.

(epa)

Zdroj: Khaderi S., Shepherd R., Goss J. A., Leung D. H. Hepatitis C in the pediatric population: Transmission, natural history, treatment and liver transplantation. World J Gastroenterol. 2014 Aug 28; 20 (32): 11281–11286.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Vliv pohlaví na terapeutickou odpověď na kombinovanou léčbu hepatitidy C

Vliv pohlaví na terapeutickou odpověď na kombinovanou léčbu hepatitidy C

Vliv polymorfizmů genu pro interleukin 28B na účinnost léčby interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 3

Vliv polymorfizmů genu pro interleukin 28B na účinnost léčby interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 3

Léčba akutní hepatitidy C pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů infikovaných virem lidské imunodeficience

Léčba akutní hepatitidy C pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů infikovaných virem lidské imunodeficience

Predikce virologické odpovědi na kombinovanou léčbu pegylovaným interferonem a ribavirinem u chronické hepatitidy C

Predikce virologické odpovědi na kombinovanou léčbu pegylovaným interferonem a ribavirinem u chronické hepatitidy C

Funkce štítné žlázy po terapii pegylovaným interferonem-alfa s ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C

Funkce štítné žlázy po terapii pegylovaným interferonem-alfa s ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C

Evropa vyzývá k odvrácení "virové časované bomby"

Evropa vyzývá k odvrácení

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cestovní nemoci