Přeskočit navigaci

Genetické predispozice ke vzniku hepatocelulárního karcinomu u pacientů infikovaných virem hepatitidy C

Hepatocelulární karcinom je vážným následkem žloutenky typu C. Virus hepatitidy C totiž působí vznik zánětu a oxidativního stresu.

Genetické predispozice ke vzniku hepatocelulárního karcinomu u pacientů infikovaných virem hepatitidy C

Hepatocelulární karcinom je vážným následkem žloutenky typu C. Virus hepatitidy C totiž působí vznik zánětu a oxidativního stresu, a tím může indukovat proliferaci a mutagenezi hepatocytů a vznik hepatocelulárního karcinomu. Manganová superoxid dismutáza (MnSOD) je významným enzymem katalyzujícím detoxikaci volných radikálů. Tím podstatně chrání jaterní tkáň před poškozením.

Snížení aktivity tohoto enzymu by proto mohlo být spojeno s vyšším výskytem hepatocelulárního karcinumu u osob, které virovou hepatitidu C prodělaly. Manganová superoxid dismutáza je kódována jadernou DNA a nachází se v mitochondriální matrix. Záměna thyminu za cytozin v oblasti DNA kódující tento enzym způsobí záměnu valinu za alanin v signálním peptidu v pozici 9. Homozygoti Ala/Ala mají vysokou aktivitu MnSOD na rozdíl od homozygotů Val/Val.

Vztah tohoto polymorfismu k jaterním chorobám však není jednoznačný. Zatímco ve Velké Británii nebyla nalezena souvislost mezi polymorfismem Val9Ala a jaterní fibrózou, ve Francii byla odhalena korelace mezi jaterním nálezem u cirhotiků a výskytem tohoto polymorfismu. Výzkum zabývající se možným vlivem rozdílné aktivity MnSOD na vznik hepatocelulárního karcinomu srovnával 96 pacientů s tímto nádorem se 222 zdravými jedinci (srovnatelnými co se týče věku, pohlaví a etnické příslušnosti). Při genetickém vyšetření bylo použito techniky PCR a RFLP analýzy.

Homozygoti Ala/Ala se vyskytovali ve 31 % ve skupině nemocných a v 18 % mezi zdravými jedinci. To odpovídá poměru šancí (odds ratio, OR) 2,89, s 95% hladinou významnosti (CI) v rozmezí hodnot 1,47–5,68. Rozdělení na podskupiny podle stavu infekce odhalilo zvýšené riziko pro nosiče alely Ala/Ala (32,2 %) v porovnání se 14,8 % u kontrolní skupiny (odds ratio 5,09).

 
Výsledky ukazují, že genetický polymorfismus manganové superoxiddismutázy je spojen se zvýšeným rizikem hepatocelulárního karcinomu u pacientů infikovaných virem hepatitidy C.

 

(hul)

Zdroj: Genetic polymorphism in the manganese superoxide dismutase gene is associated with an increased risk for hepatocellular carcinoma in HCV-infected Moroccan patiens. Sayeh Ezzikouri, et al. Mutation Research 2008;649:1–6.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Aktuální rady pro hepatitidu C

Aktuální rady pro hepatitidu C

Antivirová terapie pegylovaným interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C po transplantaci jater

Antivirová terapie pegylovaným interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C po transplantaci jater

Odpovídavost na terapii pegylovaným interferonem s ribavirinem a s ní spjatá délka terapie u pacientů s chronickou hepatitidou C

Odpovídavost na terapii pegylovaným interferonem s ribavirinem a s ní spjatá délka terapie u pacientů s chronickou hepatitidou C

Molekuly, které inhibují produkci viru hepatitidy C, objeveny

Molekuly, které inhibují produkci viru hepatitidy C, objeveny

Vliv železa na hemoxygenázu v jaterních buňkách napadených VHC

Vliv železa na hemoxygenázu v jaterních buňkách napadených VHC

Přetrvávající infekce a vysoká virová nálož u virové hepatitidy B a C zvyšuje riziko hepatocelulárního karcinomu

Přetrvávající infekce a vysoká virová nálož u virové hepatitidy B a C zvyšuje riziko hepatocelulárního karcinomu

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cestovní nemoci