Přeskočit navigaci

Výhody setrvalé virologické odpovědi při léčbě pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů koinfikovaných HIV/HCV s kompenzovanou cirhózou

Cílem španělské studie bylo stanovení vlivu setrvalé virologické odpovědi (SVR) na incidenci jaterních komplikací a celkové mortality u pacientů s imunodeficitním onemocněním (HIV) a kompenzovanou jaterní cirhózou způsobenou infekcí HCV při léčbě pegylovaným interferonem (peg-INF) a ribavirinem.

Výhody setrvalé virologické odpovědi při léčbě pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů koinfikovaných HIV/HCV s kompenzovanou cirhózou

Cílem španělské studie bylo stanovení vlivu setrvalé virologické odpovědi (SVR) na incidenci jaterních komplikací a celkové mortality u pacientů s imunodeficitním onemocněním (HIV) a kompenzovanou jaterní cirhózou způsobenou infekcí HCV při léčbě pegylovaným interferonem (peg-INF) a ribavirinem.

Do studie bylo zahrnuto 166 pacientů koinfikovaných virem HIV a HCV s kompenzovanou jaterní cirhózou, kterým byl podáván peg-INF spolu s ribavirinem. Studie sledovala čas od počátku terapie po první příznaky jaterní dekompenzace či smrti z jakékoliv příčiny.

SVR bylo dosaženo u 43 jednotlivců (25 %). U dvou z nich (4,6 %) se vyvinula jaterní dekompenzace. Jaterní komplikace se u těchto pacientů vyskytovaly s incidencí 0,89 případu na 100 osoboroků. U pacientů, kteří SVR nedosáhli, došlo k jaterní dekompenzaci u 33 osob (26,8 %). Incidence jaterních komplikací byla 6,4 případu na 100 osoboroků. Dva pacienti se SVR zemřeli oproti 22 zemřelým bez SVR.

Výsledky studie ukazují, že dosažení SVR kombinací peg-INF a ribavirinu u pacientů koinfikovaných HIV/HCV výrazně snižuje dekompenzaci jaterních funkcí i celkovou mortalitu u pacientů s kompenzovanou cirhózou.

(jez)

Zdroj: José A. Mira, Antonio-Rivero Juaréz, Luis F. López-Cortés, Benefits from sustained virological response to pegylated interferon plus ribavirin in HIV/HCV-coinfected patients with compansated cirrhosis. Oxford Journals,
February 19, 2013; doi: 10.1093/cit/cit103

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Účinnost a snášenlivost terapie pegylovaným interferonem alfa-2b v kombinaci s ribavirinem při léčbě chronické hepatitidy C – výsledky studie PegIntrust

Účinnost a snášenlivost terapie pegylovaným interferonem alfa-2b v kombinaci s ribavirinem při léčbě chronické hepatitidy C – výsledky studie PegIntrust

Koagulační porucha nesnižuje účinnost peginterferonu α-2b a ribavirinu u chronické hepatitidy C

Koagulační porucha nesnižuje účinnost peginterferonu α-2b a ribavirinu u chronické hepatitidy C

Lze predikovat SVR již ve 12. týdnu po ukončení terapie pegylovaným interferonem?

Lze predikovat SVR již ve 12. týdnu po ukončení terapie pegylovaným interferonem?

Novinky ve strategii léčby pegylovaným interferonem

Novinky ve strategii léčby pegylovaným interferonem

Pegasys a Pegintron vykazují podobné léčebné výsledky v terapii chronické hepatitidy C

Pegasys a Pegintron vykazují podobné léčebné výsledky v terapii chronické hepatitidy C

Možné využití sérových testů ke stanovení poškození jater při chronické hepatitidě C

Možné využití sérových testů ke stanovení poškození jater při chronické hepatitidě C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Fenylketonurie a PKU dieta