Přeskočit navigaci

Anémie vznikající v důsledku antiHCV terapie je spojena s vyšší mírou dosažení setrvalé virologické odpovědi

Terapie hepatitidy C bývá často komplikovaná anémií vznikající v důsledku ribavirinem (RBV) způsobené hemolýzy a útlumem kostní dřeně indukované pegylovaným interferonem alfa (PEG-IFN).

Anémie vznikající v důsledku antiHCV terapie je spojena s vyšší mírou dosažení setrvalé virologické odpovědi

Terapie hepatitidy C bývá často komplikovaná anémií vznikající v důsledku ribavirinem (RBV) způsobené hemolýzy a útlumem kostní dřeně indukované pegylovaným interferonem alfa (PEG-IFN). Američtí vědci se proto zabývali vztahem mezi dopady terapie a anémií a jejich řešením pomocí redukce dávky RBV a/nebo erytropoetickými přípravky (ESA).

Autoři zmiňované práce analyzovali data získaná od dosud neléčených pacientů s HCV genotypem 1 z celkem 118 center v USA. Pacienti byli léčeni po dobu 48 týdnů PEG-IFN/RBV. Použití ESA bylo povoleno u anemických pacientů [hemoglobin (Hb) < 100 g/l] po snížení dávky RBV. Dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) bylo hodnoceno na základě snížení hodnot Hb, anémie a použití ESA.

V průběhu léčby byla celkem u 3 023 sledovaných pacientů alespoň jednou stanovena hodnota Hb. Dosažení SVR bylo spojeno s následující mírou poklesu Hb: > 30 g/l 43,7 %; ≤ 30 g/l 29,9 % (p < 0,001). Výskyt anémie byl pozorován u 865 pacientů (28,6 %), u 449 z nich (51,9 %) byly použity ESA. U pacientů s časným nástupem anémie (≤ 8 týdnů léčby) bylo použití ESA spojeno s vyšší mírou dosažení SVR (45,0 % vs. 25,9 %, p < 0,001) a méně častým přerušením léčby v důsledku nežádoucích účinků (12,6 % vs. 30,1 %, p < 0,001). Použití ESA neovlivnilo dosažení SVR nebo míru přerušení léčby u pacientů s pozdně manifestovanou anémií.

U pacientů s HCV genotypem 1 léčených PEG-IFN/RBV byl výskyt anémie spojen s vyšší mírou dosažení SVR. Vliv ESA se měnil podle času objevení se anémie. Pacienti s časným nástupem anémie dosahovali SVR častěji za použití ESA, naproti tomu žádný efekt nebyl pozorován u pacientů s pozdním nástupem anémie. K přesnějšímu posouzení úlohy ESA v terapii HCV budou zapotřebí prospektivní studie.

(mik)

Zdroj: Sulkowski M. S. et al. Hepatitis C virus treatment-related anemia is associated with higher sustained virologic response rate. Gastroenterology 2010 Nov; 139 (5): 1602–11.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Vliv současného užívání bocepreviru na účinnost kombinované orální kontracepce

Vliv současného užívání bocepreviru na účinnost kombinované orální kontracepce

Časné stanovení plazmatické koncentrace ribavirinu predikuje jeho ustálené koncentrace

Časné stanovení plazmatické koncentrace ribavirinu predikuje jeho ustálené koncentrace

Prevalence fibromyalgie u pacientů s chronickou hepatitidou C

Prevalence fibromyalgie u pacientů s chronickou hepatitidou C

Výsledky jaterní transplantace u HIV/HCV koinfikovaných pacientů

Výsledky jaterní transplantace u HIV/HCV koinfikovaných pacientů

Léčba opioidy a obnova imunitních funkcí u pacientů závislých na heroinu

Léčba opioidy a obnova imunitních funkcí u pacientů závislých na heroinu

Byl by screening hepatitidy C v těhotenství nákladově efektivní?

Byl by screening hepatitidy C v těhotenství nákladově efektivní?

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Turistický průvodce aneb Co zabalit na cestu do Asie