Přeskočit navigaci

Anémie vznikající v důsledku antiHCV terapie je spojena s vyšší mírou dosažení setrvalé virologické odpovědi

Terapie hepatitidy C bývá často komplikovaná anémií vznikající v důsledku ribavirinem (RBV) způsobené hemolýzy a útlumem kostní dřeně indukované pegylovaným interferonem alfa (PEG-IFN).

Anémie vznikající v důsledku antiHCV terapie je spojena s vyšší mírou dosažení setrvalé virologické odpovědi

Terapie hepatitidy C bývá často komplikovaná anémií vznikající v důsledku ribavirinem (RBV) způsobené hemolýzy a útlumem kostní dřeně indukované pegylovaným interferonem alfa (PEG-IFN). Američtí vědci se proto zabývali vztahem mezi dopady terapie a anémií a jejich řešením pomocí redukce dávky RBV a/nebo erytropoetickými přípravky (ESA).

Autoři zmiňované práce analyzovali data získaná od dosud neléčených pacientů s HCV genotypem 1 z celkem 118 center v USA. Pacienti byli léčeni po dobu 48 týdnů PEG-IFN/RBV. Použití ESA bylo povoleno u anemických pacientů [hemoglobin (Hb) < 100 g/l] po snížení dávky RBV. Dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) bylo hodnoceno na základě snížení hodnot Hb, anémie a použití ESA.

V průběhu léčby byla celkem u 3 023 sledovaných pacientů alespoň jednou stanovena hodnota Hb. Dosažení SVR bylo spojeno s následující mírou poklesu Hb: > 30 g/l 43,7 %; ≤ 30 g/l 29,9 % (p < 0,001). Výskyt anémie byl pozorován u 865 pacientů (28,6 %), u 449 z nich (51,9 %) byly použity ESA. U pacientů s časným nástupem anémie (≤ 8 týdnů léčby) bylo použití ESA spojeno s vyšší mírou dosažení SVR (45,0 % vs. 25,9 %, p < 0,001) a méně častým přerušením léčby v důsledku nežádoucích účinků (12,6 % vs. 30,1 %, p < 0,001). Použití ESA neovlivnilo dosažení SVR nebo míru přerušení léčby u pacientů s pozdně manifestovanou anémií.

U pacientů s HCV genotypem 1 léčených PEG-IFN/RBV byl výskyt anémie spojen s vyšší mírou dosažení SVR. Vliv ESA se měnil podle času objevení se anémie. Pacienti s časným nástupem anémie dosahovali SVR častěji za použití ESA, naproti tomu žádný efekt nebyl pozorován u pacientů s pozdním nástupem anémie. K přesnějšímu posouzení úlohy ESA v terapii HCV budou zapotřebí prospektivní studie.

(mik)

Zdroj: Sulkowski M. S. et al. Hepatitis C virus treatment-related anemia is associated with higher sustained virologic response rate. Gastroenterology 2010 Nov; 139 (5): 1602–11.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Účinnost a bezpečnost telapreviru a bocepreviru u pacientů s hepatitidou C genotypu 1 – metaanalýza

Účinnost a bezpečnost telapreviru a bocepreviru u pacientů s hepatitidou C genotypu 1 – metaanalýza

Rizikové faktory vzniku infekce při terapii Pegintronem

Rizikové faktory vzniku infekce při terapii Pegintronem

NK buňky by mohly vysvětlovat HCV rekurenci po transplantaci jater

NK buňky by mohly vysvětlovat HCV rekurenci po transplantaci jater

Zánětlivá odpověď CNS v patofyziologii interferonem indukované deprese byla popsána

Zánětlivá odpověď CNS v patofyziologii interferonem indukované deprese byla popsána

Nízké hladiny 25-hydroxyvitamínu D mohou ovlivnit odpověď na léčbu u pacientů koinfikovaných HIV a HCV

Nízké hladiny 25-hydroxyvitamínu D mohou ovlivnit odpověď na léčbu u pacientů koinfikovaných HIV a HCV

Bezpečnost a účinnost terapie kombinace boceprevir/peginterferon/ribavirin u pacientů s HCV genotypu 1 a kompenzovanou cirhózou

Bezpečnost a účinnost terapie kombinace boceprevir/peginterferon/ribavirin u pacientů s HCV genotypu 1 a kompenzovanou cirhózou

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cestovní nemoci