Přeskočit navigaci

Rizikové faktory vertikálního přenosu viru hepatitidy C

I přes nízkou prevalenci HCV infekce v dětském věku a mírným klinickým projevům v počáteční fázi nemoci může vést chronická infekce ke vzniku cirhózy a/nebo karcinomu jater.

Rizikové faktory vertikálního přenosu viru hepatitidy C

I přes nízkou prevalenci HCV infekce v dětském věku a mírným klinickým projevům v počáteční fázi nemoci může vést chronická infekce ke vzniku cirhózy a/nebo karcinomu jater. Je proto naprosto nezbytné věnovat pozornost možnosti vertikálního přenosu. Nedávné studie ukazují, že až v 50 % může dojít k přenosu infekce ještě uvnitř dělohy. Španělští vědci provedli retrospektivní studii 17 případů HCV infekce, které byly zaznamenány v průběhu osmi let. Analyzovali tak rizikové faktory vertikálního přenosu s cílem zavedení primární prevence.

Míru HCV přenosu signifikantně zvyšovala pouze parenterální drogová závislost, přičemž HIV koinfekce nebyla matoucím faktorem. Nebylo prokázáno, že by byla míra přenosu ovlivněna HCV viremií, HIV koinfekcí, jaterní dysfunkcí a/nebo dobou trvání infekce. Rizikovými faktory, byť statisticky nesignifikantními, však mohou být císařský řez, amniocentéza a vnitřní periporodní monitoring, nikoliv ale prolongovaný vaginální porod po odtoku plodové vody. Kojení mělo protektivní efekt.

Vliv viremie na riziko přenosu není dosud zcela objasněn, přestože je mu obvykle přisuzovaná jistá důležitost. Riziko přenosu by nemělo být podceňováno ani v případě chybění viremie, jelikož detekce virové RNA může být přerušovaná, takže i tyto nálezy by měly být interpretovány s jistou opatrností. Sekundární imunosuprese v důsledku HIV infekce by pak svědčila pro vyšší riziko přenosu, ale tento efekt se zmírňuje při zlepšení stavu imunity díky antiretrovirové léčbě. S ohledem na to, že čas uběhlý od ruptury porodních obalů nebyl prokázán jako rizikový faktor, se císařský řez nejeví jako vhodná alternativa k ukončení těhotenství. Kojení nezvyšovalo riziko přenosu a může mít navíc i ochranný efekt. Tyto výsledky by bylo možné odůvodnit nízkým obsahem viru v mléce, jeho inaktivací kyselým žaludečním pH a jeho imunitními benefity. Vzhledem k tomu, že výsledky retrospektivních studií jsou limitovány, bude zapotřebí provést prospektivní studie. Jen tak bude možné lépe pochopit roli možných rizikových faktorů a navrhnout jasná preventivní doporučení. V současné době je však nezbytné kontrolovat všechny děti narozené matkám s HCV infekcí.

(mik)

Zdroj: Madurga Revilla P. et al. Retrospective study of risk factors of vertical transmission of hepatitis C virus. An Pediatr (Barc). Publikováno on-line 18. ledna 2012.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

HCV infekce genotypu 3 – terapeutická výzva

HCV infekce genotypu 3 – terapeutická výzva

Prediktory léčby u pacientů s hepatitidou B a C

Prediktory léčby u pacientů s hepatitidou B a C

Užívání bocepreviru významně neovlivňuje farmakokinetiku preparátů užívaných v udržovací substituční léčbě při závislosti na opioidech

Užívání bocepreviru významně neovlivňuje farmakokinetiku preparátů užívaných v udržovací substituční léčbě při závislosti na opioidech

Prevence hepatocelulárního karcinomu vakcinací proti hepatitidě B – výsledky z Taiwanu po 20 letech od zavedení očkování

Prevence hepatocelulárního karcinomu vakcinací proti hepatitidě B – výsledky z Taiwanu po 20 letech od zavedení očkování

Prevalence fibromyalgie u pacientů s chronickou hepatitidou C

Prevalence fibromyalgie u pacientů s chronickou hepatitidou C

Účinnost a bezpečnost telapreviru a bocepreviru u pacientů s hepatitidou C genotypu 1 – metaanalýza

Účinnost a bezpečnost telapreviru a bocepreviru u pacientů s hepatitidou C genotypu 1 – metaanalýza

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Poruchy imunity