Přeskočit navigaci

Exprese genů v jaterní tkáni jako prediktor odpovědi na léčbu chronické hepatitidy C

Chronická hepatitida C představuje celosvětově vážný problém.

Exprese genů v jaterní tkáni jako prediktor odpovědi na léčbu chronické hepatitidy C

Chronická hepatitida C představuje celosvětově vážný problém. U podstatné části nemocných vede ke vzniku jaterní cirhózy a hepatocelulárního karcinomu. Standardní léčbou je podávání interferonu alfa a ribavirinu. Léčba však není zdaleka úspěšná u všech pacientů, stálé remise je dosaženo maximálně u 50 % postižených. Vzhledem k délce léčby, jejím nežádoucím vedlejším účinkům a ceně by bylo výhodné předem určit, kdo bude na léčbu odpovídat.

Nejdůležitějším prediktorem léčby je v současnosti virový genotyp. Genotyp 1 reaguje na léčbu poměrně málo (asi ve 45 %) v porovnání s genotypy 2 a 3, kde se odpověď blíží i 100 %. Záleží také na celkové virové náloži, lepší prognózu dosažení remise mají lidé s nižší koncentrací RNA viru hepatitidy C v séru. I rasa hraje v odpovědi na léčbu velkou roli. U Afroameričanů je léčba zřetelně méně úspěšná než u bělochů, ačkoliv nemívají před léčbou tak velké jaterní postižení.

Analýzy genové exprese se zaměřují na sledování vlivu infekce virem hepatitidy C (dále jen HCV) na jaterní buňky. Infekcí se v nich mění exprese některých genů, což vede u pacientů k individuálním rozdílům v klinickém obraze hepatitidy a v rozdílné reakci na léčbu. Již bylo identifikováno množství genů senzitivních k interferonu a tři geny hrají přímo roli v regulaci reakce na interferon. Jsou to USP18/UBP43, CEB1 a ISG15.

Předpokládá se, že USP18/UBP43 proteáza hraje důležitou roli v regulaci anti-HCV účinku interferonu alfa. Pomocí genů IF127 a CXCL9 se dá předvídat odpověď na léčbu u 79 % pacientů. Oba geny patří ke genům stimulovaným interferonem a jejich exprese je signifikantně vyšší u osob, u nichž léčba nebude úspěšná.

Ačkoliv momentálně procházejí posledními stadii testů nová farmaka na léčbu chronické hepatitidy C, je bohužel dosti pravděpodobné, že rychle mutující virus se proti nim brzy stane rezistentní. Větší individualizace léčby určením nonresponderů před léčbou se proto stále jeví být velmi užitečným krokem v přístupu k pacientům s HCV.

(hul)

Zdroj: Selzner N, et al. Hepatic gene expression and prediction of therapy response in chronic hepatitis C patients. J Hepatol 2008, doi:10.1016/j.jhep.2008.02.010


Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Vliv ribavirinu v kombinaci s pegylovaným interferonem alfa2b na léčbu chronické hepatitidy C u starších pacientů

Vliv ribavirinu v kombinaci s pegylovaným interferonem alfa2b na léčbu chronické hepatitidy C u starších pacientů

Hodnocení aktuálního stavu výživy u pacientů s HCV asociovanou jaterní cirhózou v kompenzovaném stadiu

Hodnocení aktuálního stavu výživy u pacientů s HCV asociovanou jaterní cirhózou v kompenzovaném stadiu

Setrvalá virologická odpověď snižuje výskyt diabetu II. typu u pacientů infikovaných virem hepatitidy typu C

Setrvalá virologická odpověď snižuje výskyt diabetu II. typu u pacientů infikovaných virem hepatitidy typu C

Kazuistika hepatitidy C bez vytvoření protilátek při léčbě rituximabem

Kazuistika hepatitidy C bez vytvoření protilátek při léčbě rituximabem

Klinické charakteristiky pacientů s chronickou hepatitidou C, u kterých při léčbě pegylovaným interferonem s ribavirinem došlo k minimálnímu poklesu virové nálože

Klinické charakteristiky pacientů s chronickou hepatitidou C, u kterých při léčbě pegylovaným interferonem s ribavirinem došlo k minimálnímu poklesu virové nálože

Úloha vitaminu D a polymorfismu interleukinu-28B (IL-28B) rs12979860 C/T v predikci dosažení setrvalé virologické odpovědi

Úloha vitaminu D a polymorfismu interleukinu-28B (IL-28B) rs12979860 C/T v predikci dosažení setrvalé virologické odpovědi

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Polévka s vůní orientu: jak si připravit domácí Pho Bo