Přeskočit navigaci

Karcinom jater a nonhodgkinský lymfom u pacientů s hepatitidou C – výsledky dánské kohortové studie

Infekce virem hepatitidy C (HCV) může vést ke vzniku hepatocelulárního karcinomu (HCC) a pravděpodobně také ke vzniku nonhodgkinského lymfomu (NHL).

Karcinom jater a nonhodgkinský lymfom u pacientů s hepatitidou C – výsledky dánské kohortové studie

Infekce virem hepatitidy C (HCV) může vést ke vzniku hepatocelulárního karcinomu (HCC) a pravděpodobně také ke vzniku nonhodgkinského lymfomu (NHL). Žádna studie však dosud nesrovnávala riziko těchto dvou malignit u pacientů s chronickou a eliminovanou infekcí HCV. Dánští vědci se proto pokusili odhadnout 10leté riziko vzniku HCC a NHL u pacientů infikovaných HCV a porovnat riziko těchto malignit mezi HCV infikovanými jedinci a běžnou populací v Dánsku. Navíc autoři srovnávali riziko těchto malignit u pacientů s chronickou a již eliminovanou HCV infekcí.

Celonárodní kohortu pacientů tvořilo 11 975 HCV infikovaných pacientů (DANVIR kohorta) a 71 850 věkem i pohlavím odpovídajících jedinců z běžné populace. V rámci DANVIR kohorty bylo pak k bližší analýze vybráno 4 158 pacientů s chronickou HCV infekcí a 2 427 pacientů s již eliminovanou HCV infekcí.

10leté riziko vzniku HCC u HCV infikovaných pacientů bylo 1,0 % a vzniku NHL 0,1 %. Ve srovnání s běžnou populací měli HCV pozitivní jedinci 62,91krát vyšší riziko rozvoje HCC, 29,97krát vyšší riziko vzniku NHL v průběhu prvního roku sledování a 1,26krát vyšší riziko NHL po prvním roce. Chronická HCV infekce byla spojena se 4,71krát vyšším rizikem HCC ve srovnání s již eliminovanou infekcí. U pacientů s chronickou HCV infekcí bylo zachyceno celkem 5 případů NHL, zatímco u jedinců, u kterých došlo k eliminaci viru, nebyl zaznamenán ani jeden případ NHL.

Tato studie jednoznačně prokázala, že riziko rozvoje HCC je u pacientů s HCV infekcí ve srovnání s běžnou populací významně zvýšeno. Chronická infekce na rozdíl od eliminované zvyšuje riziko HCC a pravděpodobně i NHL.

(mik)

Zdroj: Omland L. H. et al. Liver cancer and non-hodgkin lymphoma in hepatitis C virus-infected patients: results from the danvir cohort study. Int J Cancer. Publikováno on-line 21. července 2011; doi: 10.1002/ijc.26283

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Rozvoj a progrese gastropatie při portální hypertenzi u pacientů s chronickou hepatitidou C

Rozvoj a progrese gastropatie při portální hypertenzi u pacientů s chronickou hepatitidou C

Variace genů spojené se vznikem karcinomu jater u pacientů s hepatitidou C

Variace genů spojené se vznikem karcinomu jater u pacientů s hepatitidou C

Léčba anémie u kombinované terapie chronické virové hepatitidy C: snížené dávky ribavirinu vs. erytropoetin

Léčba anémie u kombinované terapie chronické virové hepatitidy C: snížené dávky ribavirinu vs. erytropoetin

Specifická genová exprese v jaterních buňkách predikuje odpověď na terapii interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C

Specifická genová exprese v jaterních buňkách predikuje odpověď na terapii interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C

PegIntron v opakované léčbě chronické hepatitidy C v České republice

  PegIntron v opakované léčbě chronické hepatitidy C v České republice

V průběhu dlouhodobé terapie nízko dávkovaným pegylovaným interferonem nedochází u pacientů s chronickou hepatitidou C ke zhoršení kognitivních funkcí

V průběhu dlouhodobé terapie nízko dávkovaným pegylovaným interferonem nedochází u pacientů s chronickou hepatitidou C ke zhoršení kognitivních funkcí

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Pylový Zpravodaj pro celou ČR