Přeskočit navigaci

Klinická účinnost a bezpečnost léčby peginterferonem alfa a ribavirinem u cirhotických pacientů s virovou hepatitidou C

Kombinovaná léčba pomocí pegylovaného interferonu a ribavirinu patří mezi dlouhodobé standardy terapie chronické hepatitidy typu C.

Klinická účinnost a bezpečnost léčby peginterferonem alfa a ribavirinem u cirhotických pacientů s virovou hepatitidou C

Kombinovaná léčba pomocí pegylovaného interferonu a ribavirinu patří mezi dlouhodobé standardy terapie chronické hepatitidy typu C. I přesto však chybí přesné podklady, které by se týkaly účinnosti a hlavně bezpečnosti této léčby u pacientů s jaterní cirhózou. Tento nedostatek se pokusili odstranit korejští lékaři, kteří závěry svého zkoumání publikovali v The Korean Journal of Hepatology.

65 pacientů, dva různé interferony

Do studie bylo zahrnuto celkem 65 pacientů s hepatitidou C ve stadiu jaterní cirhózy, kteří byli rozděleni na dvě skupiny. První, čítající 32 pacientů, byla léčena pomocí pegylovaného interferonu alfa-2a a ribavirinu, druhá, o 33 pacientech, pak kombinací pegintronu alfa-2b a ribavirinu. Dávkování interferonu bylo stanoveno na 180 mikrogramů za týden u pegylovaného interferonu alfa-2a a 1,5 mikrogramu na kilogram tělesné hmotnosti a týden u interferonu alfa-2b. Ribavirin byl podáván perorálně, a to v dávkách od 800 do 1 200 mg.

U pacientů nakažených virem HCV typu 1 léčba trvala 48 týdnů, u ostatních typů pouze 24 týdnů. Účinnost léčby byla hodnocena na základě trvalé virologické odpovědi (sustained virologic response – SVR). Výsledky byly velice překvapivé.

Co studie přinesla

U pacientů, kteří byli nakaženi virem typu 1, se časná virologická odpověď (EVR) projevila v 70 % případů, po ukončení léčby (ETR) v 52 % a trvalá virologická odpověď (SVR) pouze ve 24 %. U pacientů nakažených jiným typem než typem 1 byla účinnost ještě nižší, pouze 53,3 % u časné virologické odpovědi a 33,3 % u trvalé virologické odpovědi.

U deseti pacientů se v průběhu léčby vyvinula jaterní cirhóza, u jedenácti dokonce musela být léčba kvůli nežádoucím účinkům přerušena. Celkově se však trvalá virologická odpověď mezi jednotlivými typy virů příliš nelišila, stejně jako se nelišily ani počty kompenzované a dekompenzované jaterní cirhózy.

Na základě korejské studie lze tedy říct, že kombinace Pegintron a ribavirin bohužel vykazuje u cirhotických pacientů s virovou hepatitidou C poměrně nízkou účinnost a častý výskyt nežádoucích účinků. Přesto může být při správném zvládnutí nežádoucích účinků poměrně účinná. I tak se ale tato kombinace hodí spíše k léčbě časnějších stadií tohoto onemocnění.

(kam)

Zdroj: Cheong H. R. et al.: Clinical efficacy and safety of the combination therapy of peginterferon alpha and ribavirin in cirrhotic patients with HCV infection, Korean J Hepatol. 2010 Mar; 16 (1): 38–48.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Přežití HCV-pozitivních pacientů po transplantaci jater od živého dárce – japonská studie

Přežití HCV-pozitivních pacientů po transplantaci jater od živého dárce – japonská studie

Věk a celková dávka ribavirinu jsou nezávislými prediktory relapsu po terapii interferonem

Věk a celková dávka ribavirinu jsou nezávislými prediktory relapsu po terapii interferonem

Jsou HIV pozitivní pacienti po ukončené léčbě hepatitidy C pegylovaným interferonem s ribavirinem náchylnější k relapsu?

Jsou HIV pozitivní pacienti po ukončené léčbě hepatitidy C pegylovaným interferonem s ribavirinem náchylnější k relapsu?

Terapie chronické hepatitidy C a myelodysplastického syndromu kombinací peginterferonu s ribavirinem

Terapie chronické hepatitidy C a myelodysplastického syndromu kombinací peginterferonu s ribavirinem

Pacienti s genetickou variantou IL28B, kteří nedosáhnou na kombinované terapii rychlé virologické odpovědi, jsou vhodnými kandidáty pro terapii boceprevirem

Pacienti s genetickou variantou IL28B, kteří nedosáhnou na kombinované terapii rychlé virologické odpovědi, jsou vhodnými kandidáty pro terapii boceprevirem

Anémie jako žádoucí nežádoucí účinek při léčbě hepatitidy C

Anémie jako žádoucí nežádoucí účinek při léčbě hepatitidy C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Hojení ran a diabetická noha