Přeskočit navigaci

Pegylovaný interferon s ribavirinem jsou účinné v terapii pacientů s koinfekcí HBV a HCV

V důsledku více možností cesty přenosu virů hepatitidy B (HBV) a hepatitidy C (HCV) je stále relevantní množství pacientů postiženo infekcí oběma viry.

Pegylovaný interferon s ribavirinem jsou účinné v terapii pacientů s koinfekcí HBV a HCV

V důsledku více možností cesty přenosu virů hepatitidy B (HBV) a hepatitidy C (HCV) je stále relevantní množství pacientů postiženo infekcí oběma viry. Na každoročním shromáždění Evropské asociace pro studii jater (EASL 2008, European Association for the Study of the Liver) byla prezentována studie o účinku terapie pegylovaným interferonem alfa-2b (PegIntron) s ribavirinem u pacientů s koinfekcí HBV a HCV.

Koinfekce HBV–HCV

Koinfekce HBV–HCV není zatím rozsáhleji podrobena studiím, i když je asociována se závažnějším jaterním postižením a rychlejší progresí k cirhóze a hepatocelulárnímu karcinomu. Dosud získaná data ovšem naznačují možnost, že při infekci oběma viry jeden z nich inhibuje ten druhý nebo také že suprese jednoho vede ke zvýšení replikace druhého viru.

Studie

Popisovaná studie zahrnovala 19 pacientů s chronickou HBV–HCV koinfekcí. Všichni jedinci měli pozitivní test na HBsAg (hepatitis B surface antigen), ale 13 z nich (68 %) mělo nedetekovatelnou hladinu HBV DNA. Všichni pacienti měli detekovatelnou HCV RNA, 10 z nich mělo genotyp 1, zbylých 9 pacientů genotyp 2 nebo 3. Účastníci studie byli léčeni standardní terapií hepatitidy C, která zahrnovala ribavirin a pegylovaný interferon alfa-2b (PegIntron) v dávce závislé na hmotnosti, a to po dobu 48 týdnů.

Výsledky

  • 12 z 19 pacientů (63 %) úspěšně dosáhlo biochemické odpovědi na konci léčby a rovněž setrvalé biochemické odpovědi (normalizace ALT).
  • 14 z 19 pacientů (74 %) dosáhlo setrvalé virologické odpovědi (SVR) nebo již nedetekovatelné hladiny HCV RNA do 24 týdnů po skončení léčby.
  • 14 z 15 pacientů (93 %) dosáhlo konce léčby a setrvalé virologické odpovědi HCV (88 % pro genotyp 1 a 100 % pro genotypy 2 nebo 3).
  • 24. týden po skončení léčby se u 2 z 5 pacientů, kteří měli původně detekovanou hladinu viremie HBV, podařilo dosáhnout negativní hladiny HBV DNA.
  • Naopak 4 pacienti původně HBV DNA negativní vyvinuli detekovatelnou viremii HBV po vymizení HCV, nikdo z nich ovšem netrpěl symptomy rekurentní viremie HBV.
  • Léčba byla velmi dobře snášena, podobně jako u léčby pacientů s monoinfekcí HBV nebo HCV.

Shrnutí

Kombinační terapie PegIntronu s ribavirinem u koinfekce HBV–HCV je přinejmenším stejně efektivní v dosažení SVR týkající se HCV RNA jako terapie monoinfekce HCV. Nicméně po vymizení HCV se může zvýšit replikace HBV, proto se doporučuje u pacientů delší monitorace hladin obou virů i přesto, že měli původně nedetekovatelnou hladinu HBV DNA.

(ercp)

Zdroj: The Hep-Net B/C co-infection trial: a prospective multicenter study to investigate the efficacy of pegylated interferon-a2b and ribavirin in patients with HBV/HCV co-infection. 43rd annual meeting of the European Association for the Study of the Liver (EASL 2008). Milan, Italy. April 23-27, 2008.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Délka trvání setrvalé virologické odpovědi u dětských pacientů s chronickou hepatitidou C léčených interferonem alfa-2b s ribavirinem

Délka trvání setrvalé virologické odpovědi u dětských pacientů s chronickou hepatitidou C léčených interferonem alfa-2b s ribavirinem

Role HCV genotypu 3 v progresi jaterní fibrózy – systematická review a metaanalýza

Role HCV genotypu 3 v progresi jaterní fibrózy – systematická review a metaanalýza

Alogenní transplantace hematopoetických buněk u pacientů s hepatitidou C

Alogenní transplantace hematopoetických buněk u pacientů s hepatitidou C

Rozsah zánětlivého postižení jater v predikci odpovědi na terapii peginterferonem s ribavirinem

Rozsah zánětlivého postižení jater v predikci odpovědi na terapii peginterferonem s ribavirinem

Účinnost a bezpečnost telapreviru a bocepreviru u pacientů s hepatitidou C genotypu 1 – metaanalýza

Účinnost a bezpečnost telapreviru a bocepreviru u pacientů s hepatitidou C genotypu 1 – metaanalýza

Koncentrace ribavirinu v plazmě a intracelulární tekutině u pacientů s chronickou hepatitidou C

Koncentrace ribavirinu v plazmě a intracelulární tekutině u pacientů s chronickou hepatitidou C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci