Přeskočit navigaci

Exprese genů v jaterní tkáni jako prediktor odpovědi na léčbu chronické hepatitidy C

Chronická hepatitida C představuje celosvětově vážný problém.

Exprese genů v jaterní tkáni jako prediktor odpovědi na léčbu chronické hepatitidy C

Chronická hepatitida C představuje celosvětově vážný problém. U podstatné části nemocných vede ke vzniku jaterní cirhózy a hepatocelulárního karcinomu. Standardní léčbou je podávání interferonu alfa a ribavirinu. Léčba však není zdaleka úspěšná u všech pacientů, stálé remise je dosaženo maximálně u 50 % postižených. Vzhledem k délce léčby, jejím nežádoucím vedlejším účinkům a ceně by bylo výhodné předem určit, kdo bude na léčbu odpovídat.

Nejdůležitějším prediktorem léčby je v současnosti virový genotyp. Genotyp 1 reaguje na léčbu poměrně málo (asi ve 45 %) v porovnání s genotypy 2 a 3, kde se odpověď blíží i 100 %. Záleží také na celkové virové náloži, lepší prognózu dosažení remise mají lidé s nižší koncentrací RNA viru hepatitidy C v séru. I rasa hraje v odpovědi na léčbu velkou roli. U Afroameričanů je léčba zřetelně méně úspěšná než u bělochů, ačkoliv nemívají před léčbou tak velké jaterní postižení.

Analýzy genové exprese se zaměřují na sledování vlivu infekce virem hepatitidy C (dále jen HCV) na jaterní buňky. Infekcí se v nich mění exprese některých genů, což vede u pacientů k individuálním rozdílům v klinickém obraze hepatitidy a v rozdílné reakci na léčbu. Již bylo identifikováno množství genů senzitivních k interferonu a tři geny hrají přímo roli v regulaci reakce na interferon. Jsou to USP18/UBP43, CEB1 a ISG15.

Předpokládá se, že USP18/UBP43 proteáza hraje důležitou roli v regulaci anti-HCV účinku interferonu alfa. Pomocí genů IF127 a CXCL9 se dá předvídat odpověď na léčbu u 79 % pacientů. Oba geny patří ke genům stimulovaným interferonem a jejich exprese je signifikantně vyšší u osob, u nichž léčba nebude úspěšná.

Ačkoliv momentálně procházejí posledními stadii testů nová farmaka na léčbu chronické hepatitidy C, je bohužel dosti pravděpodobné, že rychle mutující virus se proti nim brzy stane rezistentní. Větší individualizace léčby určením nonresponderů před léčbou se proto stále jeví být velmi užitečným krokem v přístupu k pacientům s HCV.

(hul)

Zdroj: Selzner N, et al. Hepatic gene expression and prediction of therapy response in chronic hepatitis C patients. J Hepatol 2008, doi:10.1016/j.jhep.2008.02.010


Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Poruchy nálady při léčbě hepatitidy C: Víte, jak se cítí váš pacient?

Poruchy nálady při léčbě hepatitidy C: Víte, jak se cítí váš pacient?

Využití neinvazivních metod při hodnocení odpovědi na léčbu chronické hepatitidy C

Využití neinvazivních metod při hodnocení odpovědi na léčbu chronické hepatitidy C

Stupeň jaterního postižení u pacientů s chronickou hepatitidou C, srovnání latinoamerické a bělošské populace

Stupeň jaterního postižení u pacientů s chronickou hepatitidou C, srovnání latinoamerické a bělošské populace

Kombinace pegylovaný interferon α-2b/ribavirin snižuje pravděpodobnost recidivy hepatitidy C po transplantaci jater

Kombinace pegylovaný interferon α-2b/ribavirin snižuje pravděpodobnost recidivy hepatitidy C po transplantaci jater

Vliv genotypu viru hepatitidy C a genotypu IL28B na progresi jaterní fibrózy

Vliv genotypu viru hepatitidy C a genotypu IL28B na progresi jaterní fibrózy

Prospektivní hodnocení progrese jaterní fibrózy pomocí jaterní biopsie

Prospektivní hodnocení progrese jaterní fibrózy pomocí jaterní biopsie

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci