Přeskočit navigaci

Eliminace viru hepatitidy C snižuje incidenci maligního lymfomu

To, že infekce virem hepatitidy C způsobuje vznik hepatocelulárního karcinomu, je známým faktem.

Eliminace viru hepatitidy C snižuje incidenci maligního lymfomu

To, že infekce virem hepatitidy C způsobuje vznik hepatocelulárního karcinomu, je známým faktem. Rovněž skutečnost, že se u osob nakažených virem hepatitidy C objevuje častěji maligní lymfom, je odborné veřejnosti dobře známa. Bylo přitom prokázáno, že virus hepatitidy C (HCV) indukuje klonální proliferaci B-lymfocytů a způsobuje translokaci t(14;18).

Cílem dalšího výzkumu proto bylo konkrétně určit incidenci a vztah mezi HCV a maligním lymfomem a vlivem léčby hepatitidy typu C na incidenci lymfomu. V období 1969–2006 bylo sledováno 501 pacientů infikovaných virem hepatitidy typu C, kteří nikdy nepodstupovali terapii interferonem, a 2708 osob infikovaných HCV, které byly interferonem léčeny.

Ve skupině neléčené interferonem bylo kumulativní riziko maligního lymfomu 0,6 % během prvních pěti let, 2,3 % za 10 let a 2,6 % za 15 let. Kumulativní riziko maligního lymfomu u subjektů s trvalou odpovědí na interferonovou léčbu bylo naproti tomu 0 % po pěti, deseti i patnácti letech. Kumulativní riziko vzniku maligního lymfomu u osob s přetrvávající infekcí bylo 0,4 % v prvních pěti letech, 1,5 % po 10 letech a 2,6 % po patnácti letech. Riziko rozvoje maligního lymfomu bylo statisticky významně vyšší u pacientů s perzistující infekcí než u pacientů se setrvalou virologickou odpovědí (p = 0,159). Poměrné riziko vzniku maligního lymfomu u 1048 osob s trvalou odpovědí na antivirovou terapii bylo signifikantně nižší než u nemocných s perzistující infekcí (hazard ratio 0,13; p = 0,49).

 
Výsledky ukazují, že eliminace viru hepatitidy C je velmi významným protektivním faktorem před vznikem maligního lymfomu u osob s chronikou hepatitidou typu C.

 
(hul)

Zdroj: Yusuke Kawamura MD, et al. Viral Elimination Reduces Incidence of Malignant Lymphoma in Patients with Hepatitis C. The American Journal of Medicine 2007;120:1034–1041.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Pegylovaný interferon a ribavirin v léčbě genotypu 1b u VHC: starší ženy mají horší výsledky v dosažení trvalé virologické odpovědi

Pegylovaný interferon a ribavirin v léčbě genotypu 1b u VHC: starší ženy mají horší výsledky v dosažení trvalé virologické odpovědi

Boceprevir je velmi úspěšnou léčbou u menopauzálních žen s HCV genotypu 1

Boceprevir je velmi úspěšnou léčbou u menopauzálních žen s HCV genotypu 1

Monoterapie boceprevirem u zatím neléčených pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 2/3 a jeho antivirová aktivita

Monoterapie boceprevirem u zatím neléčených pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 2/3 a jeho antivirová aktivita

Bezpečnost a účinnost terapie kombinace boceprevir/peginterferon/ribavirin u pacientů s HCV genotypu 1 a kompenzovanou cirhózou

Bezpečnost a účinnost terapie kombinace boceprevir/peginterferon/ribavirin u pacientů s HCV genotypu 1 a kompenzovanou cirhózou

Rizikové faktory vertikálního přenosu viru hepatitidy C

Rizikové faktory vertikálního přenosu viru hepatitidy C

Komplikace hepatitidy C narůstají, zejména u lidí starších 60 let

Komplikace hepatitidy C narůstají, zejména u lidí starších 60 let

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba