Přeskočit navigaci

Porovnání účinnosti dvou typů interferonů z pohledu relapsu virové hepatitidy C

V léčbě virové hepatitidy typu C (VHC) má nezastupitelné místo kromě virostatika ribavirinu také pegylovaný interferon alfa (PegINFα). V dnešní době jsou k dispozici dva typy, a to typ 2a a typ 2b.

Porovnání účinnosti dvou typů interferonů z pohledu relapsu virové hepatitidy C

V léčbě virové hepatitidy typu C (VHC) má nezastupitelné místo kromě virostatika ribavirinu také pegylovaný interferon alfa (PegINFα). V dnešní době jsou k dispozici dva typy, a to typ 2a a typ 2b. Studie, které srovnávaly dosažení setrvalé virologické odpovědi, se shodují, že výsledky obou typů interferonů jsou velmi podobné, popřípadě hovořily lehce ve prospěch typu 2a. Nicméně žádná ze studií se více nevěnovala výskytu relapsu onemocnění.

Jak to všechno začalo

Francouzští lékaři provedli prospektivní studii zahrnující 154 pacientů s nedetekovatelnou virovou náloží na konci léčby. Pacienti byli léčeni kombinací ribavirinu a PegINFα (2a nebo 2b). Cílem byla analýza kinetiky relapsu po ukončení terapie. Při analýze získaných dat autoři zjistili, že u pacientů léčených PegINFα typu 2a byl relaps mnohem častější než u pacientů léčených typem 2b (38,7 % vs. 13,3 %). Navíc při léčbě PegINFα-2a byl pozorován zásadní rozdíl mezi relapsem u pacientů s váhou 75 kg a méně (29 %) a s váhou nad 75 kg (49 %). Na základě svého zjištění udělali lékaři rozsáhlou rešerši publikovaných studií, které porovnávaly tyto dva typy interferonů.

Výsledky rešerše

V šesti studiích bylo zahrnuto dohromady 8 538 pacientů, přičemž PegINFα-2a byl jednoznačně úspěšnější v odpovědi na konci terapie, avšak zároveň byl spojen s častějším výskytem relapsů oproti léčbě interferonem typu b (29,3 % vs. 21,1 %, relativní riziko relapsu pro PegINFα-2a: 1,54). Tento trend výsledků byl obzvláště výrazný u pacientů s nadváhou.

Tyto výsledky by mohly být vysvětleny například různou farmakokinetikou jednotlivých léků a je zřejmé, že v léčbě VHC je ještě stále dost prostoru pro výzkum a vylepšování.

(boba)

Zdroj: Brocho E., Nguyen-Khac E., Duverlie G. Equal efficacy between the two types of peginterferon on HCV: A matter of relapse? Antiviral research. 2013 Apr 98 (1): 1–3; doi: 10.1016/j.antiviral.2013.02.006

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Standardní léčba chronické infekce virem hepatitidy C

Standardní léčba chronické infekce virem hepatitidy C

Neinvazivní sérové markery fibrózy pro skrínink a staging chronické virové hepatitidy C

Neinvazivní sérové markery fibrózy pro skrínink a staging chronické virové hepatitidy C

Boceprevir je velmi úspěšnou léčbou u menopauzálních žen s HCV genotypu 1

Boceprevir je velmi úspěšnou léčbou u menopauzálních žen s HCV genotypu 1

Suplementace acetyl-L-karnitinu během terapie HCV infekce pegylovaným interferonem α-2b a ribavirinem – vliv na pracovní výkon

Suplementace acetyl-L-karnitinu během terapie HCV infekce pegylovaným interferonem α-2b a ribavirinem – vliv na pracovní výkon

Pacienti se setrvalou virologickou odpovědí mají nižší výskyt hepatocelulárního karcinomu a cirhózy

Pacienti se setrvalou virologickou odpovědí mají nižší výskyt hepatocelulárního karcinomu a cirhózy

Pegylovaný interferon alfa v léčbě pacientů koinfikovaných hepatitidou B a C – pilotní studie zaměřená na komplikovanou skupinu pacientů

Pegylovaný interferon alfa v léčbě pacientů koinfikovaných hepatitidou B a C – pilotní studie zaměřená na komplikovanou skupinu pacientů

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida