Přeskočit navigaci

Těhotenství a infekce virem hepatitidy C

Již dlouho byl sledován vliv viru na nemocné s hepatitidou C. Vědci zjistili, že kromě rizika postižení jater s následnou cirhózou či dokonce karcinomem má virus i další negativní vlivy na celou řadu jiných orgánů.

Těhotenství a infekce virem hepatitidy C

Přesto bylo doposud málo znalostí o tom, co způsobí infekce virem hepatitidy C v těle těhotné ženy, a jaký má vliv na novorozence. Mezeru v našem vědění se pokusili zaplnit vědci z USA.

Účinky viru na organismus matky a dítěte byly dosud málo zkoumány

O vlivu viru hepatitidy typu C na zdraví matky a plodu se ví zatím málo. Dřívější výzkumy se zabývaly především vertikálním přenosem viru, ne tak už jeho účinky. Přitom například screening rizikových matek by mohl přinést významný benefit, pokud by se ukázalo, že infekce tímto virem mění významně zdraví matky či plodu.

Výzkum velké skupiny infikovaných žen v USA

V letech 2003 až 2005 proto vědci ve Washingtonu vybrali soubor více než pěti set těhotných žen, u nichž byl sérologicky potvrzen kontakt s virem hepatitidy C. Skupinu porovnali s velkým souborem těhotných žen negativních, co se přítomnosti viru hepatitidy C týče (HCV negativních těhotných).

Stav novorozenců po porodu

Zjistili, že novorozenci HCV pozitivních matek měli častěji nízkou porodní váhu, více potřebovali podpůrnou ventilaci a celkově končili častěji na novorozeneckém oddělení JIP.

Komplikace u matek

HCV pozitivní matky s nadváhou měly navíc větší riziko těhotenské cukrovky než ostatní těhotné s nadváhou.

Má předporodní screening význam?

Infekce matky virem hepatitidy C tedy představuje zvýšená rizika pro matku i plod. Zvláště u rizikových skupin matek by proto screening před porodem mohl upozornit na zvýšené riziko komplikací. Dá se uvažovat o tom, že by tyto matky měly rodit v místech, kde je připraveno dobře vybavené novorozenecké oddělení JIP. Bylo by také možné připravit se předem na komplikace vyžadující podpůrnou ventilaci novorozence, a tím snížit riziko prodlevy.

(hul)

Zdroj: Pergam SA, Wang CC, Gardella CM, et al. Pregnancy complications associated with hepatitis C: data from a 2003-2005 Washington state birth cohort. Am J Obstet Gynecol 2008;199:38:e1–38. e9.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Délka trvání setrvalé virologické odpovědi u dětských pacientů s chronickou hepatitidou C léčených interferonem alfa-2b s ribavirinem

Délka trvání setrvalé virologické odpovědi u dětských pacientů s chronickou hepatitidou C léčených interferonem alfa-2b s ribavirinem

Vliv pohlaví na terapeutickou odpověď na kombinovanou léčbu hepatitidy C

Vliv pohlaví na terapeutickou odpověď na kombinovanou léčbu hepatitidy C

Zkušenosti s použitím bocepreviru nebo telapreviru v léčbě rekurencí hepatitidy C po jaterní transplantaci

Zkušenosti s použitím bocepreviru nebo telapreviru v léčbě rekurencí hepatitidy C po jaterní transplantaci

Farmakokinetické lékové interakce v terapii CHC

Farmakokinetické lékové interakce v terapii CHC

Účinnost terapie chronické hepatitidy C pegylovaným interferonem s ribavirinem u pacientů na substituční terapii metadonem

Účinnost terapie chronické hepatitidy C pegylovaným interferonem s ribavirinem u pacientů na substituční terapii metadonem

Výchozí hodnota MELD skóre v souvislosti s dekompenzací jaterní cirhózy během terapie HCV

Výchozí hodnota MELD skóre v souvislosti s dekompenzací jaterní cirhózy během terapie HCV

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Arabské trhy aneb Skrytá rizika číhající na turisty