Přeskočit navigaci

Věk a celková dávka ribavirinu jsou nezávislými prediktory relapsu po terapii interferonem

Nedávno byla v časopise Antiviral Therapy publikovaná zajímavá studie japonských vědců věnovaná problematice relapsů chronické hepatitidy C.

Věk a celková dávka ribavirinu jsou nezávislými prediktory relapsu po terapii interferonem

Nedávno byla v časopise Antiviral Therapy publikovaná zajímavá studie japonských vědců věnovaná problematice relapsů chronické hepatitidy C. Autoři zmiňované studie se pokusili definovat faktory spojené s relapsem u pacientů, kteří původně odpověděli na terapii pegylovaným interferonem (PEG-IFN) s ribavirinem (RBV).

Kohorta pacientů s chronickou hepatitidou C s genotypem 1b, kteří byli léčeni PEG-IFN s RBV a měli nedetekovatelnou hladinu HCV RNA ve 12. týdnu (n = 951), byla náhodně rozdělena na skupinu určenou k modelové derivaci (n = 636) a na vnitřní kontrolní skupinu (n = 315). K externímu ověření pak byla použita nezávislá kohorta (n = 598).

Pomocí data miningu bylo definováno pět podskupin pacientů s variabilní mírou relapsů v rozmezí od 13 % do 52 %. Reprodukovatelnost modelu byla potvrzena vnitřní a vnější validací (r2 = 0,79 a 0,83). Pacienti s nedetekovatelnou HCV RNA ve 4. týdnu měli nejnižší riziko relapsu (13 %), následováni byli pacienty mladšími 60 let s nedetekovatelnou HCV RNA v 5.–12. týdnu, kteří obdrželi dávku RBV nejméně 3,0 g/kg tělesné hmotnosti (16 %). Starší pacienti s celkovou dávkou RBV menší než 3,0 g/kg měli riziko relapsu nejvyšší (52 %). Dávky RBV vyšší než 3,0 g/kg byly spojeny s dalším poklesem míry relapsů u pacientů mladších 60 let (až do 11 %), ale ne u starších pacientů, u nichž zůstala míra relapsů stabilní kolem 30 %.

Dataminingová analýza prokázala, že s relapsem byl spojen čas do dosažení HCV RNA negativity, věk a celková dávka RBV. K prevenci relapsu by měly být proto používány dávky RBV nejméně 3,0 g/kg. Vyšší dávky RBV by pak mohly být přínosné u pacientů mladších 60 let.

(mik)

Zdroj: Kurosaki M. et al. Age and total ribavirin dose are independent predictors of relapse after interferon therapy in chronic hepatitis C revealed by data mining analysis. Antivir Ther. 2012; 17 (1): 35–43.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Možné využití sérových testů ke stanovení poškození jater při chronické hepatitidě C

Možné využití sérových testů ke stanovení poškození jater při chronické hepatitidě C

Léčba pegylovanými interferony má prokazatelný přínos pro pacienty s VHC a portální hypertenzí

Léčba pegylovanými interferony má prokazatelný přínos pro pacienty s VHC a portální hypertenzí

Deficit vitamínu D u pacientů s chronickým jaterním onemocněním

Deficit vitamínu D u pacientů s chronickým jaterním onemocněním

Kombinace pegylovaný interferon α-2b/ribavirin snižuje pravděpodobnost recidivy hepatitidy C po transplantaci jater

Kombinace pegylovaný interferon α-2b/ribavirin snižuje pravděpodobnost recidivy hepatitidy C po transplantaci jater

Anémie vznikající v důsledku antiHCV terapie je spojena s vyšší mírou dosažení setrvalé virologické odpovědi

Anémie vznikající v důsledku antiHCV terapie je spojena s vyšší mírou dosažení setrvalé virologické odpovědi

Vliv léčby virové hepatitidy C na rozvoj hepatocelulárního karcinomu

Vliv léčby virové hepatitidy C na rozvoj hepatocelulárního karcinomu

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci