Přeskočit navigaci

Účinnost PegIntronu v kombinaci s ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C

Léčba virové hepatitidy typu C (HCV) pegylovaným interferonem (PEG-IFN) alfa a ribavirinem je v současnosti standardem, který vede k setrvalé virologické odpovědi (SVR) přibližně u 60 % léčených jedinců.

Účinnost PegIntronu v kombinaci s ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C

Léčba virové hepatitidy typu C (HCV) pegylovaným interferonem (PEG-IFN) alfa a ribavirinem je v současnosti standardem, který vede k setrvalé virologické odpovědi (SVR) přibližně u 60 % léčených jedinců. Alternativní možností u relabujících případů a pacientů s nedostatečnou odpovědí na léčbu je použití PEG-IFN alfa-2b (PegIntron) a ribavirinu v dávce závislé na hmotnosti pacienta.

V jedné z největších prospektivních multicentrických klinických studií (EPIC), která byla publikována v roce 2009, byla hodnocena účinnost a bezpečnost PegIntronu v kombinaci s ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou a významnou jaterní fibrózou a cirhózou, u nichž nebyla předchozí standardní terapie úspěšná. Do studie bylo zahrnuto 2 333 pacientů (věk v rozmezí 18–65 let). V průměru u 22 % pacientů byla zaznamenána setrvalá virologická odpověď. Z toho po 12 týdnech léčby nebyly u 56 % subjektů hladiny HCV-RNA detekovatelné a u 12 % byly pouze nízké. Odpověď na léčbu byla lepší u relabujících pacientů (38 %) než u nonrespondérů (14 %), a to nezávisle na předchozí léčbě, a dále u osob původně léčených IFN alfa a ribavirinen (25 %) než PEG-IFN alfa a ribavirinem (17 %).

Prediktory odpovědi u pacientů s nedetekovatelnou HCV-RNA po 12 týdnech léčby byly genotyp HCV (lepší výsledky u pacientů infikovaných HCV 2 a 3 než HCV 1), stadium jaterní fibrózy (lepší výsledky u pacientů v nižším stadiu fibrózy) a výchozí virová zátěž (lepší výsledky u pacientů s hodnotami ≤ 600 000 IU/ml než u těch s hodnotami > 600 000 IU/ml). Bezpečnost léčby byla stejná jako v předchozích pracích s PEG-IFN alfa v kombinaci s ribavirinem. Nežádoucí účinky (především hematologické a neurologické) se vyskytly u 97 % pacientů. K nejtěžší trombocytopenii došlo u pacientů s nejvyšším stadiem fibrózy.

Popsaná práce znovu potvrdila účinnost a bezpečnost kombinace PegIntronu s ribavirinem u různých populací pacientů s chronickou hepatitidou C, jaterní fibrózou a/nebo cirhózou, u nichž nebyla předchozí standardní terapie účinná. Pro lepší identifikaci pacientů s vyšší pravděpodobností odpovědi na léčbu je vhodné využití výše uvedených prediktorů.

(TeHe)

Zdroj: Poynard T. et al. Peginterferon alfa-2b and ribavirin: Effective in patients with hepatitis C who failed interferon alfa / ribavirin therapy. Gastroenterology 2009; 136: 1618–1628; doi: 10.1053/j.gastro.2009.01.039

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Léčba virové hepatitidy C genotypu 4

Léčba virové hepatitidy C genotypu 4

Pití kávy zpomaluje progresi jaterní fibrózy a cirhózy u pacientů s chronickou hepatitidou C

Pití kávy zpomaluje progresi jaterní fibrózy a cirhózy u pacientů s chronickou hepatitidou C

Setrvalá virologická odpověď na terapii interferonem brání vzniku jícnových varixů u pacientů s HCV cirhózou

Setrvalá virologická odpověď na terapii interferonem brání vzniku jícnových varixů u pacientů s HCV cirhózou

Screening hepatitidy C na základě roku narození, ne rizikových faktorů

Screening hepatitidy C na základě roku narození, ne rizikových faktorů

Infekce virem hepatitidy C způsobuje hypolipidemii bez ohledu na míru jaterního poškození či nutriční status

Infekce virem hepatitidy C způsobuje hypolipidemii bez ohledu na míru jaterního poškození či nutriční status

Role G-CSF v pegintronem indukované neutropenii u pacientů s transplantací jater

Role G-CSF v pegintronem indukované neutropenii u pacientů s transplantací jater

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Poruchy imunity