Přeskočit navigaci

Prevalence fibromyalgie u pacientů s chronickou hepatitidou C

Prevalencí fibromyalgického syndromu (FMS) u pacientů s chronickou hepatitidou C (CHC) se blíže zabývala práce irských autorů publikovaná v časopise Journal of Clinical Gastroenterology.

Prevalence fibromyalgie u pacientů s chronickou hepatitidou C

Prevalencí fibromyalgického syndromu (FMS) u pacientů s chronickou hepatitidou C (CHC) se blíže zabývala práce irských autorů publikovaná v časopise Journal of Clinical Gastroenterology. Ti hodnotili vztah FMS a demografických charakteristik, virových charakteristik a kvality života v kohortě pacientů s CHC.

V rámci této průřezové studie, které se účastnili CHC infikovaní jedinci, podstoupili všichni účastníci standardní vyšetřovací postup včetně anamnézy, klinického vyšetření a funkčního vyšetření bolesti a míry postižení. Vstupní kritéria splnilo celkem 185 osob. Medián věku byl 48,7 roku, 110 ze všech účastníků byly ženy (59 %). Celkem 106 jedinců (57 %) splňovalo kritéria přítomnosti FMS. Šířící se bolest a nejméně 11 citlivých bodů bylo přítomno u všech pacientů s FMS, únava pak u 98 (92 %) a deprese u 60 (57 %) pacientů. U jedinců s FMS bylo průměrné skóre bolesti 70 ± 11,78 a 36 % uvádělo určité funkční zhoršení (HAQ-DI > 0), 17 % pak uvedlo středně závažné až významné zhoršení funkčnosti (HAQ-DI ≥ 1,5).

Tato studie prokázala vysokou prevalenci FMS (57 %) u pacientů s chronickou infekcí CHC, přičemž třetina z nich uváděla určitý stupeň funkčního postižení. Rozpoznání a časné řešení tohoto stavu v dané skupině pacientů by pomohlo zlepšit kvalitu jejich života.

(mik)

Zdroj: Mohammad A. et al. Prevalence of fibromyalgia among patients with chronic hepatitis C infection: relationship to viral characteristics and quality of life. J Clin Gastroenterol. 2012 May-Jun; 46 (5): 407–12.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Pegylovaný interferon s ribavirinem jsou účinné v terapii pacientů s koinfekcí HBV a HCV

Pegylovaný interferon s ribavirinem jsou účinné v terapii pacientů s koinfekcí HBV a HCV

Aktivace imunitního systému mozku při hepatitidě C souvisí s postižením kognitivních funkcí nemocných

Aktivace imunitního systému mozku při hepatitidě C souvisí s postižením kognitivních funkcí nemocných

Léčba boceprevirem v kombinaci s pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů s chronickou HCV – genotyp 1

Léčba boceprevirem v kombinaci s pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů s chronickou HCV – genotyp 1

Hodnocení účinnosti fluvastatinu v léčbě chronické hepatitidy C

Hodnocení účinnosti fluvastatinu v léčbě chronické hepatitidy C

Oxidativní stres a steatóza jater v progresi chronické hepatitidy typu C

 Oxidativní stres a steatóza jater v progresi chronické hepatitidy typu C

Přetrvávající infekce a vysoká virová nálož u virové hepatitidy B a C zvyšuje riziko hepatocelulárního karcinomu

Přetrvávající infekce a vysoká virová nálož u virové hepatitidy B a C zvyšuje riziko hepatocelulárního karcinomu

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Fenylketonurie a PKU dieta