Přeskočit navigaci

Buprenorfin a naloxon pomáhají závislým na heroinu

V Praze a severních Čechách je buprenorfin třetí nejužívanější injekční drogou. Ale ve spojení s naloxonem je stejně účinný jako optimálně podávaná udržovací léčba metadonem.

Buprenorfin a naloxon pomáhají závislým na heroinu

Žádné prášky v injekcích

Vědci z USA a Švédska, kteří na toto téma provedli studii, považují za nejdůležitější zjištění, že nabízení preparátů s kombinací buprenorfinu a naloxonu všem heroinově závislým jako léku první volby v udržovací léčbě je bezpečné a efektivní. Vyšší bezpečnost ve srovnání s tradičně podávaným metadonem umožňuje podávat takový preparát v sadách, což vyloučí nutnost tak častých kontrol a místo toho umožní pacientům převzít rychle odpovědnost za svoji léčbu.

Farmako- i psychoterapie

Dr. Heilig z Národního institutu pro výzkum závislostí v Marylandu a jeho kolegové provedli studii s 96 závislými na heroinu. Náhodně jim byl přidělen metadon nebo stupňovitá léčba začínající kombinací buprenorfinu s naloxonem a v případě potřeby s přechodem na metadon. Všichni také absolvovali intenzivní behaviorální terapii.

Identické výsledky

Po 6 měsících v léčbě setrvalo 78 % pacientů, přičemž výsledky stupňovité léčby a metadonové udržovací terapie byly takřka identické. Celkem 46 % pacientů, kteří dokončili stupňovitou léčbu, zůstalo u buprenorfinu a naloxonu. Podíl vzorků moči bez zakázaných opiátů se časem zvýšil a nakonec dosáhl přibližně 80 % na obou stranách. V průběhu výzkumu se nestaly žádné vážné nepříjemnosti, jen dva pacienti na metadonu ustoupili od léčby kvůli otokům dolních končetin a jeden pacient ustoupil od stupňovité léčby pro dechové obtíže.

Metadon jako druhá volba

Pro lékaře bylo nejvíc povzbuzujícím zjištěním to, že na heroinu závislé osoby, včetně těch s dlouhou historií závislosti, mohou s udržovací léčbou dobře prospívat díky správně uspořádané kombinaci optimální farmakologické a behaviorální léčby. Autoři věří, že jsou to jedny z nejlepších publikovaných výsledků z kontrolních studií. Domnívají se, že metadon může být efektivnější, ale za cenu nižší bezpečnosti. Proto by měl být vyhrazen těm pacientům, kteří nejsou úspěšní s kombinovaným preparátem obsahujícím naloxon a buprenorfin.

(zep)

Zdroj: A Stepped Care Strategy Using Buprenorphine and Methadone Versus Conventional Methadone Maintenance in Heroin Dependence: A Randomized Controlled Trial. Am J Psychiatry 2007; 164: 797–803.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 1

Čtěte také

Genetická variance v genu IL28B predikuje účinnost léčby virové hepatitidy C

Genetická variance v genu IL28B predikuje účinnost léčby virové hepatitidy C

Využití bocepreviru při potřebě opakované terapie pegylovaným interferonem s ribavirinem

Využití bocepreviru při potřebě opakované terapie pegylovaným interferonem s ribavirinem

Navýšení dávky ribavirinu zlepšuje dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů částečně odpovídajících na léčbu peginterferonem a ribavirinem

Navýšení dávky ribavirinu zlepšuje dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů částečně odpovídajících na léčbu peginterferonem a ribavirinem

Diabetičtí pacienti reagují hůře na léčbu chronické VHC

Diabetičtí pacienti reagují hůře na léčbu chronické VHC

HCV pozitivita jako rizikový faktor adenokarcinomu ledvin

HCV pozitivita jako rizikový faktor adenokarcinomu ledvin

Aktivace mikroglie u pacientů s hepatitidou C

Aktivace mikroglie u pacientů s hepatitidou C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Poruchy imunity