Přeskočit navigaci

Kombinace pegylovaný interferon α-2b/ribavirin snižuje pravděpodobnost recidivy hepatitidy C po transplantaci jater

Randomizovaná kontrolovaná studie se 79 pacienty s hepatitidou C (HCV) a plánovanou transplantací jater ukázala, že léčba pegylovaným interferonem α-2b (pegINFα-2b) plus ribavirinem může zabránit recidivě HCV po transplantaci.

Kombinace pegylovaný interferon α-2b/ribavirin snižuje pravděpodobnost recidivy hepatitidy C po transplantaci jater

Randomizovaná kontrolovaná studie se 79 pacienty s hepatitidou C (HCV) a plánovanou transplantací jater ukázala, že léčba pegylovaným interferonem α-2b (pegINFα-2b) plus ribavirinem může zabránit recidivě HCV po transplantaci.

Američtí autoři, kteří tyto výsledky publikovali nedávno v časopise Hepatology, zařadili do své randomizované kontrolované studie pacienty s HCV genotypu 1/4/6, kteří byli randomizováni k léčbě touto dvojkombinací nebo do kontrolní skupiny, a pacienty s genotypem 2/3, kteří byli přiřazeni k léčbě dvojkombinací. Počáteční dávka 0,75 μg/kg/týden u INFα-2b a 600 mg/den u ribavirinu byla zvyšována podle snášenlivosti. Virologická odpověď byla definována jako nedetekovatelná hladina RNA viru hepatitidy C za 12 týdnů po ukončení léčby nebo po transplantaci.

V populaci per protokol dosáhlo virologické odpovědi před transplantací i po ní 22 % pacientů ze skupiny s protivirovou léčbou a žádný pacient z neléčené skupiny (p = 0,03). U transplantovaných pacientů s genotypem 1/4/6 dosáhlo virologické odpovědi po transplantaci 22 % a u pacientů s genotypem 2/3 činil tento poměr 29 %. Pravděpodobnost virologické odpovědi po transplantaci stoupala s délkou léčby: 0 % při léčbě kratší než 8 týdnů, 18 % při délce léčby 8–16 týdnů a 50 % při léčbě trvající přes 16 týdnů (p = 0,01).

Analýza bezpečnosti ukázala podobný výskyt závažných nežádoucích příhod u léčených i u neléčených pacientů (68 % vs. 55 %, p = 0,30). Počet těchto příhod na jednoho pacienta byl ale vyšší ve skupině s dvojkombinací (2,7 vs. 1,3, p = 0,003).

U vybraných pacientů s HCV může kombinovaná léčba pegINFα-2b a ribavirinem znamenat prevenci recidivy infekce po transplantaci, která bývá pozorována u pacientů, u nichž je v době transplantace přítomna virémie.

(zza)

Zdroj: Everson G. T., Terrault N. A., Lok A. S., et al. A randomized controlled trial of pretransplant antiviral therapy to prevent recurrence of hepatitis C after liver transplantation. Hepatology. 2013 May; 57 (5): 1752–62; doi: 10.1002/hep.25976. Epub 2013 Jan 17.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Terapie chronické hepatitidy C u hemodialyzovaných pacientů

Terapie chronické hepatitidy C u hemodialyzovaných pacientů

Exprese genů v jaterní tkáni jako prediktor odpovědi na léčbu chronické hepatitidy C

Exprese genů v jaterní tkáni jako prediktor odpovědi na léčbu chronické hepatitidy C

Pegylovaný interferon může pomoci tam, kde interferon alfa selhal

Pegylovaný interferon může pomoci tam, kde interferon alfa selhal

Vliv terapie pegylovaným interferonem s ribavirinem na kardiovaskulární riziko u pacientů s hepatitidou C

Vliv terapie pegylovaným interferonem s ribavirinem na kardiovaskulární riziko u pacientů s hepatitidou C

Časný účinek terapie peginterferonem alfa-2b s ribavirinem na krevní tlak a inzulinovou rezistenci u pacientů s chronickou hepatitidou C

Časný účinek terapie peginterferonem alfa-2b s ribavirinem na krevní tlak a inzulinovou rezistenci u pacientů s chronickou hepatitidou C

Vliv pohlaví na terapeutickou odpověď na kombinovanou léčbu hepatitidy C

Vliv pohlaví na terapeutickou odpověď na kombinovanou léčbu hepatitidy C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Nemoci srdce