Přeskočit navigaci

Vliv léčby virové hepatitidy C na rozvoj hepatocelulárního karcinomu

Hepatitida C je jedna z celosvětově nejčastějších příčin vzniku hepatocelulárního karcinomu, jenom ve Spojených státech amerických se ročně objeví 15 tisíc nových případů tohoto nádorového onemocnění. Eradikace viru se zdá být klíčem ke snížení incidence hepatocelulárního karcinomu.

Vliv léčby virové hepatitidy C na rozvoj hepatocelulárního karcinomu

Hepatitida C je jedna z celosvětově nejčastějších příčin vzniku hepatocelulárního karcinomu, jenom ve Spojených státech amerických se ročně objeví 15 tisíc nových případů tohoto nádorového onemocnění. Eradikace viru se zdá být klíčem ke snížení incidence hepatocelulárního karcinomu.

Úvod studie

Ačkoliv každoroční počet nakažených dramaticky poklesl již od konce 80. let, mezi lety 1999 až 2007 stoupla úmrtnost v souvislosti s chronickou hepatitidou C o 50 %! Za tímto trendem stojí vysoký počet asymptomatických nosičů nakažených mezi lety 1960 a 1970. Právě po několika desítkách let se onemocnění teprve začíná projevovat, podle odhadů se mortalita bude zvyšovat ještě dalších 10 až 20 let. Situaci by mohla zlepšit důkladnější prevence, nejdůležitější se však zdá být samotná léčba hepatitidy C. Nový výzkum se soustředí na podíl terapie při snížení výskytu hepatocelulárního karcinomu.

Metody studie

Výzkum se prezentuje jako metaanalýza observačních studií a zaměřuje se především na asociaci mezi setrvalou virologickou odpovědí a rozvojem hepatocelulárního karcinomu u chronicky infikovaných pacientů. Pomocí tohoto kritéria bylo vybráno celkem 30 studií s 31 528 účastníky ze 17 zemí. Průměrný věk pacientů činil 37–61 let a průměrná doba sledování po léčbě od 2,5 do 14,4 roku. Celkově 10 853 (34,4 %) dosáhlo setrvalé virologické odpovědi a u 1 702 (5,5 %) byl diagnostikován hepatocelulární karcinom.

Výsledky studie

Dvanáct studií obsahovalo celkem 25 497 účastníků se všemi stadii poškození jaterní tkáně, přičemž setrvalé virologické odpovědi dosáhlo 9 185 pacientů. Z této skupiny onemocnělo hepatocelulárním karcinomem 1,5 % (140 osob) oproti 6,2 % pacientů (990 osob) ze skupiny neodpovídající na léčbu. Šest studií se zabývalo pacienty v pokročilém stadiu jaterního onemocnění, v tomto případě dosáhlo setrvalé virologické odpovědi 756 pacientů (z 2 649) a z nich se u 4,2 % (32 pacientů) objevil hepatocelulární karcinom. Ve skupině těch, kteří na léčbu neodpověděli, byla incidence karcinomu 17,8 %, tedy 337 postižených pacientů.

Úspěšná léčba virové hepatitidy C snižuje incidenci nádorového onemocnění u pacientů s jakýmkoliv stupněm jaterního poškození. Nevýhodou je, že i po vyléčení se v menší frekvenci nádorové bujení objevuje.

(holi)

Zdroj: Morgan R. L. et al.: Eradication of Hepatitis C Virus Infection and the Development of Hepatocellular Carcinoma:A Meta-analysis of Observational Studies. Ann Intern Med. 2013; 158 (5_Part_1): 329–337; doi: 10.7326/0003-4819-158-5-201303050-00005

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Postexpoziční profylaxe hepatitidy A – porovnání účinnosti vakcíny a imunoglobulinů

Postexpoziční profylaxe hepatitidy A – porovnání účinnosti vakcíny a imunoglobulinů

Léčba chronické hepatitidy C genotypu 1 pegylovaným interferonem a ribavirinem pouze po dobu 36 týdnů u pacientů s časnou virologickou odpovědí

Léčba chronické hepatitidy C genotypu 1 pegylovaným interferonem a ribavirinem pouze po dobu 36 týdnů u pacientů s časnou virologickou odpovědí

Virus hepatitidy C může v kapalném prostředí při nízkých teplotách přežívat i několik měsíců

Virus hepatitidy C může v kapalném prostředí při nízkých teplotách přežívat i několik měsíců

LDH jako indikátor akutního selhání jater

LDH jako indikátor akutního selhání jater

Setrvalá virologická odpověď na terapii interferonem brání vzniku jícnových varixů u pacientů s HCV cirhózou

Setrvalá virologická odpověď na terapii interferonem brání vzniku jícnových varixů u pacientů s HCV cirhózou

Přímo působící antivirotika v léčbě chronické hepatitidy C – problémy a budoucnost

Přímo působící antivirotika v léčbě chronické hepatitidy C – problémy a budoucnost

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cestovní nemoci