Přeskočit navigaci

Účinnost a bezpečnost léčby hepatitidy C u hemodialyzovaných pacientů: monoterapie vs. kombinovaná léčba

Pro léčbu chronické virové hepatitidy C (VHC) u hemodialyzovaných pacientů je doporučeno podávání pegylovaného interferonu v monoterapii. Pro možnou kombinovanou léčbu s ribavirinem existuje pouze malé množství dat.

Účinnost a bezpečnost léčby hepatitidy C u hemodialyzovaných pacientů: monoterapie vs. kombinovaná léčba

Pro léčbu chronické virové hepatitidy C (VHC) u hemodialyzovaných pacientů je doporučeno podávání pegylovaného interferonu v monoterapii. Pro možnou kombinovanou léčbu s ribavirinem existuje pouze malé množství dat.

V rámci prospektivní observační studie byly porovnány dvě kohorty pacientů. V období let 2007–2009 bylo léčeno 26 pacientů monoterapií peginterferonem alfa-2b, zatímco v letech 2009–2012 byla dalším 26 pacientům podávána kombinovaná léčba peginterferonem alfa-2b a ribavirinem. Peginterferon alfa-2b byl v rámci monoterapie podáván v dávce 1,0 μg/kg/týden, zatímco v kombinované terapii bylo k 1,0 μg/kg/týden peginterferonu alfa-2b přidán ribavirin v dávce 200 mg třikrát týdně. Léčba trvala 48 týdnů při HCV genotypu 1 a u ostatních 24 týdnů.

Virologickou odpovědí na konci terapie a setrvalou virologickou odpovědí (SVR) byla nedetekovatelná VHC RNA na konci terapie, respektive 24 týdnů po skončení terapie. SVR a podíl ukončených terapií byly hodnoceny pomocí ITT (intention-to-treat) a PP (per-protocol) analýzami. Těžká anémie byla definována jako hladina hemoglobinu nižší než 8,0 g/dl.

U pacientů léčených kombinovanou terapií bylo procento úspěšně dosažené virologické odpovědi na konci terapie vyšší než v případě použití monoterapie (85 % vs. 62 % dle ITT a 100 % vs. 80 % dle PP). Obdobně byla kombinace oproti monoterapii úspěšnější v dosažení SVR (62 % oproti 27 % dle ITT a 73 % oproti 35 % dle PP). Při užívání kombinované terapie byl významně vyšší výskyt těžké anémie (u 58 % pacientů) než při užívání monoterapie (u 27 %). Nicméně podíl pacientů přerušujících terapii byl podobný ve skupině s kombinací (15 %) i s monoterapií (23 %).

Kombinovaná terapie alfa-2b peginterferonem a ribavirinem byla spojena s vyšším podílem dosažené SVR než při monoterapii peginterferonem alfa-2b u dialyzovaných pacientů s chronickou VHC dříve neléčenou. Důležité je pozorné sledování hematologických parametrů a úprava dávkování ribavirinu. Kombinace byla spojena s vyšším výskytem závažné anémie.

(boba)

Zdroj: Tseng P. L., et al. Efficacy and Safety of Pegylated Interferon Alfa-2b and Ribavirin Combination Therapy Versus Pegylated Interferon Monotherapy in Hemodialysis Patients: A Comparison of 2 Sequentially Treated Cohorts. Am J Kidney Dis. Publikováno online 5. června 2013; doi: 10.1053/j.ajkd.2013.03.037

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Jsou HIV pozitivní pacienti po ukončené léčbě hepatitidy C pegylovaným interferonem s ribavirinem náchylnější k relapsu?

Jsou HIV pozitivní pacienti po ukončené léčbě hepatitidy C pegylovaným interferonem s ribavirinem náchylnější k relapsu?

Hepatitida C v pediatrické populaci – přenos infekce, průběh, léčba a transplantace jater

Hepatitida C v pediatrické populaci – přenos infekce, průběh, léčba a transplantace jater

Intersticiální pneumonie spojená s interferonovou terapií u hepatitidy C

Intersticiální pneumonie spojená s interferonovou terapií u hepatitidy C

Chronická hepatitida C reaguje špatně na kombinovanou léčbu u chronické hepatitidy B

Chronická hepatitida C reaguje špatně na kombinovanou léčbu u chronické hepatitidy B

Důležitost podávání interferonu u starších osob

Důležitost podávání interferonu u starších osob

Koncentrace ribavirinu v plazmě a intracelulární tekutině u pacientů s chronickou hepatitidou C

Koncentrace ribavirinu v plazmě a intracelulární tekutině u pacientů s chronickou hepatitidou C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Nemoci srdce