Přeskočit navigaci

Genetické predispozice ke vzniku hepatocelulárního karcinomu u pacientů infikovaných virem hepatitidy C

Hepatocelulární karcinom je vážným následkem žloutenky typu C. Virus hepatitidy C totiž působí vznik zánětu a oxidativního stresu.

Genetické predispozice ke vzniku hepatocelulárního karcinomu u pacientů infikovaných virem hepatitidy C

Hepatocelulární karcinom je vážným následkem žloutenky typu C. Virus hepatitidy C totiž působí vznik zánětu a oxidativního stresu, a tím může indukovat proliferaci a mutagenezi hepatocytů a vznik hepatocelulárního karcinomu. Manganová superoxid dismutáza (MnSOD) je významným enzymem katalyzujícím detoxikaci volných radikálů. Tím podstatně chrání jaterní tkáň před poškozením.

Snížení aktivity tohoto enzymu by proto mohlo být spojeno s vyšším výskytem hepatocelulárního karcinumu u osob, které virovou hepatitidu C prodělaly. Manganová superoxid dismutáza je kódována jadernou DNA a nachází se v mitochondriální matrix. Záměna thyminu za cytozin v oblasti DNA kódující tento enzym způsobí záměnu valinu za alanin v signálním peptidu v pozici 9. Homozygoti Ala/Ala mají vysokou aktivitu MnSOD na rozdíl od homozygotů Val/Val.

Vztah tohoto polymorfismu k jaterním chorobám však není jednoznačný. Zatímco ve Velké Británii nebyla nalezena souvislost mezi polymorfismem Val9Ala a jaterní fibrózou, ve Francii byla odhalena korelace mezi jaterním nálezem u cirhotiků a výskytem tohoto polymorfismu. Výzkum zabývající se možným vlivem rozdílné aktivity MnSOD na vznik hepatocelulárního karcinomu srovnával 96 pacientů s tímto nádorem se 222 zdravými jedinci (srovnatelnými co se týče věku, pohlaví a etnické příslušnosti). Při genetickém vyšetření bylo použito techniky PCR a RFLP analýzy.

Homozygoti Ala/Ala se vyskytovali ve 31 % ve skupině nemocných a v 18 % mezi zdravými jedinci. To odpovídá poměru šancí (odds ratio, OR) 2,89, s 95% hladinou významnosti (CI) v rozmezí hodnot 1,47–5,68. Rozdělení na podskupiny podle stavu infekce odhalilo zvýšené riziko pro nosiče alely Ala/Ala (32,2 %) v porovnání se 14,8 % u kontrolní skupiny (odds ratio 5,09).

 
Výsledky ukazují, že genetický polymorfismus manganové superoxiddismutázy je spojen se zvýšeným rizikem hepatocelulárního karcinomu u pacientů infikovaných virem hepatitidy C.

 

(hul)

Zdroj: Genetic polymorphism in the manganese superoxide dismutase gene is associated with an increased risk for hepatocellular carcinoma in HCV-infected Moroccan patiens. Sayeh Ezzikouri, et al. Mutation Research 2008;649:1–6.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Vysoká míra dosažení SVR u pacientů s rychlou virologickou odpovědí – výsledky studie PROPHESYS

Vysoká míra dosažení SVR u pacientů s rychlou virologickou odpovědí – výsledky studie PROPHESYS

Výskyt náhodné aneuploidie u pacientů s chronickou hepatitidou C

Výskyt náhodné aneuploidie u pacientů s chronickou hepatitidou C

Terapie chronické hepatitidy C u drogově závislých a osob užívajících opiátovou substituční léčbu

Terapie chronické hepatitidy C u drogově závislých a osob užívajících opiátovou substituční léčbu

Možné využití sérových testů ke stanovení poškození jater při chronické hepatitidě C

Možné využití sérových testů ke stanovení poškození jater při chronické hepatitidě C

Virologická odpověď na léčbu inhibitory NS3/4A u pacientů koinfikovaných virem hepatitidy C a HIV

Virologická odpověď na léčbu inhibitory NS3/4A u pacientů koinfikovaných virem hepatitidy C a HIV

Hepatitida C postihuje překvapivé množství orgánů a tkání

 Hepatitida C postihuje překvapivé množství orgánů a tkání

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba