Přeskočit navigaci

Eliminace viru hepatitidy C snižuje incidenci maligního lymfomu

To, že infekce virem hepatitidy C způsobuje vznik hepatocelulárního karcinomu, je známým faktem.

Eliminace viru hepatitidy C snižuje incidenci maligního lymfomu

To, že infekce virem hepatitidy C způsobuje vznik hepatocelulárního karcinomu, je známým faktem. Rovněž skutečnost, že se u osob nakažených virem hepatitidy C objevuje častěji maligní lymfom, je odborné veřejnosti dobře známa. Bylo přitom prokázáno, že virus hepatitidy C (HCV) indukuje klonální proliferaci B-lymfocytů a způsobuje translokaci t(14;18).

Cílem dalšího výzkumu proto bylo konkrétně určit incidenci a vztah mezi HCV a maligním lymfomem a vlivem léčby hepatitidy typu C na incidenci lymfomu. V období 1969–2006 bylo sledováno 501 pacientů infikovaných virem hepatitidy typu C, kteří nikdy nepodstupovali terapii interferonem, a 2708 osob infikovaných HCV, které byly interferonem léčeny.

Ve skupině neléčené interferonem bylo kumulativní riziko maligního lymfomu 0,6 % během prvních pěti let, 2,3 % za 10 let a 2,6 % za 15 let. Kumulativní riziko maligního lymfomu u subjektů s trvalou odpovědí na interferonovou léčbu bylo naproti tomu 0 % po pěti, deseti i patnácti letech. Kumulativní riziko vzniku maligního lymfomu u osob s přetrvávající infekcí bylo 0,4 % v prvních pěti letech, 1,5 % po 10 letech a 2,6 % po patnácti letech. Riziko rozvoje maligního lymfomu bylo statisticky významně vyšší u pacientů s perzistující infekcí než u pacientů se setrvalou virologickou odpovědí (p = 0,159). Poměrné riziko vzniku maligního lymfomu u 1048 osob s trvalou odpovědí na antivirovou terapii bylo signifikantně nižší než u nemocných s perzistující infekcí (hazard ratio 0,13; p = 0,49).

 
Výsledky ukazují, že eliminace viru hepatitidy C je velmi významným protektivním faktorem před vznikem maligního lymfomu u osob s chronikou hepatitidou typu C.

 
(hul)

Zdroj: Yusuke Kawamura MD, et al. Viral Elimination Reduces Incidence of Malignant Lymphoma in Patients with Hepatitis C. The American Journal of Medicine 2007;120:1034–1041.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Vyšší věk není negativním prediktivním faktorem virologické odpovědi na terapii pegylovaným interferonem

Vyšší věk není negativním prediktivním faktorem virologické odpovědi na terapii pegylovaným interferonem

Sérová hladina osteopontinu jako biomarker stupně fibrózy jater u pacientů s hepatitidou C

Sérová hladina osteopontinu jako biomarker stupně fibrózy jater u pacientů s hepatitidou C

Deficit vitamínu D u pacientů s chronickým jaterním onemocněním

Deficit vitamínu D u pacientů s chronickým jaterním onemocněním

Metabolické poruchy u pacientů s chronickou hepatitídou C – vliv genotypu a etnika

Metabolické poruchy u pacientů s chronickou hepatitídou C – vliv genotypu a etnika

Exprese genů v jaterní tkáni jako prediktor odpovědi na léčbu chronické hepatitidy C

Exprese genů v jaterní tkáni jako prediktor odpovědi na léčbu chronické hepatitidy C

Výsledky léčby HCV genotypu 1 kombinací pegylovaného interferonu a ribavirinu u pacientů s nekonzistentním vývojem odpovědi na léčbu mezi týdny 4 a 12

Výsledky léčby HCV genotypu 1 kombinací pegylovaného interferonu a ribavirinu u pacientů s nekonzistentním vývojem odpovědi na léčbu mezi týdny 4 a 12

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Pneumokoková infekce a očkování