Přeskočit navigaci

Výhody setrvalé virologické odpovědi při léčbě pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů koinfikovaných HIV/HCV s kompenzovanou cirhózou

Cílem španělské studie bylo stanovení vlivu setrvalé virologické odpovědi (SVR) na incidenci jaterních komplikací a celkové mortality u pacientů s imunodeficitním onemocněním (HIV) a kompenzovanou jaterní cirhózou způsobenou infekcí HCV při léčbě pegylovaným interferonem (peg-INF) a ribavirinem.

Výhody setrvalé virologické odpovědi při léčbě pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů koinfikovaných HIV/HCV s kompenzovanou cirhózou

Cílem španělské studie bylo stanovení vlivu setrvalé virologické odpovědi (SVR) na incidenci jaterních komplikací a celkové mortality u pacientů s imunodeficitním onemocněním (HIV) a kompenzovanou jaterní cirhózou způsobenou infekcí HCV při léčbě pegylovaným interferonem (peg-INF) a ribavirinem.

Do studie bylo zahrnuto 166 pacientů koinfikovaných virem HIV a HCV s kompenzovanou jaterní cirhózou, kterým byl podáván peg-INF spolu s ribavirinem. Studie sledovala čas od počátku terapie po první příznaky jaterní dekompenzace či smrti z jakékoliv příčiny.

SVR bylo dosaženo u 43 jednotlivců (25 %). U dvou z nich (4,6 %) se vyvinula jaterní dekompenzace. Jaterní komplikace se u těchto pacientů vyskytovaly s incidencí 0,89 případu na 100 osoboroků. U pacientů, kteří SVR nedosáhli, došlo k jaterní dekompenzaci u 33 osob (26,8 %). Incidence jaterních komplikací byla 6,4 případu na 100 osoboroků. Dva pacienti se SVR zemřeli oproti 22 zemřelým bez SVR.

Výsledky studie ukazují, že dosažení SVR kombinací peg-INF a ribavirinu u pacientů koinfikovaných HIV/HCV výrazně snižuje dekompenzaci jaterních funkcí i celkovou mortalitu u pacientů s kompenzovanou cirhózou.

(jez)

Zdroj: José A. Mira, Antonio-Rivero Juaréz, Luis F. López-Cortés, Benefits from sustained virological response to pegylated interferon plus ribavirin in HIV/HCV-coinfected patients with compansated cirrhosis. Oxford Journals,
February 19, 2013; doi: 10.1093/cit/cit103

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Vliv genotypu viru hepatitidy C a genotypu IL28B na progresi jaterní fibrózy

Vliv genotypu viru hepatitidy C a genotypu IL28B na progresi jaterní fibrózy

Pegylovaný interferon a ribavirin v léčbě chronické hepatitidy C genotypu 6

Pegylovaný interferon a ribavirin v léčbě chronické hepatitidy C genotypu 6

Navýšení dávky ribavirinu zlepšuje dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů částečně odpovídajících na léčbu peginterferonem a ribavirinem

Navýšení dávky ribavirinu zlepšuje dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů částečně odpovídajících na léčbu peginterferonem a ribavirinem

Časná menopauza je spojena s chybějící odpovědí na antivirovou terapii u žen s chronickou hepatitidou C

Časná menopauza je spojena s chybějící odpovědí na antivirovou terapii u žen s chronickou hepatitidou C

Účinnost a bezpečnost terapie pegylovaným interferonem u dětí a dospívajících – výsledky metaanalýzy

Účinnost a bezpečnost terapie pegylovaným interferonem u dětí a dospívajících – výsledky metaanalýzy

Závislost virové kinetiky HCV na výchozí hodnotě CD4+ T-buněk v průběhu terapie pegIFN-alpha-2b u HIV/HCV koinfikovaných pacientů

Závislost virové kinetiky HCV na výchozí hodnotě CD4+ T-buněk v průběhu terapie pegIFN-alpha-2b u HIV/HCV koinfikovaných pacientů

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Hojení ran a diabetická noha