Přeskočit navigaci

Mechanismus účinku ribavirinu

I přes současný pokrok v užívání přímo působících antivirotik (DAA) zůstává kombinace pegylovaného interferonu (peg-IFN) a ribavirinu stále hlavním nástrojem v léčbě chronické hepatitidy C (CHC).

Mechanismus účinku ribavirinu

I přes současný pokrok v užívání přímo působících antivirotik (DAA) zůstává kombinace pegylovaného interferonu (peg-IFN) a ribavirinu stále hlavním nástrojem v léčbě chronické hepatitidy C (CHC). Peg-IFN působí na expresi genů ISG (interferon-stimulated genes), z nichž mnoho vykazuje antivirový efekt. Mechanismus účinku ribavirinu není jasný. Ačkoli ribavirin v monoterapii není v eliminaci HCV viru účinný, v kombinaci s peg-IFN zajistí výrazné zlepšení léčebné odpovědi na peg-IFN.

Nedávno publikovaná randomizovaná studie hodnotí virologickou a biochemickou odpověď na ribavirin a také jeho vliv na genovou expresi. Do klinického hodnocení bylo zařazeno 70 dospělých pacientů s CHC bez předchozí léčby. Pacienti byli standardně léčeni kombinací peg-IFN/ribavirin, z nichž u části sledovaných předcházela 4týdenní léčba pouze ribavirinem.

Ribavirin jako monoterapie vykazuje jen mírný antiHCV efekt (snížení hladiny HCV o ± 0,5 log10 oproti neléčené kontrole). Zároveň ale způsobuje markantní snížení hladiny jaterní ALT (o 33 %), a to nezávisle na virologickém efektu, což naznačuje zapojení více než jednoho mechanismu účinku tohoto přípravku. Dále bylo zjištěno, že respondenti na úrovni biochemické vykazují vyšší virologickou odpověď na následnou kombinovanou léčbu než nonrespondenti (rapidní virologická odpověď u 71 % respondentů vs. 22 % nonrespondentů). Virologický efekt ribavirinu v kombinované léčbě je naprosto zanedbatelný. Lék tak zřejmě působí nepřímo – spíše vlivem na jaterní zánět a poškození.

Monoterapie ribavirinem je spojena s nižší celkovou hladinou exprese ISG genů. V kombinaci s peg-IFN se však exprese těchto genů (indukovaná peg-IFN) zvýší. To je zřejmě způsobeno tím, že díky snížené bazální hladině exprese ISG je následně zvýšena jaterní citlivost na exogenní IFN.

Ribavirin je sice slabé antivirotikum, ale jeho klinický efekt je zprostředkován jinými nepřímými mechanismy, které mohou vést k opětovnému navození požadované citlivosti na IFN v játrech u HCV infikovaných osob.

(ksa)

Zdroj: Rotman Y., Noureddin M., Feld J. J., et al. Effect of ribavirin on viral kinetics and liver gene expression in chronic hepatitis C. Gut 2013, first published online Feb 2013; doi: 10.1136/gutjnl2012-303852

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Hodnocení účinnosti fluvastatinu v léčbě chronické hepatitidy C

Hodnocení účinnosti fluvastatinu v léčbě chronické hepatitidy C

Suplementace acetyl-L-karnitinu během terapie HCV infekce pegylovaným interferonem α-2b a ribavirinem – vliv na pracovní výkon

Suplementace acetyl-L-karnitinu během terapie HCV infekce pegylovaným interferonem α-2b a ribavirinem – vliv na pracovní výkon

Infekce virem hepatitidy C může zvýšit riziko úmrtí na cerebrovaskulární onemocnění

Infekce virem hepatitidy C může zvýšit riziko úmrtí na cerebrovaskulární onemocnění

Pegylovaný interferon alpha-2b s ribavirinem v léčbě pacientů s HCV genotypem 4 s normální sérovou hodnotou ALT

Pegylovaný interferon alpha-2b s ribavirinem v léčbě pacientů s HCV genotypem 4 s normální sérovou hodnotou ALT

Léčba anémie u kombinované terapie chronické virové hepatitidy C: snížené dávky ribavirinu vs. erytropoetin

Léčba anémie u kombinované terapie chronické virové hepatitidy C: snížené dávky ribavirinu vs. erytropoetin

Antivirová terapie rekurentní HCV infekce po transplantaci jater

Antivirová terapie rekurentní HCV infekce po transplantaci jater

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Fenylketonurie a PKU dieta