Přeskočit navigaci

Karcinom jater a nonhodgkinský lymfom u pacientů s hepatitidou C – výsledky dánské kohortové studie

Infekce virem hepatitidy C (HCV) může vést ke vzniku hepatocelulárního karcinomu (HCC) a pravděpodobně také ke vzniku nonhodgkinského lymfomu (NHL).

Karcinom jater a nonhodgkinský lymfom u pacientů s hepatitidou C – výsledky dánské kohortové studie

Infekce virem hepatitidy C (HCV) může vést ke vzniku hepatocelulárního karcinomu (HCC) a pravděpodobně také ke vzniku nonhodgkinského lymfomu (NHL). Žádna studie však dosud nesrovnávala riziko těchto dvou malignit u pacientů s chronickou a eliminovanou infekcí HCV. Dánští vědci se proto pokusili odhadnout 10leté riziko vzniku HCC a NHL u pacientů infikovaných HCV a porovnat riziko těchto malignit mezi HCV infikovanými jedinci a běžnou populací v Dánsku. Navíc autoři srovnávali riziko těchto malignit u pacientů s chronickou a již eliminovanou HCV infekcí.

Celonárodní kohortu pacientů tvořilo 11 975 HCV infikovaných pacientů (DANVIR kohorta) a 71 850 věkem i pohlavím odpovídajících jedinců z běžné populace. V rámci DANVIR kohorty bylo pak k bližší analýze vybráno 4 158 pacientů s chronickou HCV infekcí a 2 427 pacientů s již eliminovanou HCV infekcí.

10leté riziko vzniku HCC u HCV infikovaných pacientů bylo 1,0 % a vzniku NHL 0,1 %. Ve srovnání s běžnou populací měli HCV pozitivní jedinci 62,91krát vyšší riziko rozvoje HCC, 29,97krát vyšší riziko vzniku NHL v průběhu prvního roku sledování a 1,26krát vyšší riziko NHL po prvním roce. Chronická HCV infekce byla spojena se 4,71krát vyšším rizikem HCC ve srovnání s již eliminovanou infekcí. U pacientů s chronickou HCV infekcí bylo zachyceno celkem 5 případů NHL, zatímco u jedinců, u kterých došlo k eliminaci viru, nebyl zaznamenán ani jeden případ NHL.

Tato studie jednoznačně prokázala, že riziko rozvoje HCC je u pacientů s HCV infekcí ve srovnání s běžnou populací významně zvýšeno. Chronická infekce na rozdíl od eliminované zvyšuje riziko HCC a pravděpodobně i NHL.

(mik)

Zdroj: Omland L. H. et al. Liver cancer and non-hodgkin lymphoma in hepatitis C virus-infected patients: results from the danvir cohort study. Int J Cancer. Publikováno on-line 21. července 2011; doi: 10.1002/ijc.26283

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Koncentrace ribavirinu v plazmě a intracelulární tekutině u pacientů s chronickou hepatitidou C

Koncentrace ribavirinu v plazmě a intracelulární tekutině u pacientů s chronickou hepatitidou C

Prediktivní faktory odpovědi na terapii pegylovaným interferonem u starších pacientů s chronickou hepatitidou C

Prediktivní faktory odpovědi na terapii pegylovaným interferonem u starších pacientů s chronickou hepatitidou C

Genetické vlohy ovlivňující riziko rozvoje deprese po léčbě interferonem alfa

Genetické vlohy ovlivňující riziko rozvoje deprese po léčbě interferonem alfa

Boceprevir přidaný ke standardní léčbě je účinný v terapii hepatitidy typu C genotypu 1 u pacientů současně infikovaných HIV

Boceprevir přidaný ke standardní léčbě je účinný v terapii hepatitidy typu C genotypu 1 u pacientů současně infikovaných HIV

Dosažení setrvalé virologické odpovědi je spojeno se zlepšením inzulinové rezistence

Dosažení setrvalé virologické odpovědi je spojeno se zlepšením inzulinové rezistence

Boceprevir zvyšuje setrvalou virologickou odpověď na léčbu u chronické hepatitidy C s fibrózou/cirhózou

Boceprevir zvyšuje setrvalou virologickou odpověď na léčbu u chronické hepatitidy C s fibrózou/cirhózou

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba