Přeskočit navigaci

Prevalence fibromyalgie u pacientů s chronickou hepatitidou C

Prevalencí fibromyalgického syndromu (FMS) u pacientů s chronickou hepatitidou C (CHC) se blíže zabývala práce irských autorů publikovaná v časopise Journal of Clinical Gastroenterology.

Prevalence fibromyalgie u pacientů s chronickou hepatitidou C

Prevalencí fibromyalgického syndromu (FMS) u pacientů s chronickou hepatitidou C (CHC) se blíže zabývala práce irských autorů publikovaná v časopise Journal of Clinical Gastroenterology. Ti hodnotili vztah FMS a demografických charakteristik, virových charakteristik a kvality života v kohortě pacientů s CHC.

V rámci této průřezové studie, které se účastnili CHC infikovaní jedinci, podstoupili všichni účastníci standardní vyšetřovací postup včetně anamnézy, klinického vyšetření a funkčního vyšetření bolesti a míry postižení. Vstupní kritéria splnilo celkem 185 osob. Medián věku byl 48,7 roku, 110 ze všech účastníků byly ženy (59 %). Celkem 106 jedinců (57 %) splňovalo kritéria přítomnosti FMS. Šířící se bolest a nejméně 11 citlivých bodů bylo přítomno u všech pacientů s FMS, únava pak u 98 (92 %) a deprese u 60 (57 %) pacientů. U jedinců s FMS bylo průměrné skóre bolesti 70 ± 11,78 a 36 % uvádělo určité funkční zhoršení (HAQ-DI > 0), 17 % pak uvedlo středně závažné až významné zhoršení funkčnosti (HAQ-DI ≥ 1,5).

Tato studie prokázala vysokou prevalenci FMS (57 %) u pacientů s chronickou infekcí CHC, přičemž třetina z nich uváděla určitý stupeň funkčního postižení. Rozpoznání a časné řešení tohoto stavu v dané skupině pacientů by pomohlo zlepšit kvalitu jejich života.

(mik)

Zdroj: Mohammad A. et al. Prevalence of fibromyalgia among patients with chronic hepatitis C infection: relationship to viral characteristics and quality of life. J Clin Gastroenterol. 2012 May-Jun; 46 (5): 407–12.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Rozsah zánětlivého postižení jater v predikci odpovědi na terapii peginterferonem s ribavirinem

Rozsah zánětlivého postižení jater v predikci odpovědi na terapii peginterferonem s ribavirinem

Dlouhodobá terapie pegylovaným interferonem alfa-2b s ribavirinem zlepšuje setrvalou virologickou odpověď u pacientů s chronickou hepatitidou C

Dlouhodobá terapie pegylovaným interferonem alfa-2b s ribavirinem zlepšuje setrvalou virologickou odpověď u pacientů s chronickou hepatitidou C

Užívání statinů a zvýšený LDL nebo celkový cholesterol ve vztahu k virologické odpovědi u pacientů léčených pro HCV ve studii IDEAL

Užívání statinů a zvýšený LDL nebo celkový cholesterol ve vztahu k virologické odpovědi u pacientů léčených pro HCV ve studii IDEAL

Stupeň jaterního postižení u pacientů s chronickou hepatitidou C, srovnání latinoamerické a bělošské populace

Stupeň jaterního postižení u pacientů s chronickou hepatitidou C, srovnání latinoamerické a bělošské populace

Časný účinek terapie peginterferonem alfa-2b s ribavirinem na krevní tlak a inzulinovou rezistenci u pacientů s chronickou hepatitidou C

Časný účinek terapie peginterferonem alfa-2b s ribavirinem na krevní tlak a inzulinovou rezistenci u pacientů s chronickou hepatitidou C

Farmakokinetika a farmakodynamika bocepreviru u HIV/HCV koinfikovaných pacientů

Farmakokinetika a farmakodynamika bocepreviru u HIV/HCV koinfikovaných pacientů

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba