Přeskočit navigaci

Výhody setrvalé virologické odpovědi při léčbě pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů koinfikovaných HIV/HCV s kompenzovanou cirhózou

Cílem španělské studie bylo stanovení vlivu setrvalé virologické odpovědi (SVR) na incidenci jaterních komplikací a celkové mortality u pacientů s imunodeficitním onemocněním (HIV) a kompenzovanou jaterní cirhózou způsobenou infekcí HCV při léčbě pegylovaným interferonem (peg-INF) a ribavirinem.

Výhody setrvalé virologické odpovědi při léčbě pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů koinfikovaných HIV/HCV s kompenzovanou cirhózou

Cílem španělské studie bylo stanovení vlivu setrvalé virologické odpovědi (SVR) na incidenci jaterních komplikací a celkové mortality u pacientů s imunodeficitním onemocněním (HIV) a kompenzovanou jaterní cirhózou způsobenou infekcí HCV při léčbě pegylovaným interferonem (peg-INF) a ribavirinem.

Do studie bylo zahrnuto 166 pacientů koinfikovaných virem HIV a HCV s kompenzovanou jaterní cirhózou, kterým byl podáván peg-INF spolu s ribavirinem. Studie sledovala čas od počátku terapie po první příznaky jaterní dekompenzace či smrti z jakékoliv příčiny.

SVR bylo dosaženo u 43 jednotlivců (25 %). U dvou z nich (4,6 %) se vyvinula jaterní dekompenzace. Jaterní komplikace se u těchto pacientů vyskytovaly s incidencí 0,89 případu na 100 osoboroků. U pacientů, kteří SVR nedosáhli, došlo k jaterní dekompenzaci u 33 osob (26,8 %). Incidence jaterních komplikací byla 6,4 případu na 100 osoboroků. Dva pacienti se SVR zemřeli oproti 22 zemřelým bez SVR.

Výsledky studie ukazují, že dosažení SVR kombinací peg-INF a ribavirinu u pacientů koinfikovaných HIV/HCV výrazně snižuje dekompenzaci jaterních funkcí i celkovou mortalitu u pacientů s kompenzovanou cirhózou.

(jez)

Zdroj: José A. Mira, Antonio-Rivero Juaréz, Luis F. López-Cortés, Benefits from sustained virological response to pegylated interferon plus ribavirin in HIV/HCV-coinfected patients with compansated cirrhosis. Oxford Journals,
February 19, 2013; doi: 10.1093/cit/cit103

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Virus hepatitidy C může na kontaminovaných materiálech přetrvávat týdny

Virus hepatitidy C může na kontaminovaných materiálech přetrvávat týdny

Genový profil a charakteristika s virovou hepatitidou asociovaného hepatocelulárního karcinomu

Genový profil a charakteristika s virovou hepatitidou asociovaného hepatocelulárního karcinomu

Aktivace imunitního systému mozku při hepatitidě C souvisí s postižením kognitivních funkcí nemocných

Aktivace imunitního systému mozku při hepatitidě C souvisí s postižením kognitivních funkcí nemocných

Léčba virové hepatitidy C genotypu 4

Léčba virové hepatitidy C genotypu 4

Progrese fibrózy v párových biopsiích jater u pacientů s HIV/HCV koinfekcí

Progrese fibrózy v párových biopsiích jater u pacientů s HIV/HCV koinfekcí

Genetická variance v genu IL28B predikuje účinnost léčby virové hepatitidy C

Genetická variance v genu IL28B predikuje účinnost léčby virové hepatitidy C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Pylový Zpravodaj pro celou ČR