Přeskočit navigaci

Eliminace viru hepatitidy C snižuje incidenci maligního lymfomu

To, že infekce virem hepatitidy C způsobuje vznik hepatocelulárního karcinomu, je známým faktem.

Eliminace viru hepatitidy C snižuje incidenci maligního lymfomu

To, že infekce virem hepatitidy C způsobuje vznik hepatocelulárního karcinomu, je známým faktem. Rovněž skutečnost, že se u osob nakažených virem hepatitidy C objevuje častěji maligní lymfom, je odborné veřejnosti dobře známa. Bylo přitom prokázáno, že virus hepatitidy C (HCV) indukuje klonální proliferaci B-lymfocytů a způsobuje translokaci t(14;18).

Cílem dalšího výzkumu proto bylo konkrétně určit incidenci a vztah mezi HCV a maligním lymfomem a vlivem léčby hepatitidy typu C na incidenci lymfomu. V období 1969–2006 bylo sledováno 501 pacientů infikovaných virem hepatitidy typu C, kteří nikdy nepodstupovali terapii interferonem, a 2708 osob infikovaných HCV, které byly interferonem léčeny.

Ve skupině neléčené interferonem bylo kumulativní riziko maligního lymfomu 0,6 % během prvních pěti let, 2,3 % za 10 let a 2,6 % za 15 let. Kumulativní riziko maligního lymfomu u subjektů s trvalou odpovědí na interferonovou léčbu bylo naproti tomu 0 % po pěti, deseti i patnácti letech. Kumulativní riziko vzniku maligního lymfomu u osob s přetrvávající infekcí bylo 0,4 % v prvních pěti letech, 1,5 % po 10 letech a 2,6 % po patnácti letech. Riziko rozvoje maligního lymfomu bylo statisticky významně vyšší u pacientů s perzistující infekcí než u pacientů se setrvalou virologickou odpovědí (p = 0,159). Poměrné riziko vzniku maligního lymfomu u 1048 osob s trvalou odpovědí na antivirovou terapii bylo signifikantně nižší než u nemocných s perzistující infekcí (hazard ratio 0,13; p = 0,49).

 
Výsledky ukazují, že eliminace viru hepatitidy C je velmi významným protektivním faktorem před vznikem maligního lymfomu u osob s chronikou hepatitidou typu C.

 
(hul)

Zdroj: Yusuke Kawamura MD, et al. Viral Elimination Reduces Incidence of Malignant Lymphoma in Patients with Hepatitis C. The American Journal of Medicine 2007;120:1034–1041.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Intersticiální pneumonie spojená s interferonovou terapií u hepatitidy C

Intersticiální pneumonie spojená s interferonovou terapií u hepatitidy C

Kontrola anémie spojené s terapií chronické infekce HCV

Kontrola anémie spojené s terapií chronické infekce HCV

Boceprevir zvyšuje setrvalou virologickou odpověď na léčbu u chronické hepatitidy C s fibrózou/cirhózou

Boceprevir zvyšuje setrvalou virologickou odpověď na léčbu u chronické hepatitidy C s fibrózou/cirhózou

Deprese při léčbě pegintronem

Deprese při léčbě pegintronem

Prokázaná účinnost přidání bocepreviru po neúspěšné předchozí léčbě hepatitidy C

Prokázaná účinnost přidání bocepreviru po neúspěšné předchozí léčbě hepatitidy C

Alogenní transplantace hematopoetických buněk u pacientů s hepatitidou C

Alogenní transplantace hematopoetických buněk u pacientů s hepatitidou C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Žloutenka a její léčba