Přeskočit navigaci

Rizikové faktory vertikálního přenosu viru hepatitidy C

I přes nízkou prevalenci HCV infekce v dětském věku a mírným klinickým projevům v počáteční fázi nemoci může vést chronická infekce ke vzniku cirhózy a/nebo karcinomu jater.

Rizikové faktory vertikálního přenosu viru hepatitidy C

I přes nízkou prevalenci HCV infekce v dětském věku a mírným klinickým projevům v počáteční fázi nemoci může vést chronická infekce ke vzniku cirhózy a/nebo karcinomu jater. Je proto naprosto nezbytné věnovat pozornost možnosti vertikálního přenosu. Nedávné studie ukazují, že až v 50 % může dojít k přenosu infekce ještě uvnitř dělohy. Španělští vědci provedli retrospektivní studii 17 případů HCV infekce, které byly zaznamenány v průběhu osmi let. Analyzovali tak rizikové faktory vertikálního přenosu s cílem zavedení primární prevence.

Míru HCV přenosu signifikantně zvyšovala pouze parenterální drogová závislost, přičemž HIV koinfekce nebyla matoucím faktorem. Nebylo prokázáno, že by byla míra přenosu ovlivněna HCV viremií, HIV koinfekcí, jaterní dysfunkcí a/nebo dobou trvání infekce. Rizikovými faktory, byť statisticky nesignifikantními, však mohou být císařský řez, amniocentéza a vnitřní periporodní monitoring, nikoliv ale prolongovaný vaginální porod po odtoku plodové vody. Kojení mělo protektivní efekt.

Vliv viremie na riziko přenosu není dosud zcela objasněn, přestože je mu obvykle přisuzovaná jistá důležitost. Riziko přenosu by nemělo být podceňováno ani v případě chybění viremie, jelikož detekce virové RNA může být přerušovaná, takže i tyto nálezy by měly být interpretovány s jistou opatrností. Sekundární imunosuprese v důsledku HIV infekce by pak svědčila pro vyšší riziko přenosu, ale tento efekt se zmírňuje při zlepšení stavu imunity díky antiretrovirové léčbě. S ohledem na to, že čas uběhlý od ruptury porodních obalů nebyl prokázán jako rizikový faktor, se císařský řez nejeví jako vhodná alternativa k ukončení těhotenství. Kojení nezvyšovalo riziko přenosu a může mít navíc i ochranný efekt. Tyto výsledky by bylo možné odůvodnit nízkým obsahem viru v mléce, jeho inaktivací kyselým žaludečním pH a jeho imunitními benefity. Vzhledem k tomu, že výsledky retrospektivních studií jsou limitovány, bude zapotřebí provést prospektivní studie. Jen tak bude možné lépe pochopit roli možných rizikových faktorů a navrhnout jasná preventivní doporučení. V současné době je však nezbytné kontrolovat všechny děti narozené matkám s HCV infekcí.

(mik)

Zdroj: Madurga Revilla P. et al. Retrospective study of risk factors of vertical transmission of hepatitis C virus. An Pediatr (Barc). Publikováno on-line 18. ledna 2012.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Vliv dávky pegylovaného interferonu na výsledky léčby chronické hepatitidy C u dětí

Vliv dávky pegylovaného interferonu na výsledky léčby chronické hepatitidy C u dětí

Pegylovaný interferon může pomoci tam, kde interferon alfa selhal

Pegylovaný interferon může pomoci tam, kde interferon alfa selhal

Terapie chronické hepatitidy C u drogově závislých a osob užívajících opiátovou substituční léčbu

Terapie chronické hepatitidy C u drogově závislých a osob užívajících opiátovou substituční léčbu

Diabetes zdvojnásobuje riziko hepatocelulárního karcinomu u pacientů s rozvinutou hepatitidou

Diabetes zdvojnásobuje riziko hepatocelulárního karcinomu u pacientů s rozvinutou hepatitidou

Léčba rekurentní infekce virové hepatitidy C boceprevirem a telaprevirem u sedmi pacientů s koinfekcí HIV a HCV po transplantaci jater

Léčba rekurentní infekce virové hepatitidy C boceprevirem a telaprevirem u sedmi pacientů s koinfekcí HIV a HCV po transplantaci jater

Faktory ovlivňující odpověď pacientů s HCV na boceprevir – výsledky studií SPRINT-2 a RESPOND-2

Faktory ovlivňující odpověď pacientů s HCV na boceprevir – výsledky studií SPRINT-2 a RESPOND-2

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cílená biologická léčba