Přeskočit navigaci

Sérová hladina PAI-1 jako nový prediktor odpovědi na terapii pegylovaným interferonem alfa-2b s ribavirinem

Obezita a inzulínová rezistence byly u pacientů s hepatitidou C infikovaných genotypem 1, léčených pegylovaným interferonem alfa s ribavirinem, již v minulosti označeny za negativní prediktory dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR).

Sérová hladina PAI-1 jako nový prediktor odpovědi na terapii pegylovaným interferonem alfa-2b s ribavirinem

Obezita a inzulínová rezistence byly u pacientů s hepatitidou C infikovaných genotypem 1, léčených pegylovaným interferonem alfa s ribavirinem, již v minulosti označeny za negativní prediktory dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR). Stejně tak je známo, že ovlivňují sérové hladiny několika cytokinů, a to včetně adipocytokinů. Spojitost mezi těmito cytokiny a dopady zmiňované léčby však nebyla dosud plně objasněna.

Japonští vědci se proto rozhodli vyšetřit sérové hladiny 14 cytokinů u 190 pacientů, kteří byli léčeni pegylovaným interferonem alfa-2b s ribavirinem. Jednalo se o pacienty s chronickou hepatitidou C, genotypem 1b a vysokou virovou náloží (≥ 5 log IU/ml). Zároveň analyzovali podíl a vliv těchto cytokinů na dosažení terapeutické odpovědi. U inhibitoru aktivátoru plazminogenu typu 1 (PAI-1), vaskulárního endoteliálního růstového faktoru a 11 klinických faktorů byla dle jednorozměrné logistické regresní analýzy prokázána významná spojitost s dosažením SVR. Dle multivariační analýzy byly jako nezávislé prediktory identifikovány čtyři významné faktory: sérová hladina PAI-1 (OR = 15,42), body mass index (OR = 4,56), polymorfizmus rs8099917 (OR = 4,95) a stupeň fibrózy (OR = 5,18).

Autoři vytvořili jednoduché a minimálně invazivní skóre predikující dosažení SVR založené na přítomnosti těchto faktorů, s výjimkou stupně fibrózy. Přesnost tohoto skóre byla 73 %, což bylo také potvrzeno za použití nezávislé ověřovací kohorty sestávající z 31 pacientů (68 %). Nejsilnější korelace byla nalezena mezi hladinou PAI-1 a počtem krevních destiček (r = 0,38, P = 1,8 × 10-7), hladina PAI-1 pak nepřímo korelovala se stupněm fibrózy. Dle těchto zjištění se tak sérová hladina PAI-1 stává novým prediktorem odpovědi na kombinovanou terapii chronické HCV-1b infekce a může být také spojena s jaterní fibrózou.

(mik)

Zdroj: Miki D. et al. Serum PAI-1 is a novel predictor for response to pegylated interferon-α-2b plus ribavirin therapy in chronic hepatitis C virus infection. J Viral Hepat. 2012 Feb;19 (2): e126-e133; doi: 10.1111/j.1365-2893.2011.01516.x.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Incidence hepatitidy C stoupá u mladých lidí

Incidence hepatitidy C stoupá u mladých lidí

Infekce virem hepatitidy C u dětí po transplantaci jater

Infekce virem hepatitidy C u dětí po transplantaci jater

Rizikové faktory vzniku infekce při terapii Pegintronem

Rizikové faktory vzniku infekce při terapii Pegintronem

Hepatitida C postihuje překvapivé množství orgánů a tkání

 Hepatitida C postihuje překvapivé množství orgánů a tkání

Boceprevir – často úspěšný jako záchranná terapie
u hepatitidy C

Boceprevir – často úspěšný jako záchranná terapie<br> u hepatitidy C

Metabolické poruchy u pacientů s chronickou hepatitídou C – vliv genotypu a etnika

Metabolické poruchy u pacientů s chronickou hepatitídou C – vliv genotypu a etnika

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Poruchy imunity