Přeskočit navigaci

Chirurgická terapie hepatocelulárního karcinomu u pacientů s nealkoholickou jaterní steatózou

dubnu roku 2011 byla v medicínském periodiku Journal of Gastrointestinal Surgery publikována práce japonských autorů zabývající se klinickými dopady chirurgické resekce jater pro hepatocelulární karcinom u pacientů s nealkoholickou steatózou jater.

Chirurgická terapie hepatocelulárního karcinomu u pacientů s nealkoholickou jaterní steatózou

V dubnu roku 2011 byla v medicínském periodiku Journal of Gastrointestinal Surgery publikována práce japonských autorů zabývající se klinickými dopady chirurgické resekce jater pro hepatocelulární karcinom (HCC) u pacientů s nealkoholickou steatózou jater (nonalcoholic fatty liver disease, NAFLD).

Studie se účastnilo celkem 225 pacientů, kteří podstoupili chirurgickou resekci pro HCC. Ti byli následně rozděleni do tří skupin: skupina s hepatitidou C (n = 147), skupina s hepatitidou B (n = 61) a skupina s NAFLD (n = 17). Retrospektivně byly u těchto pacientů hodnoceny jak klinicko-patologické charakteristiky, tak i výsledky chirurgické terapie.

Pacienti ze skupiny s NAFLD byli starší (P < 0,001), měli vyšší body mass index (P < 0,001) a větší tumory (P = 0,002) než pacienti s virovou hepatitidou. U osmi pacientů ze skupiny s NAFLD byly histologicky prokázány známky nealkoholové steatohepatitidy (NASH). Pooperační morbidita a 30denní mortalita byly signifikantně vyšší ve skupině s NAFLD (59 % a 12 %) než u pacientů s hepatitidou C (31 % a 0,7 %) a také než u pacientů s hepatitidou B (28 % a 3,3 %). Všechna úmrtí, ke kterým došlo ve skupině s NAFLD, byla zaznamenána u pacientů s NASH asociovanou cirhózou, kteří podstoupili pravostrannou hemihepatektomii. Doba přežití po resekci byla srovnatelná mezi všemi třemi skupinami (P = 0,391), ale pacienti s NAFLD vykazovali lepší výsledky stran přežívání bez známek nemoci, a to jak dle univariační (P = 0,048), tak i dle multivariační (P = 0,020) analýzy.

Dle výsledků této studie může být chirurgická resekce výhodná pro pacienty s NAFLD asociovaným HCC. Pacienti s NASH asociovanou cirhózou podstupující resekci jater by však měli být léčeni s opatrností.

(mik)

Zdroj: Wakai T. et al.: Surgical Outcomes for Hepatocellular Carcinoma in Nonalcoholic Fatty Liver Disease. J Gastrointest Surg 2011. Publikováno on-line 22. dubna 2011.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Sledování pacientů s chronickou VHC a jejich odpověď na antivirovou terapii

Sledování pacientů s chronickou VHC a jejich odpověď na antivirovou terapii

Menopauza a obezita jsou spojeny s relapsem chronické hepatitidy C u pacientů léčených pegylovaným interferonem s ribavirinem

Menopauza a obezita jsou spojeny s relapsem chronické hepatitidy C u pacientů léčených pegylovaným interferonem s ribavirinem

Srovnání 14týdenní a 24týdenní terapie u pacientů s HCV genotypem 2/3

Srovnání 14týdenní a 24týdenní terapie u pacientů s HCV genotypem 2/3

Také narkomani profitují z moderních kombinací v léčbě hepatitidy C

Také narkomani profitují z moderních kombinací v léčbě hepatitidy C

Přenos hepatitidy typu C

Přenos hepatitidy typu C

Kombinace ribavirinu s peginterferonem alfa-2b je vhodná i pro starší nemocné s hepatitidou C

Kombinace ribavirinu s peginterferonem alfa-2b je vhodná i pro starší nemocné s hepatitidou C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Křečové žíly