Přeskočit navigaci

Mechanismus účinku ribavirinu

I přes současný pokrok v užívání přímo působících antivirotik (DAA) zůstává kombinace pegylovaného interferonu (peg-IFN) a ribavirinu stále hlavním nástrojem v léčbě chronické hepatitidy C (CHC).

Mechanismus účinku ribavirinu

I přes současný pokrok v užívání přímo působících antivirotik (DAA) zůstává kombinace pegylovaného interferonu (peg-IFN) a ribavirinu stále hlavním nástrojem v léčbě chronické hepatitidy C (CHC). Peg-IFN působí na expresi genů ISG (interferon-stimulated genes), z nichž mnoho vykazuje antivirový efekt. Mechanismus účinku ribavirinu není jasný. Ačkoli ribavirin v monoterapii není v eliminaci HCV viru účinný, v kombinaci s peg-IFN zajistí výrazné zlepšení léčebné odpovědi na peg-IFN.

Nedávno publikovaná randomizovaná studie hodnotí virologickou a biochemickou odpověď na ribavirin a také jeho vliv na genovou expresi. Do klinického hodnocení bylo zařazeno 70 dospělých pacientů s CHC bez předchozí léčby. Pacienti byli standardně léčeni kombinací peg-IFN/ribavirin, z nichž u části sledovaných předcházela 4týdenní léčba pouze ribavirinem.

Ribavirin jako monoterapie vykazuje jen mírný antiHCV efekt (snížení hladiny HCV o ± 0,5 log10 oproti neléčené kontrole). Zároveň ale způsobuje markantní snížení hladiny jaterní ALT (o 33 %), a to nezávisle na virologickém efektu, což naznačuje zapojení více než jednoho mechanismu účinku tohoto přípravku. Dále bylo zjištěno, že respondenti na úrovni biochemické vykazují vyšší virologickou odpověď na následnou kombinovanou léčbu než nonrespondenti (rapidní virologická odpověď u 71 % respondentů vs. 22 % nonrespondentů). Virologický efekt ribavirinu v kombinované léčbě je naprosto zanedbatelný. Lék tak zřejmě působí nepřímo – spíše vlivem na jaterní zánět a poškození.

Monoterapie ribavirinem je spojena s nižší celkovou hladinou exprese ISG genů. V kombinaci s peg-IFN se však exprese těchto genů (indukovaná peg-IFN) zvýší. To je zřejmě způsobeno tím, že díky snížené bazální hladině exprese ISG je následně zvýšena jaterní citlivost na exogenní IFN.

Ribavirin je sice slabé antivirotikum, ale jeho klinický efekt je zprostředkován jinými nepřímými mechanismy, které mohou vést k opětovnému navození požadované citlivosti na IFN v játrech u HCV infikovaných osob.

(ksa)

Zdroj: Rotman Y., Noureddin M., Feld J. J., et al. Effect of ribavirin on viral kinetics and liver gene expression in chronic hepatitis C. Gut 2013, first published online Feb 2013; doi: 10.1136/gutjnl2012-303852

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Buprenorfin a anti-HCV terapie u uživatelů injekčních drog

Buprenorfin a anti-HCV terapie u uživatelů injekčních drog

Léčba boceprevirem v kombinaci s pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů s chronickou HCV – genotyp 1

Léčba boceprevirem v kombinaci s pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů s chronickou HCV – genotyp 1

Diabetes mellitus je spojen se zhoršenou odpovědí na antivirovou terapii u infekce chronickou hepatitidou C

Diabetes mellitus je spojen se zhoršenou odpovědí na antivirovou terapii u infekce chronickou hepatitidou C

Nestrukturální protein A5 viru hepatitidy C zvyšuje upregulací expresi genu NS5ATP9

 Nestrukturální protein A5 viru hepatitidy C zvyšuje upregulací expresi genu NS5ATP9

Pegylovaný interferon a ribavirin v léčbě genotypu 1b u VHC: starší ženy mají horší výsledky v dosažení trvalé virologické odpovědi

Pegylovaný interferon a ribavirin v léčbě genotypu 1b u VHC: starší ženy mají horší výsledky v dosažení trvalé virologické odpovědi

Úspěšná terapie potransplantační fibrotizující cholestatické HCV hepatitidy pomocí bocepreviru, peginterferonu a ribavirinu

Úspěšná terapie potransplantační fibrotizující cholestatické HCV hepatitidy pomocí bocepreviru, peginterferonu a ribavirinu

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cestovní nemoci