Přeskočit navigaci

Porovnání účinnosti dvou typů interferonů z pohledu relapsu virové hepatitidy C

V léčbě virové hepatitidy typu C (VHC) má nezastupitelné místo kromě virostatika ribavirinu také pegylovaný interferon alfa (PegINFα). V dnešní době jsou k dispozici dva typy, a to typ 2a a typ 2b.

Porovnání účinnosti dvou typů interferonů z pohledu relapsu virové hepatitidy C

V léčbě virové hepatitidy typu C (VHC) má nezastupitelné místo kromě virostatika ribavirinu také pegylovaný interferon alfa (PegINFα). V dnešní době jsou k dispozici dva typy, a to typ 2a a typ 2b. Studie, které srovnávaly dosažení setrvalé virologické odpovědi, se shodují, že výsledky obou typů interferonů jsou velmi podobné, popřípadě hovořily lehce ve prospěch typu 2a. Nicméně žádná ze studií se více nevěnovala výskytu relapsu onemocnění.

Jak to všechno začalo

Francouzští lékaři provedli prospektivní studii zahrnující 154 pacientů s nedetekovatelnou virovou náloží na konci léčby. Pacienti byli léčeni kombinací ribavirinu a PegINFα (2a nebo 2b). Cílem byla analýza kinetiky relapsu po ukončení terapie. Při analýze získaných dat autoři zjistili, že u pacientů léčených PegINFα typu 2a byl relaps mnohem častější než u pacientů léčených typem 2b (38,7 % vs. 13,3 %). Navíc při léčbě PegINFα-2a byl pozorován zásadní rozdíl mezi relapsem u pacientů s váhou 75 kg a méně (29 %) a s váhou nad 75 kg (49 %). Na základě svého zjištění udělali lékaři rozsáhlou rešerši publikovaných studií, které porovnávaly tyto dva typy interferonů.

Výsledky rešerše

V šesti studiích bylo zahrnuto dohromady 8 538 pacientů, přičemž PegINFα-2a byl jednoznačně úspěšnější v odpovědi na konci terapie, avšak zároveň byl spojen s častějším výskytem relapsů oproti léčbě interferonem typu b (29,3 % vs. 21,1 %, relativní riziko relapsu pro PegINFα-2a: 1,54). Tento trend výsledků byl obzvláště výrazný u pacientů s nadváhou.

Tyto výsledky by mohly být vysvětleny například různou farmakokinetikou jednotlivých léků a je zřejmé, že v léčbě VHC je ještě stále dost prostoru pro výzkum a vylepšování.

(boba)

Zdroj: Brocho E., Nguyen-Khac E., Duverlie G. Equal efficacy between the two types of peginterferon on HCV: A matter of relapse? Antiviral research. 2013 Apr 98 (1): 1–3; doi: 10.1016/j.antiviral.2013.02.006

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Pacienti s genetickou variantou IL28B, kteří nedosáhnou na kombinované terapii rychlé virologické odpovědi, jsou vhodnými kandidáty pro terapii boceprevirem

Pacienti s genetickou variantou IL28B, kteří nedosáhnou na kombinované terapii rychlé virologické odpovědi, jsou vhodnými kandidáty pro terapii boceprevirem

Boceprevir – nový účinný lék v léčbě HCV

Boceprevir – nový účinný lék v léčbě HCV

Využití neinvazivních metod při hodnocení odpovědi na léčbu chronické hepatitidy C

Využití neinvazivních metod při hodnocení odpovědi na léčbu chronické hepatitidy C

Odhaleny potencionální prediktory úspěšnosti léčby pegylovaným interferonem alfa-2b

Odhaleny potencionální prediktory úspěšnosti léčby pegylovaným interferonem alfa-2b

Míra zánětlivého postižení jater v předvídání odpovědi na léčbu interferonem alfa a ribavirinem u chronické hepatitidy C

Míra zánětlivého postižení jater v předvídání odpovědi na léčbu interferonem alfa a ribavirinem u chronické hepatitidy C

Boceprevir – další krok v léčbě hepatitidy C

Boceprevir – další krok v léčbě hepatitidy C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Turistický průvodce aneb Co zabalit na cestu do Asie