Přeskočit navigaci

Menopauza a obezita jsou spojeny s relapsem chronické hepatitidy C u pacientů léčených pegylovaným interferonem s ribavirinem

Až u 30 % pacientů s chronickou virovou hepatitidou C (CHC), kteří dosáhli odpovědi na konci léčby (EOT) pegylovaným interferonem (PEG-IFN) s ribavirinem (RBV), dojde později k relapsu onemocnění.

Menopauza a obezita jsou spojeny s relapsem chronické hepatitidy C u pacientů léčených pegylovaným interferonem s ribavirinem

Až u 30 % pacientů s chronickou virovou hepatitidou C (CHC), kteří dosáhli odpovědi na konci léčby (EOT) pegylovaným interferonem (PEG-IFN) s ribavirinem (RBV), dojde později k relapsu onemocnění. Přesto však nebyly dosud zcela objasněny faktory s tímto relapsem spojené. Danou problematikou se blíže zabývala studie francouzských autorů.

Do této studie bylo zařazeno celkem 249 dosud neléčených pacientů s CHC, kteří byli následně léčeni PEG-IFN s RBV a dosáhli odpovědi na konci léčby. Celkem 84 z nich (34 %) byly ženy. Autoři pak shromažďovali klinické, biologické, virologické i histologické údaje, hodnotili také použitý druh PEG-IFN, počáteční dávkování i nutnost modifikace terapie.

K relapsu onemocnění došlo u 34 % pacientů. K základním charakteristikám sledované skupiny patřily: průměrný věk 47 ± 11 let, obezita (BMI ≥ 30) v 10 %, genotyp 1 v 33 %, pokročilá fibróza ve 24 % a steatóza ve 27 %. Logistickou regresí bylo prokázáno, že faktory související s relapsem byly obezita (p = 0,011), HCV genotyp 1 (p = 0,001), steatóza (p = 0,006) a redukce dávky PEG-IFN (p < 0,001).

Autoři dále srovnávali pacienty mladší a starší 50 let v závislosti na pohlaví, aby tak potvrdili možný vliv menopauzy na relaps onemocnění u žen s CHC. Ve skupině mužů (n = 165) došlo k relapsu u 22 % mladších a 28 % pacientů starších 50 let (p = 0,38). Ve skupině žen (n = 84) byl při hodnocení relapsů prokázán statisticky významný rozdíl související s věkem (14 % u žen mladších 50 let oproti 37 % žen starších 50 let, p = 0,023).

U žen patřily k rizikovým faktorům spojeným s relapsem menopauza (p = 0,006), obezita (p = 0,031), vysoká virová nálož (≥ 400 000 IU/ml; p = 0,014), HCV genotyp 1 (p = 0,034) a histologicky prokázaná zánětlivě-nekrotická aktivita ≥ A2 (p = 0,043). Metodou logistické regrese však byla za jediný rizikový faktor nezávisle spojený s relapsem CHC u žen označena pouze menopauza (p = 0,007).

Vyšší riziko relapsu CHC bylo tedy pozorováno u pacientů s HCV genotypem 1, obezitou a steatózou. Redukce dávky PEG-IFN, nikoli ale ribavirinu, byla také spojena s relapsem. U žen byl navíc prokázán negativní vliv menopauzy na dosažení SVR.

(mik)

Zdroj: Stern C., Martinot-Peignoux M., Ripault M. et al.: Menopause is Associated with Relapse in Chronic Hepatitis C Patients Treated with Pegylated Interferon Plus Ribavirin. 61st Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD 2010), Boston, USA. Prezentováno 29. 10.–2. 11. 2010.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Chirurgická terapie hepatocelulárního karcinomu u pacientů s nealkoholickou jaterní steatózou

Chirurgická terapie hepatocelulárního karcinomu u pacientů s nealkoholickou jaterní steatózou

Asociace mezi chronickou hepatitidou C a vysokými hladinami cirkulujícího NT-proBNP

Asociace mezi chronickou hepatitidou C a vysokými hladinami cirkulujícího NT-proBNP

Podání kombinace bocepreviru a imunosupresiv je pro pacienty po transplantaci jater bezpečné

Podání kombinace bocepreviru a imunosupresiv je pro pacienty po transplantaci jater bezpečné

Počet úmrtí v důsledku hepatitidy C překonal v USA úmrtí na HIV

Počet úmrtí v důsledku hepatitidy C překonal v USA úmrtí na HIV

Vliv železa na hemoxygenázu v jaterních buňkách napadených VHC

Vliv železa na hemoxygenázu v jaterních buňkách napadených VHC

Virus hepatitidy C může na kontaminovaných materiálech přetrvávat týdny

Virus hepatitidy C může na kontaminovaných materiálech přetrvávat týdny

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba